Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2008-as évfolyam

2008/2/ A tiszta szív

Pentagram > 2008-as évfolyam

Valentinusz a következőket írja egyik levelében: „Egyvalaki jó csak, és ő szabad kinyilatkoztatásban nyilvánult meg a fiában. Csak ő általa tisztulhat meg a szív, és csak akkor, ha a gonosz esszenciája eltávozott belőle. Most még sok olyan esszencia akadályozza a tisztaságban, amely beköltözött a szívbe. És ezek mindegyike a saját tettét viszi véghez, különféle módokon, fékezetlen kedvvel gyakorolván az erőszakot. […] Így a hosszú ideje elhanyagolt, tisztátalan és sok démon tartózkodási helyéül szolgáló szív elég rossz állapotban van. […] De ha az egyedül jó Atya ránéz a szívre, akkor az meggyógyul, és a fény ragyogni fog. És akinek ilyen szíve van, az olyan áldott, hogy meglátja Istent.”

Egy ilyen megtisztult szív birtoklásának a lehetősége a valentinuszi keresztények számára egy állandóan jelen lévő realitás volt. Valentinusz elsősorban nem a szív fizikai szervére utalt, hanem egy olyan spirituális tudásközpontra, amely a fizikai szív magasságában van.

Egy másik szövegben ez áll: „Sokat írtak és sok minden megnyilvánult erről a témáról Isten templomának könyveiben. Mert ezek a sok részre felosztott tanítások nem mások, mint szavak, amelyek a szívből jönnek. Ezek a tanítások alkotják a törvényt, amely a szeretett nép szívébe van írva, akiket szeretnek, és akik Őt szeretik.”

Kik ezek az emberek, a szeretett nép? Ezen a szívben lévő lényt értik, a pneumatikus fényszikrát, az örök zarándokot, aki az anyagba inkarnálódott. Akik őt elevenen és tudatosan magukban hordják, azok a spirituális emberek vagy pneumatikusok.

„Mert a gnosztikusok tudják, hogy ők eredetileg szellemi lények voltak, akik a fényemberek lelkeiben laktak. Egykor még fent voltak a szellemi világban, de leestek az érzékek és a bűnök világába. Az önismeretnek köszönhetően sietnek is vissza, megszabadulva és eloldozva ettől a lenti világtól. Itt születtünk, de most újjászületünk a szellemi világban.”

Az ilyen ember egy gnosztikus, mert igazi lénye megnyilvánulása révén ismeri és tudja, hogy mi a valódi esszenciája. Más vallások különféle módokon fordulnak Istenhez. A gnosztikus a belsőhöz fordul. Érdeklődik ugyan a világ és az ember eredetével kapcsolatos mitológiai részletek iránt, de csak azért, mert ezek saját lényének a megnyilvánulásai, és megkönnyítik saját belső világának a megértését.

„Hagyj fel Isten, a teremtés és más hasonló dolgok keresésével! Azáltal keresd, hogy saját magadat kutatod. Tanuld meg, ki az, aki mindent elsajátít, és azt mondja: Istenem, szellemem, gondolatom, lelkem, testem. Vizsgáld meg gondjaid és örömeid, szereteted és gyűlöleted forrásait! Vizsgáld meg, hogy az ember hogyan néz, hogy lesz dühös, hogy nyugszik meg, és hogyan szeret anélkül, hogy azt akarná. Ha alaposan utánajársz magadban ezeknek a dolgoknak, akkor megtalálod magadban Őt” - írja a második századi gnosztikus szerző, Monoismus. Irenaeus egyházatya pedig ezt írja Valentinusz követőiről: „Úgy vélik, hogy a kimondhatatlan nagyság ismerete már maga a tökéletes megváltás. Mivel a szenvedés és a szenvedély a tudatlanságból keletkezik, a Gnózis megsemmisíti a szubsztanciát, amelyből létrejöttek, és ezért a Gnózis a belső ember megváltása. Ennek azonban nem anyagi természete van, mert a test halandó és állatias. A megváltás tehát szellemi természetű kell, hogy legyen, mert az állatias lélek a hiány gyümölcse, mégis a szellem lakása. A megváltásnak tehát szellemi természetűnek kell lennie, mert bizonyítja, hogy a belső és szellemi ember megszabadul a Gnózis kegyelme által. És akik elérték minden dolgok Gnózisát, onnantól fogva már semmi másra sem fognak vágyni. Akkor ez az igazi megváltás.”

Korunkban a kereszténység gnosztikus gyökereire történő visszaemlékezés figyelhető meg. Ezért Valentinusz, aki időszámításunk kezdete óta a Gnózis egyik legfontosabb képviselője, ismét elfoglalhatja azt a helyet, amelyet megérdemel. Mert az ember belső, önálló megváltásának gnosztikus gondolata - ami tudata Krisztus erejében történő átszellemítésének nagy távlatát is magában hordozza - mindig is időszerű.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,