Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2010-es évfolyam

2010/1/ Nem eszmék, hanem eredmények segítik előre az emberiséget

Pentagram > 2010-es évfolyam

LEX VAN DEN BRUL bevezető előadásaHét különböző spirituális szervezet hét előadója intézett beszédet 2009. május 23-án a hollandiai Bilthovenben lévő Renova Konferenciahelyen a társadalomhoz, hogy inspirációval, tiszta intuícióval, helyesen értelmezve és párbeszéd útján számba vegyék az elkövetkező időben az élet minden területének mélyreható változásait.Meghasonlott, materialista és racionalista világunkban egyre nagyobb a valódi spiritualitás utáni vágy: hogy helyreállítsuk a kapcsolatot a minden teremtménynek életet adó szellemmel, mely a mi a szívünk mélyén is megtalálható.Olyan kapcsolat ez, mellyel együtt jár a megvilágosodás és a harmónia. Ahhoz, hogy ráleljünk legbensőbb valónkra, meg kell tanulnunk megtagadni én-irányultságú gondolkodásunkat és érzéseinket. Így nyerhetjük vissza ismét eredeti tudatunkat, az eredeti lelket, mely a világlélek mindenkit mindenkivel összekapcsoló sugárzása.
Rendkívül nagy örömünkre szolgál, hogy üdvözölhetjük Önöket ezen a különleges napon spirituális központunkban, Renovában, ahol ma hét holland spirituális mozgalom képviselője gyűlt össze. Üzenetük minden embernek szóló felhívás, felszólítás lesz az emberiség szellemi értékeinek keresésére.

Szívélyesen üdvözöljük tehát a hét mozgalom hét szónokát és képviselőjét, akik beszédet intéznek majd hozzánk:

Wies Kuiper asszonyt, a Holland Teozófiai Egyesülettől,

Henk Masselink urat, a Holland Szabadkőműves Nagypáholy rend tagját,

W. E. Scherpenhuijsen Rom urat, a holland Antropozófiai Társaság tagját,

Professor Johannes Witteveen urat, a holland szufi mozgalom nevében,

Gerrit Westenberg urat, aki a holland AMORC-Rózsakeresztes Társaságot képviseli,

Joost Ritman urat, a Lectorium Rosicrucianum nevében, továbbá

Peter Huijs urat, a nemrég megjelent „A világ szívének hívása” című könyv íróját, akinek a könyve is e különleges napot gazdagítja. Azt szeretnénk ugyanis, hogy a mai napon felcsendüljön a hívás egy új, szellemi életvitelre, mely a teljes változásunkhoz és megújulásunkhoz vezet.

A magasabb lélekvilág világosságának, a „világléleknek a hívása”

Meggyőződésünk, hogy mind a hét mozgalom ezt a mottót tűzte úgymond a spirituális zászlajára, és mindegyikőjük erről beszél majd saját tudása és meggyőződése szerint. Kérem, engedjék meg, hogy röviden kitérjek még a számok szimbolikájára. Ugyanis ez a nap, május 23-a, kétszeresen is az ötös szám jegyében áll, mely Merkúr, Isten követének a száma.

Merkúr célja, hogy kapcsolatba lépjen az ember értelmével, gondolkodóképességével és szellemével, hogy emlékeztesse őt isteni eredetére. Nagyon reméljük, hogy az egyetemes Gnózis üzenete, hogy tudatosan lépjünk a szellemi megújulás ösvényére, ezen a napon hangosan szólal majd meg a szívekben, és ott a továbbiakban is kifejti majd hatását.

Azért gyűltünk össze ebben a spirituális centrumban, hogy rendkívüli módon, hétszeresen is elgondolkodjunk. Ugyanez volt a szándéka a Lectorium Rosicrucianum szellemi vezetőségének, Jan van Rijckenborgh úrnak és Catharose de Petri asszonynak, amikor a Renova nevet adta az itt található templomnak. A szellemi munka központi célja a megújulás. A templom avatóján, 1951. karácsonyán a következőket mondta Jan van Rijckenborgh:

„Ezt a templomot, ezt a munkaterületet Renova-templomnak hívjuk, a konferenciahelyet, e spirituális centrumot pedig Renovának. A célunk tehát megújulás, erre törekszünk, akárcsak sokan mások. Ezért tartjuk kívánatosnak, hogy ne annyira az általunk kimondott szavakra, ne a felfogásunk külső megjelenésére, módszerünk struktúrájára figyeljenek, hanem az eredményekre.

Azt javasoljuk Önöknek, hogy figyelmüket az itt elvégzendő megújulási munka eredményeire fordítsák, miképpen adott esetben mi is annak a nagy munkának az eredményeire irányítjuk pillantásunkat, amely itt és másutt a világban fejlődik ki. Nem az eszmék, hanem az eredmények segítik egyesítő, összekötő és stimuláló hatással az emberiséget.

Legyen elegendő azt megjegyezni, hogy célunk a kereső és érdeklődő emberiségben végbemenő teljes körű erkölcsi és szellemi megújulás, személyes, alapvető és így szerkezeti értelemben is. Hogy megjelenítsük azt az erőt, amellyel dolgozunk, idézzük fel azt az eszmét, mely minden világvallásban megtalálható, mondván: 'Isten erejével mindent megvalósíthatunk, amit tőlünk a világ szívének szelleme kíván'. Vagy, ahogyan Pál fogalmazta meg: 'Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.' (Pál levele a Filippibeliekhez 4,13) Ezt az erőt, melyet Pál Krisztus erejének nevez, melyet jelenleg is érezhetünk, s mellyel intelligensen és folyamatosan dolgozhatunk, számos szellemi vezető illette és illeti különböző nevekkel és leírásokkal. Az ősanyagból származó erő ez, mely minden szellemi létet egyesít.

A Krisztus-fluidummal, ezzel a minden időkben jelenlévő erővel szeretnénk dolgozni. Látjuk, hogy megújulásra való törekvésünket ez a mindenhol jelenlévő ősanyag hordozza, és az egyetemes szellem vezeti. Erről hallhatnak az Upanisádokban, Hermész papiruszaiban, és erről beszél Plutarkhosz. Erről olvasnak a Védákban, a kínai Bölcseletekben, a Kabbalában, az új-platonistáknál, valamint Rumi műveiben, a Bibliában és minden idők rózsakereszteseinek írásaiban. S ahogy minden időkben, úgy a mai ember számára is a szellem őseleme az egyetlen, legmagasabb szintű alapanyag, melyre a testnek, léleknek és tudatnak égető szüksége van.”

Így nyitjuk meg ezt a szimpóziumot annak tudatában, hogy az istenek küldötte, Merkúr elhozza hozzánk az egyetemes Gnózist, hogy gondolataink és cselekedeteink az igaz szellemi megújulásról tanúskodhassanak. Reméljük, hogy ily módon valamivel közelebb kerülhetünk az emberiség számára alapvetően szükséges megújuláshoz, melyre oly sokunk áhítozik.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,