Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2009-es évfolyam

2009/1/ Minden létező csendes hordozója

Pentagram > 2009-es évfolyam

Már Lao Ce is azt mondta egykor: A legfőbb erény olyan, akár a víz. A víz erénye: küzdelem nélkül hasznára lenni minden lénynek. A helyes életmód olyan, akár a víz. Mindenütt jelen van, mindenben ott honol, még abban is, amit az ember lenéz…Világunk vize emberi létezésünk minden vonatkozását visszatükrözi. A víz csöndes út-készítőként kérlelhetetlenül megnyilvánítja az emberiség útját. Semlegesen befogad és eltárol minden információt, majd azután szétárasztja az egész világon. A víz a leghatalmasabb oldószer a földön. Nélküle nem keveredhetnének, s nem léphetnének körforgásba az anyagok.

Amikor a mai ember az élő vízről beszél, akkor a földi víz tisztaságára gondol. Ez mind a durva anyagra, mind ennek az elemnek a finom természetére vonatkozik. A népszerű vízszolgáltatók olyan szlogenekkel hirdetnek, mint pl. „víz az élethez”, vagy „a csendes vizek között az első”. Fogyasztói társadalmunk „wellness” igényei azonban éppoly gyorsan növekednek, ahogy a világ szegényei vágyakoznak a túléléshez szükséges víz után. A friss forrásvíz vagy a pezsgő ásványvíz napjainkban a tiszta életminőség jelképe. A vízszűrők választéka is igen széles. E szűrők tisztító képességének hatásfoka a veszélyes anyagok eltávolításától egészen a rezgésmintázatok átprogramozásáig terjed. Ezt gyakran spirituális megtisztításnak nevezik. A tudósok, köztük Victor Schauberger olyan turbulenciára épülő technikákat fejlesztettek ki, amelyek arra hivatottak, hogy segítsenek a víz „életerejét” hosszan megőrizni.

A valódi élő víz, a gnosztikus Fényerő azonban sohasem eredhet a dialektikus életterületről. Csakis a Szent Szellem területéről fakadhat. Ez az eredeti, isteni anyag, a „materia magica” itt és most mindenütt jelen van, „még abban is, amit az ember lenéz” - Lao Ce szavaival élve.

A világ egész háztartását ez tartja fenn, ám a világ mégsem képes közvetlenül felvenni az asztrális ősanyagot. Az eonok, ezek a hatalmas, láthatatlan erőösszpontosulások alakítják át ezt a tiszta anyagot olyan fényenergiává, melyet a természet képes felvenni. Ennek a természetnek a vízszintes erői ugyanis az eredeti természet erőinél alacsonyabb frekvencián rezegnek, hogy így lehetővé tegyék a természetes életet.A LÉLEK SZOMJAA belső szükségként megélt valódi szomjúság már az idők kezdete óta kíséri az emberiséget. Mindenütt jelen van, s mindig együtt jár az eredetünk, a hazánk utáni mély vágyakozással. Átmeneti korszakban élünk, mely a Vízöntő korszakba torkollik, az új légköri hatások pedig egyre intenzívebb hatást gyakorolnak az emberiségre. A vízöntő kiönti élő vízzel telt korsóját, és Uránusz kardjával elhozza a szellemi felismerés óráját. Az átalakuláshoz vezető ösvényen az elanyagtalanodás hatalmas segítő erőit éppen ezekben az időkben mégis oly sokszor félreértik. Vajon mi ennek az oka?A PÓLUSOK FOGSÁGÁBANA H2O két hidrogénatomot és egy oxigénatomot tartalmaz. Együtt képeznek egy molekulát, az anyag egy kémiai építőkövét. Információhordozókként ezek a molekulák folytonosan mozgásban vannak, s épp oly könnyen kapcsolódnak össze egymással, mint amennyire könnyen felbomlanak. Mivel dipólust alkotnak (vagyis a pozitív és a negatív elektromos töltések tömegközéppontjai nem esnek egybe), ezért rögtön reagálnak az elektromágneses impulzusra, és úgynevezett „clusterré”, strukturált molekuláris hidrogénhíddá kapcsolódnak össze. Ezek a kristályrácsok bizonyos frekvencián rezegnek, s mindegyik - a maga rezgésszáma szerint - folytonosan mozgásban van.

