Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2006-os évfolyam

2006/2/ A maják időszámítása

Pentagram > 2006-os évfolyamA régi majákat elkápráztatta az idő. Híresek voltak időmérési módszereikről, és arról, hogy a felfedezett összefüggések alapján jóslatokba bocsátkoztak. Az idővel kapcsolatos alapismereteiket egyébként nem maguk szerezték meg, hanem más népek - például az olmékok - által felhalmozott tudásra építettek. Legalább 17 (!) naptáruk volt, amelyek főként a csillagok és bolygók járásán alapultak. Ez a 17 ciklikus naptár olyannyira összhangban volt egymással, hogy a különböző naptárkörök úgy kapcsolódtak egymáshoz, mint egy óramű kerekei. Több ilyen ciklus is meglepően pontos, és a kozmikus ritmusok természetes rendszerességéhez igazodik.
A naptárban néhány számnak különleges szerepe volt, elsősorban a 20-as számnak. Ez a majáknál olyan alapszám volt, mint nálunk a tízes számrendszerben 10-es. Megkülönböztettek „földi” és „szent” naptárakat. A földi naptár kulcsszáma a 9-es volt. Ez arra a szerepre emlékeztet, amelyet a 9-es szám szimbólumként mindig is jelentett az emberiség számára. Amikor például a Biblia 144 000 megmentettről beszél, akkor ez a 9-es számra (1+4+4) az emberiség számára utal. A maják tudatában voltak annak, hogy az emberiség most egy istentelen állapotban van, amelyet a kettősség, tehát a kettéosztottság jellemez. Ezért a legfontosabb földi naptáruk a kétszer kilencből indult ki, amely a 20-as alapszámmal megszorozva 360 napot eredményez. Ehhez még 5 napot hozzászámoltak, az úgynevezett „időn kívüli napokat”, hogy egy teljes 365 napos nap-évet kapjanak.

Másképp volt ez a szent naptáraknál. Ott is a 20-as volt az alapszám, ezt azonban a szent 13-as számmal szorozták, amely a maják számára isteni szám volt. Gondoljunk csak arra, hogy a keresztény misztériumokban is milyen fontos a 13-as szám! Például Jézus is a tizenharmadik a tizenkét tanítvány mellett. A „tzolkin”-nak nevezett szent naptár húsz ún. nap-pecsét és tizenhárom szent hang kombinációjából állt. Ez 260 variációt (napot) eredményezett. Ezáltal minden egyes nap a kombinációtól függő saját jelentést kapott.

A földi és a szent élet összekapcsolásával az időszámításban egy hosszabb periódus keletkezett. A szent naptár a földi naptár 365 napjával összevonva egy 52 éves hosszabb ciklust foglal magába (ami a 260 és a 365 nap legkisebb közös többszöröse). Ez az 52 év ugyancsak négyszer 13 évből állt. Az alapot képező négy elem, négy szélirány a szent tizenhármas számmal szorozva így egy tökéletes ciklust alkot. Aki megélte az 52 éves kort, az a maja kultúrában bölcsnek számított.

A maják ezenkívül még egy holdnaptárt is használtak, tizenhárom 28 napos hónappal egy évben. A tizenhármas szám mélyebb jelentésétől eltekintve megállapíthatjuk, hogy ez a naptár sokkal logikusabb, mint a mi tizenkét, változó hosszúságú hónapot tartalmazó naptárunk. Ugyanis tényleg tizenhárom holdperiódus van egy évben!

Az év mérésére szolgáló naptárak mellett a maják sokkal nagyobb időszakokkal is foglalkoztak. A leghíresebb talán a tizenhárom nagy korszakot (baktunt) tartalmazó naptáruk, amelyik 2012. december 21-ével ér véget. Többek között a régészeti kutatások is arra az eredményre vezettek, hogy ez a naptár Krisztus előtt 3114-ben kezdődött.

Úgy tűnik, mintha a maják visszafelé számoltak volna ezen naptárak elkészítésekor. Valószínűleg ezeknek a naptáraknak nem is a kezdete, hanem inkább a vége volt fontos számukra. De mi fog történni 2012. december 21-én?

December 21 a maják számára fontos időpont volt. Ez az év legrövidebb napja, majd ezután fokozatosan ismét egyre világosabb lesz. Szerintük ezen a mélyponton hal meg a régi Nap, és születetik egy új Nap. A téli napforduló idején, december 21-én szemlélve a Nap helyzete a csillagokhoz képest nem állandó, hanem az évszázadok során folyamatosan eltolódik. Ezt a jelenséget a tavaszpont-vándorlásának is nevezik, és a földtengely ferdeségéből adódó precesszió, kilengés okozza. Ennek során a Nap a csillagokhoz képest csak 26 000 évenként kerül újra ugyanabba a helyzetbe. A maják ismerték ezt a folyamatot. A 2012-es év különlegessége abban áll, hogy abban az időpontban a Nap a téli napfordulókor bekövetkező mélypontján éppen a Nyilas csillagkép előtt lesz. Ha egy kis fényszennyezésű, tiszta levegőjű helyen, derült ég mellett szemléljük az eget, látható, hogy a Nyilas helyzete a Tejútrendszer szívével esik egybe. A Föld, a Nap és a Tejút középpontja 2012. december 21-én közel egy egyenesbe fog esni. A maják számára a Tejút szíve jelentette a nagy, kozmikus szülőanyát, az isteni magot, amelyből minden keletkezik, és amelyben végül minden eltűnik.

2012. december 21-én a Nap közvetlenül ebből az isteni szívből kapja majd az erejét, és küldi a Földre. Ez egy egészen különleges pillanat lesz, amely sokak szerint mélyreható változásokhoz fog vezetni. Mindenekelőtt a nyugati spirituális körök írnak sokat erről. Néhány szerző még azt is állítja, hogy ez a dátum a világ végét jelenti. Ezzel szembe kell állítanunk azonban azt, hogy a maják soha nem hittek a világ végében. Ők ciklusokban gondolkodtak. Minden vég egy új kezdet, jelen esetben egy új tizenhárom korszakos ciklus. Mint minden átmeneti periódus, a mi időszakunk is rendkívüli lehetőséget és esélyt ad az emberiségnek arra, hogy egy újabb lépésre szánja el magát a magasabb tudatosság felé.

Így hagyományozták ránk a maják a naptáraik révén az egyetemes üzenetet: éljetek tudatos harmóniában az isteni szív kozmikus ritmusával!Voladores - egy ősi indián szertartásÖt, népviseletbe öltözött férfi felmászik egy jó harminc méter magas cölöpre. Fent a tetejében egy deszkapallón rövid szertartást végeznek el némán. A vezető a felcsendülő furulya és dobszó hangjára táncolni kezd, melynek során odafordul mind a négy égtáj felé, hogy tiszteletét fejezze ki a napistennek. A másik négy voladores az emelvény deszkapadlójához rögzített hosszú kötéllel tekeri körbe magát. Ezután hátravetik magukat, és kinyújtott karokkal pontosan tizenháromszor (a szent szám) fordulnak körbe a kitekeredő kötéllel, így köszöntik a Napot.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,