Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2006-os évfolyam

2006/2/ Modern maják

Pentagram > 2006-os évfolyam


Aki ma Meridába, a Mexikó keleti részén fekvő Yucatán félsziget fővárosába látogat, az egy olyan területre lép, ahol a modern - gyakran amerikai - életstílusok és a hagyományos maja kultúra különös keveréke uralkodik. A buszon találkozhatunk mind a legutolsó divat szerint öltözött lányokkal, mind a hagyományos „huipill” ruhát viselő asszonyokkal. A sok régi templomromban talált rajzok és feliratok, és az ősi maják képzőművészete ma számtalan új formában köszön ránk. Sok művész ezzel keresi a kenyerét, és persze nem utolsó sorban a turistáknak eladott ajándéktárgyakkal.Ez nyilván csak a külsődleges gyakorlat, de a maja kultúra mélyebben átszövi a mexikói emberek életét. Még most is, minden év március 21-én, amikor a Nap átlépi az égi egyenlítő tavaszpontját, több ezer ember gyűlik össze Chichén Itzá templomvárosában, hogy a nagy Kukulcan-piramison megnézzék a fény és árnyék színjátékát.A kígyó bölcsességeKukulcan a maja kultúra egyik legfontosabb alakja volt, annak az embernek a jelképe, aki megvalósította önmagában az istenit. Az Aztékok Quetzalcóatlnak nevezték, amely „szárnyas kígyót” jelent.

A Kukulcan-lépcsőpiramis kilenc szintből áll, a négy oldala közepén pedig egy-egy lépcsősor vezet felfelé, kilencvenegy fokkal. A csúcson található emelvénnyel együtt így 365 lépcsője van, vagyis éppen annyi, mint az év napjainak a száma. Március 21-én, néhány délutáni óra erejéig látható, ahogyan a piramis egyik oldalának árnyéka rávetül az északi oldal lépcsőinek szélére. Ez olyan látvány, mintha egy fény-árnyék kígyó kúszna lefelé a fokokon. E lépcső alján, kőből formált kígyófejre bukkanunk, melyre egész évben csak ezen a márciusi napon vetül rá a fény. Ez szinte hihetetlen, ha belegondolunk, hogy milyen csillagászati és mérnöki ismeretekre volt szükség e hatás eléréséhez.

Néhány idegenvezető a kígyó mint termékenység-szimbólum felületes történeteivel traktálja a turistákat. Ez alapjában véve ugyan igaz, de sok látogató, aki ezen a különleges napon idelátogat a környékről, tudja, hogy itt egy mélyebb jelentésről is szó van, mivel a szárnyas kígyó a régi maják legfontosabb jelképe volt. Az idő kígyója, mint e természetrend jellegzetessége, mint a keletkezés, virágzás és hanyatlás sajátos hullámformája, a sastól kapja meg az örökkévalóság szárnyait. Ez a kígyó az, amely leereszkedik a Földre, hogy elhozza az embereknek a nagy hírt. És ez az évnek abban a pillanatában történik, amikor a nappalok és az éjszakák egyenlő hosszúak. Ez az a lelki pillanat, mikor a világosság képes legyőzni a sötétséget.„Milyen az utad?”Amikor a tizenhatodik század elején a spanyolok meghódították Mexikót, a maja kultúra már régen túl volt a tetőpontján. Ekkorra már évszázadok óta keveredett más népek, mint a toltékok és az aztékok kultúráival, és azok részben át is vették azt. Azonkívül a gyarmatosítás során rengeteg maját megöltek a spanyolok, és szinte minden iratukat elégették. A régi kultúra így csaknem teljesen eltűnt. Ennek ellenére lényege részben tovább él még a mai Mexikó keleti felében, közel egymillió ember szívében, akik magukat még mindig majáknak nevezik. A maják régi szokásai különös módon keveredtek a nyugati kultúrával. Ezért a Yucatán félsziget sok lakója még beszéli a nagyon bonyolult és mindenféle szimbolikus jelentésekben gazdag számos maja nyelv valamelyikét. Egy maja a társát a következő szavakkal üdvözli: „Biix a Bel”. Ami szó szerint azt jelenti: „Milyen az utad?”

Vidéken pedig még a legtöbb ember számos maja Istent imád, akik valójában csak az egy és megnevezhetetlen, „Hunab-Ku” megtestesítői. Bár Hunab-Ku meghatározhatatlan (a kínai 'Tao' szóhoz hasonlóan) a modern maják úgy írják le, mint „ami ebben a világban, az univerzumban és azon kívül minden dolog szívét összeköti”. Mivel minden maja isten az egyetlen megtestesülése, és nem maga az isteni, lényegtelen, hogy egy ima mire vagy kire irányul. Ezért olyan könnyű a maják számára különböző maja isteneik mellett a katolikus szenteket is tisztelni. Ez számukra sosem volt probléma. A gyarmatosítás alatt állítólag áttértek a kereszténységre - régi rítusaikat mégis tovább folytatták.

