Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2010-es évfolyam

2010/4/ A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

Pentagram > 2010-es évfolyam

ÉRTEKEZÉS A KÖNYVRŐL

Jan van RijckenborghVannak olyan időszakok az emberiség történelmében, amelyekben a szellem világa különösen közel kerül az emberek világához. Ez érvényes napjainkra is.

Ebben a különleges időszakban az érintésnek és a találkozásnak egy olyan tere alakulhat ki, melyben a szellemi világot és a változás világát rövid időre „együtt felvonják”. Egy kereső ember ekkor tudatosan léphet be ezen a területen a szellem világába.

Minden eredeti vallás - tehát az őskereszténység is, amely messzemenően „gnosztikus” volt - alkotott egy ilyenfajta találkozási teret. A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása című mű ezt az építményt, az építkezést és a találkozási tér jelenünkben való kifejlődését részletezi, mégpedig a Rózsakereszt Szellemi Iskolája fejlődésének története alapján.A találkozási terület egy „élő test”, a szellem világára hangolt gondolkodással, valamint az élő egészet támogató tapasztalatokkal és erőkkel tudatosan fenntartott rendszer. Ebben a szellemi ember tulajdonságainak és erőinek képe tükröződik vissza. Az „élő test” tere tehát egy erővonal-szerkezet, amely megegyezik az igaz ember struktúrájával. Aki ezzel kapcsolatba lép, az közeledhet az igaz, szellemi ember felépítéséhez. A szellemi és a természetes világ e találkozási területén aztán minden fejlődési fázist fokról fokra megismerhet és megvalósíthat önmagában.Hét fázis létezik, melyek a szellem hét sugarának felelnek meg. Az egyik állapot egyidejűleg a következő feltétele is. Mégis mind a hét fázis egyszerre van jelen és kölcsönösen ösztönzik egymást.Ezen kívül a találkozási térnek két pólusa is van. Az egyik itt található, világunkban, és a rózsakereszt iskolájában egy csoport törekvő ember tartja fenn. A másik pólus a finomanyagi területen van és teljesen szabad. A szellem világa összeköti magát mind a mi területünk emberiségével, mind pedig a másik területen lévő lélekemberiséggel. Az élő test úgymond egy erősen elektromágneses tér, egy kétpólusú gömb. Az egyik pólust azok képezik, akik a szabad szellemtérben vannak. Ez a tér vonzza a szellemi világ erőit és mindent rendelkezésre bocsát azok számára, akik a mi világunkban dolgozni akarnak magukon.A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása című könyv részletesen feltérképezi e mágneses szerkezet történelmi fejlődését. Mert a szükséges intenzitás és erő kezdetben még nem állt rendelkezésre, hanem előbb fel kellett építeni. Erre mindig ott van először is emberek egy állandó csoportja, akik tudatukkal észlelik a szellem hangját és elgondolkodnak rajta. Ezért reakciójuk egy tiszta tudatos-erkölcsös életvitelben nyilvánul meg. Ha ezt az állapotot elég sokáig fenn tudják tartani, akkor a szellem első sugara, az erő sugara olyannyira megváltoztathatja a csoportot, hogy az további érintésekre válik alkalmassá.

A második fázisban a fény sugara válik aktívvá. A szellemi tulajdonságok tudatossá válnak. A sötétség eltűnik és világosság lesz az emberben. Így válik az erőtér a világosság terévé. Az élő test, ez a mágikus szerkezet ekkor közvetlen összeköttetésbe kerülhet a szellem második nézetével. Mivel ezt a második sugarat „a Nap”-nak nevezik, ezért Jan van Rijckenborgh ezt úgy nevezi, hogy „Krisztus világosságszületése az emberben”. Az egyes ember életében ez a világosságszületés a döntő pillanat, éppen úgy, mint amennyire az volt a Szellemi Iskola fejlődésében is. Ha azután a szív és a fej fokozatosan megváltozik, akkor a szellem minden sugárzása harmonikusan dolgozhat az anyagtestben egy transzfigurált test felépítésén. Ez a dicső vagy megdicsőült test, amely végül a mulandó test levetése után örökre megmarad.A világosságszületés feltétele mindenekelőtt az emberi akarat alávetése az „Isteni akaratnak”, egy új, teremtőerő energiáinak. Ha a szívet és a fejet harmonikusan a lélekember fejlődéséhez hangolták, akkor a halandó ember már akadálytalanul használhatja ezeket az energiákat. Akkor ezek benne és általa dolgozhatnak, mind az egyén, mind a csoport hasznára, ezáltal pedig az egész emberiségért.A könyvet végül egy egész fejezet zárja azzal, hogy miképpen reagál az emberiség általában a szellemi világ közeledésére. A szerző szembeállítja ezt a reakciót a Szellemi Iskolán belüli strukturált és módszeres reakcióval. Mert ott asszimilálják az új, magas energiákat. Az elsőt „Pistis”-nek, tudásnak, a másikat pedig „Spohia”-nak, bölcsességnek nevezik.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,