Bolygónk minden anyaga e két pólus között rezeg. Ebben a természetben tehát semmi sincs nyugalomban, semmi sem mozdulatlan. A világmindenségben mindennek megvan a saját hullámhossza, s még a legkeményebb anyag is rezgés. Még a fa vagy a beton is szakadatlanul rezeg a rá jellemző rezgésszámon. Az anyagi ember teste átlagosan 70% vizet tartalmaz, míg a fontos szervek s maga a vér is még ennél is többet, kb. 90%-ot. A természettel párhuzamot vonva emellett azzal is szembesülünk, hogy a földfelszín 70%-át is víz borítja. Ezek alapján azt is el tudjuk tehát képzelni, hogy az ember maga is rezgésekből áll - maga is rezgő egész! Ha erre ráébred, nagyon is tudatában lesz annak, hogy mennyire függ mindentől, ami ezt a világot mozgatja.

Önmagában ez a felismerés azonban nem juttat el a belső szükségtől való megszabaduláshoz: dolgoznunk kell ezzel a felismeréssel. „Ha az erőt belélegzik, de nem alkalmazzák, akkor nagyban fennáll annak a veszélye, hogy magát a dialektikus állapotot és annak velejáróit erősítik.” - írja J. van Rijckenborgh Az egyetemes gyógyszer című könyvében. Aki megérti, hogy a dolgok így működnek, az azt is megtapasztalja, hogy cselekvésének vagy nem cselekvésének mértéke az egész emberi létezés szempontjából hatalmas jelentőséggel bír.

A Vízöntő korszak roppant hosszú idő, melyben nagyszerű lehetőség nyílik arra, hogy minden bennünket belül s kívül fogva tartó dologtól elszakadjunk. Ehhez azonban világos döntést kell hoznunk, s át kell adni magunkat az ebből a döntésből fakadó cselekedeteknek. A Vízöntő éppúgy összetörhet, mint ahogy vissza is vezethet minket. Éljünk hát intelligensen ezekkel a lehetőségekkel. Világos fordulópont vehető észre az időben. Nem rohan-e az idő egyre gyorsabban? Vajon mennyi időnk maradt még, hogy kövessük a szív rózsájának hívását?A FÖLDI VÍZ TANÚSÁGTÉTELEIEgy japán kutatónak, Dr. Masaru Emoto-nak vízkristályokról készített fényképek révén sikerült a víz „hangulatát”, állapotát meghatároznia. Ezzel bebizonyította, hogy a víz reagál a különböző szavakra, képekre, zenékre s még az érzésekre is. Fényképein, mikroszkópon keresztül, felülről megvilágított vízcseppek láthatóak, melyek az adott pillanat vízkristályait teszik láthatóvá. Az eredmények szinte nem is lehetnének sokszínűbbek: a legszebb hatszögű kristályok a „szeretet” és a „hála” szavak hatására és az imaszertartások során képződnek. A „hülye”, vagy a „csináld” szavak hatására egyetlen kristály sem jött létre, és az eredmény a rombolás képét mutatta.

Az érzések befolyásolják a víz szerkezetét. Sőt változási folyamatot is előidézhetnek. Ez egy 1999. júliusi kísérlet révén vált világossá, amikor Dr. Emoto mintegy 350 emberrel találkozót szervezett Japán legnagyobb tava, a Biwa tó körül. A csoport tisztító-szertartást végzett a tóért, mely során a „nagy könyörgést” recitálták. A víz kimutathatóan tisztábbá vált, s csökkent az elalgásodás.

