Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2007-es évfolyam

2007/3/ A gnózis ereje a jelenben

Pentagram > 2007-es évfolyam


Az alábbi részlet az egyik 2006-ban megrendezett szimpóziumon hangzott el, melynek a birnbachi Christianopolis Konferenciahely adott otthont.A kvantumfizika megállapította, hogy az interkozmikus teret minden elképzelhető és elképzelhetetlen lehetőség tölti meg. Ez azt jelenti, hogy minden szinten kimeríthetetlen energiák találhatók benne. Amikor tudatunk e lehetőségekre összpontosít, erő-összpontosulásokká válnak, és ezáltal nyilvánulnak meg. A megnyilvánulás típusa megfelel saját tudatállapotunknak. Érzékelésünket, valóságunkat és életünket ezért tudatállapotunk határozza meg.

Mihez is fogható az új életvitel? Nem könnyíti meg ennek felismerését a jól ismert anyagi, mulandó világ, hiszen amikor megpróbálunk belső mozgatórugóink mélyére hatolni, világunk határainak és szerkezeteinek ismerős fogalmai akadályokat állítanak elénk. Még az olyan fogalmak is, mint „Isten”, „Messiás” és „Paradicsom” is „foci-istenekké”, „hamis-messiásokká” és „üdülő- vagy bevásárló-paradicsomokká” váltak.

A „new-age” mozgalom teljesen más módon közelíti meg az emberiség problémáinak megoldását. Itt az ember abban reménykedik, hogy új dimenzióba léphet, de nem tudományos kutatás segítségével, hanem egy kitáguló, egyéni tudatossággal, az élet és az érzékelés teljességével. Ezt kellene hatékonnyá tennie a kezdődő új időszak, a Vízöntő-kor erőinek. Az 1968-as „Hair” című musicalben, az akkori időkre oly jellemzően, így énekeltek:„Misztikus kristály jelenés

és az elme igaz felszabadulása,

Vízöntő, Vízöntő.”
A Vízöntő-korszak kezdete eszményképekkel meghatározott hatalmas mozgalmasság és kreativitás időszaka. Minden lehetségesnek tűnik. Az eszmék különbözősége erőteljesen fel akar bontani, és ezáltal szertefoszlatni minden korábbi szabványt és értéket. Így azonban egyre nehezebb lesz információhoz jutni róla.

E korszak egyúttal olyan időszak is, amikor a fátylak fokozatosan eltűnnek a tudatunk elől. Minden, ami eddig rejtve volt, láthatóvá válik; vagy a média leleplező beszámolói által, vagy pedig a megkristályosodott szabványok és értékek feltörésével. Az emberek már nem hisznek a hagyományos tekintélyeknek a politikában, a gazdaságban, a művészetekben, a tudományokban és az egyházakban, melyek fáradhatatlanul próbálnak ellátni minket információval, és megoldásként a saját útjukat kínálják. Mindenkinek meg kell mutatnia magát, és mindenki megmérettetik, hogy ki is valójában, mind személyesen, mind társadalmilag.

A jelenlegi ember tudni akar! Már nem akarja, hogy bölcsekhez küldjék, hanem magyarázatot és bizonyítékot követel. Meg akarja érteni a dolgokat, mielőtt cselekedni kezd.

Az asztrológusok biztosítanak bennünket arról, hogy az eljövendő századok folyamán a gondolkodás, érzés és cselekvés finomodása fokozódni fog. Az emberek érzékfeletti képessége szintén folyamatosan erősödik, mert életterületünk is egyre finomabbá válik.

Tapasztaljuk a tér és idő látszólagos feloszlását az Internet nyitotta virtuális világokban. A képeket fogadó mobiltelefonok a mindenütt-jelenlévőség érzését sugallják, mert közvetlen kommunikációval bárhol és bármikor elérhetőek vagyunk. Amikor ezeknek az új szerkentyűnknek a varázsa elhalványul, az emberek meg fogják érezni, mennyire túlterheltek korunk óriási információ-áradatától, valamint a sokféle szórakoztatási és kulturális kínálattól, amely óráról-órára, napról-napra, 24 órában eláraszt bennünket.

Az új légkör, melyet finomnak és áttetszőnek tapasztalunk, tükröződik az építészek üveg-szerkezeteiben is. Manapság az ember már nemcsak a technológiát akarja látni, hanem a mögötte lévő mechanizmust is! A számítógépes adatállományok összekapcsolásának fejlődése végül oda fog vezetni, hogy „üveg-emberekről” beszélhetünk.

A Vízöntő-kor nyugtalanságában az ember nem talál békét és kielégülést. Felfedezi, hogy tájékozódását teljesen újjá kell alakítania. Mivel azonban a körülmények állandóan változnak és romlanak, ez az átalakítás meglehetősen nehéznek bizonyulhat. Andreas Kössner azt írja Az anyag valósága című könyvében: „A jelenlegi társadalmi öntudat egyik legnagyobb illúziója az a kívánság, hogy a rendszabályok növelésével érjen el egy emberséges társadalmat. Ez teljesen vakvágány! A jelenlegi probléma az, hogy az emberi tudat szélsőséges helyzetben találja magát, hiszen kitiltották a belső tájékozódást az életéből. Sőt, még több szigorító intézkedés bukkan fel társadalmi kényszer alatt, melyet előírások és szabályok formájában vetnek ki rá.

Az isteni eredetről való megfeledkezés, valamint a belső világ tagadása felgyorsítja a külső szabályozás folyamatát.”

Egyre nő azoknak a száma, akiket megzavarnak e szédületes változások. Hamisnak tapasztalják valóságukat, önazonossági válságba kerülnek, és keresni kezdik igazi valójukat. Ezen idők új jelszava önmegvalósítás és önértéktudat. Számtalan új csoport jön létre, melyben a sokféle emberi keresés fejeződik ki.

Már a tizenkilencedik század elején az alábbi szavakkal fogalmazta meg a saját megváltási ösvényét az orvos és író Johann Carl Passavant (1790-1857):

„De az isteni rend hatalmasabb, mint az emberi félreértés. Ami az egységből keletkezett, annak a fejlődés minden szintjének megtapasztalása, és minden hiba legyőzése után vissza kell térnie az egységbe. Ám egy magasabb egységbe, amely magában foglalja az emberiség fejlődésének és újjászületési folyamatának minden eredményét.”

Idézetek:

J. Kössner: Die materielle Realität - des Menschen Fall und seine Heilwerdung (Az anyag valósága - Az ember bukása és gyógyulása) 44. o. magánkiadás.

Johann Carl Passavant: Von der Freiheit des Willens und dem Entwicklungsgesetze des Menchen (Az akarat szabadságáról és az emberi fejlődés törvényeiről), 3. rész Frankfurt, 1835.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,