A modern maja kultúrát egy holisztikus világkép jellemzi, melyben minden mindennel összefügg, és ahol nincsenek véletlenek. Ahogyan az emberek a világ sok más kultúrájában, úgy a vidéki maják is erősen tudatában vannak a természetben megnyilvánuló ritmusoknak, és életükben figyelembe veszik a Nap, a Hold és néhány fontos csillag, mint az Orion és a Plejádok állását. Sőt néhányan mind a mai napig még az ősi maja időszámítás szerint élnek, melyben minden napnak megvan a maga színe és különleges jellege.Modern méhszimbolikaEgy méhrajt tekinthetünk úgy, mint az emberek világának tükröződését. A maják egyik ősrégi hagyománya a fullánk nélküli méhek tenyésztése. Ez a hagyomány a régi majáknál is igen fontos szerepet játszott. A maják sok régi iratán ábrázolnak ilyen méheket, és a régi Méhistent gyakran Vénusszal hozták kapcsolatba. Mikor azonban a spanyolok elfoglalták a területet, magukkal hozták az európai mézméhet, amely szúróképes, és sokkal agresszívebb, mint a bennszülött fajta. Brazíliában, néhány évtizeddel ezelőtt mézméhekkel végzett génkísérletek során keletkeztek az ún. „gyilkos méhek”. Igaz, ezek a méhek jóval termelékenyebbek, mint a normálisak, azonban olyan agresszívek, hogy rajokban emberekre támadnak, és csípéseikkel akár halált is okozhatnak. Ezek a gyilkos méhek rettentő gyorsan elkeveredtek a behozott mézméhekkel, de a bennszülött méhfajjal nem, és nagy veszélyt jelentenek a bennszülött méhek kolóniáira. Megtámadják őket és kifosztják a fészkeiket, és a bennszülött méhek élete egyre nehezebb lesz.

Egy maja ennek a háttérnek sok nézőpontját nem ismeri. Az összefüggések mégis világosak számára. Számára igaz az a törvény, hogy a külső dolgok a belső világ tükröződései. Ahogyan a nyugati világ is egyre agresszívebb lesz, úgy méheik is azzá válnak. A bennszülött méh veszít az európaival szemben, ahogyan a maja kultúra is veszít a modern társadalommal szemben, amely egy maja számára gyakran keménynek és anyagiasnak tűnik. Hogy védik-e a sebezhetőt és elegendő teret biztosítanak-e számára a túléléshez, az most már mindazokon múlik, akikben ezen összefüggések tudatosulnak. A maják ezekben a folyamatokban egyetemes üzenetet látnak: ha a halk, belső hangot nem hallják meg, és nem oltalmazzák, akkor az elsüllyed a minket körülvevő erőszak és lárma világában.

Mexikó talán éppen a hagyományos és a modern, a spirituális múlt és az egyre anyagiasabbá váló jövő adta ellentéteivel nyújthat sokat a keresők számára. A régi bölcsességnek ez az országa alapos önvizsgálatra késztet. Bár a vidéki ismert templomvárosokat naponta turisták árasztják el, a kevésbé ismert templomokban napkeltétől napnyugtáig sok mexikói végzi régi szertartásait, vagy keres elmélyülési lehetőséget. Lakói számára ez az ország még mindig nagy inspiráció forrása.

A vidéken élő maja leszármazottakon kívül, egyedül vagy csoportban, természetesen még számos városban élő ember is szívében hordozza a régi maja kultúrát. A nagyobb városokban vannak társaságok és csoportok, akik e kultúra eredeti üzenetére irányulnak. Némelyik kifejezetten gnosztikusnak vallja magát. Filozófiájukban jól észrevehető a kapcsolat a régi maja kultúra, és pl. a keleti bölcsességiskolák, vagy az eredeti kereszténység és Hermész Triszmegisztosz bölcsessége között. Azonban általában visszahúzódóak, és nem nyitnak kifelé, mivel Mexikót erősen a katolikus egyház befolyásolja.

Ugyanakkor a mexikóiak egyre inkább kapcsolatot keresnek Dél-Amerika más kultúráinak örökségével, mint pl. a perui inkákéval, akikkel sok a közös vonásuk. Bár a régi majákat legyilkolták, és örökségüket felégették, eszmekincsük nagy része azonban még mindig eleven. A maják üzenete egyetemes, és a modern embert nagyon is időszerűen szólítja meg. Az ősi maja kultúra mágiája a kereső ember gazdag inspirációs forrása marad.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,