Évekig tartó kísérletek után Dr. Emoto a következő felismerésre jutott: ha a víz harmonikusan áramlik, akkor képes megtisztulni. A természetesen áramló folyók rendszerint tiszták. A gátakkal felszabdalt vagy elrekesztett folyók gyakran a víz szerkezeti halálát jelentik. Ugyanez áll az emberi vérkeringésre is. Ha a keringés elakad, a test adott része elhal. Dr. Emoto felismerései szerint harmóniában élni a természettel nem jelent mást, mint a világgal harmonikusan együtt áramlani. E világ gátjai azonban megakadályozzák a víz természetes folyását. „Be kell töltenünk küldetésünket. Az a feladatunk, hogy a vizet tisztává változtassuk, s olyan világot teremtsünk, amelyben jó élni. Ezért az emberiség minden egyes tagjának megtisztított, makulátlan szívvel kell rendelkeznie.”

Ez az idézet Dr. Emoto-tól nem más, mint gnosztikus felhívás a megtisztulásra! De vajon hogyan érhetjük el a megtisztult szív ezen állapotát? Hogyan tudjuk újra megtapasztalni a belső áramlását? Ez csakis önismeret által lehetséges!

Önmagában a jóság ezt nem képes véghezvinni. Az ember szerepével, illetve a természet és társadalom folyását meghatározó erők összefüggéseivel kapcsolatos belátás nélkül Dr. Emoto elméletei és kérelmei újra az ellenkezőjükbe fordulhatnak. Az eljövendő új ember című könyvében Jan v. Rijckenborgh erre vonatkozóan azt írja, hogy korunkban a humanizmus hatalmas hullámokban támad fel. Milliókat izzít át a hatalmas jóság. Az alapvető ok, minden betegség lényege, az életterületünkön való létezés azonban ettől szikrányit sem változik. Sarkosabban megfogalmazva: létezésünk törvényei meghatározzák, hogy a megerősödött jóság magával azonos mértékben erősíti a kollektív gonoszt s az emberiség ebből fakadó szenvedését. Az emberiség betegségének különleges állapota ettől tehát csak elmélyül. Egy tíz évig folytatott, alapjában megváltoztatott életmód azonban friss fuvallatként söpörné el mindezt a gyötrelmet. A lótusz csakis nyugodt vízben képes a felemelkedést szolgáló teljes hajtóerejét kibontakoztatni, s a felszínre törvén pompás virággá növekedni.Irodalom:

Lao Ce: Tao te King, 8. fejezet

J. van Rijckenborgh: A kínai Gnózis, Rozekruis Pers

Masuro Emoto: A víz üzeneteiBuddha példázata megmutatja a mai embereknek a mély hit szükségességét. Amikor egyszer Buddha szerzeteseivel egy tóparton sétált, a következő példázatot mondta:

„Képzeljétek el, ó, szerzetesek, hogy él valahol egy vak teknős, aki a világtengeren úszkál, és ezen a tengeren sodródik egy járomfa is. Százévente egyszer ez a vak teknős feljön a felszínre levegőt venni. Lehetségesnek tartjátok-e, hogy egy napon sikerül keresztüldugnia a fejét a jármon?

A szerzetesek így feleltek: Nem uram, teljességgel lehetetlen, hogy mindkettő egy időben ugyanazon a helyen legyen a világtengeren.

Buddha így felelt: Valószínűtlen, de nem lehetetlen. Ugyanez a valószínűtlenség vonatkozik egy emberi lény megszületésére is, akinek érzékszervei s tagjai érintetlenek, s akinek ráadásul megadatik a lehetőség, hogy részesüljön az igaz tanításokból.”

E példázat mélységes vigaszként is felfogható. Milyen pompás lehetőséget kínálnak az emberiségnek s minden egyes mikrokozmosznak ezen a világon. Hisz bár világunk bukott világ, egyszersmind mégis a kegyelem helye, ahol felkínálják számunkra az egyetlen lehetőséget arra, hogy ráleljünk a visszaútra. Isten országa minden létező dolog belső forrása. Abban a pillanatban, hogy az új lélek tisztasága visszatükröződik ebben az ősforrásban, az ősforrás képes lesz visszatükrözni a mindenséget.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,