Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2009-es évfolyam

2009/3/ A Merkúrbot a Szellemi Iskola templomaiban

Pentagram > 2009-es évfolyam

A mitológiában Hermész vagy Merkúr az Istenek küldötte. Szimbóluma, a caduceus vagy Merkúrbot, egy mély értelmű hermetikus jelkép, amely többek között a felettes természettel való tudatos kapcsolatot is szimbolizálja.Beninben a Nove Sole templom 10 éves fennállásának ünneplése, és a benini munkaterület eredményes fejlődése lehetővé tették, hogy a Merkúrbotot mint második jelképet elhelyezhessék a szolgálat helyén.

A rózsakereszt templomaiban a Merkúrbot a hermészi Gnózist, az univerzális forrást jelképezi, melyből a tiszta, eredeti rózsakeresztes tanítások is erednek. Ezt a Rózsakereszt Krisztián Alkímiai Menyegzője című mű szövege is teljes mértékben megerősíti:

Hermész az ősforrás. Aki tud, igyon belőlem, aki akar, igyon belőlem, aki meri, vesse magát a mélységeimbe.

Jan van Rijckenborgh Hermész könyveihez, a Corpus Hermeticumhoz a konferenciákon sok magyarázatot fűzött. Ezek a szövegek nyomtatásban Az egyiptomi ős-Gnózis és hívása az örök jelenben című négykötetes műben jelentek meg.

Hermész, mint a Gnózis ősbölcsességének képe, Jan van Rijckenborgh nézete szerint az eredeti mennyei ember szimbóluma. Így ábrázolja Hermész kígyóbotja - a Merkúrbot - szimbolikusan az új embert, akiben a mennyei ember tudattüze kifejlődött. Hermészt az Istenek követének is tekinthetjük, aki újra elhozta az embereknek az egyetemes bölcsességet. Ebben a jelképben az új kígyótüzet ismerjük fel, az újjászületett lélekember tudatoszlopát.

A szárnyak jelképezik az élő lélek új tudatát vagy az új gondolkodást is, ami az új tudat következménye. Mert Hermész vallását a gondolkodás, a hermetikus gondolkodás vallásának is nevezhetjük, ami az új lélek szellemmel való összeköttetése által válik lehetővé.

A konferenciahelyek templomaiban található jelképeknek nagyon mély értelmük van. A kígyóbot mellett ott van a kereszt a rózsával. Ez annak a jele, hogy miután a kereszten kivirult a rózsa, azaz a Gnózis fénye által megnyílt a rózsaszív, megszületik az új ember. Ez a mennyei ember, akit a szellem szárnyai az új szellem-lélek-életbe vihetnek.

Egymással összefüggésben mindkét szimbólum a tanulóban végbemenő csodálatos folyamatra utal: Ha valóban új tudati lehetőségek mutatkoznak meg, és a megszokott értelmi tevékenység háttérbe lép, megszületik a bölcsesség. Jan van Rijckenborgh így ír erről:

A bölcsességnek a szívben, a szív rózsájából kell megszületnie. Ezen az alapon fog a főszentélyben úgyszólván felnövekedni. Ezután fogják - ugyanúgy, ahogyan a szeretetet - az egész lényükkel kisugározni.

Ezért a Szellemi Iskola és a tanulósereg fejlődésének egy bizonyos pontján a megújulás templomaiban a rózsakereszt jelképén kívül Hermész kígyóbotját is elhelyezik. Ez annak a jele, hogy a tanuló minden idők ősbölcsessége és ismeretei alapján a mennyei embernek, mikrokozmosza eredeti emberének útján jár.

Új életmódjával járja a rózsakeresztes ösvényt, a transzfiguráció ösvényét. Követi Őt egészen az élő, új lélekember feltámadásának reggeléig, aki a szellem hajnali világosságát látja maga fölött megjelenni.

A Szellemi Iskola szüntelenül a bensővé válás új korszakára irányítja az emberek figyelmét, és hívja őket, hogy járják be a magasabb tudathoz, a Gnózis fénysugárzásának és bölcsességének mélyebb és teljesebb megismeréséhez vezető utat.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,