Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!2012-es évfolyam

2012/3/ A szivárvány színeiben ragyogó fény

Pentagram > 2012-es évfolyam

A napfényt felfogó vízcseppek szivárványt alkotnak. A szivárvány tükrözte fény a hétszeresen felépített élet. Az építmény, a megszabadulás hét mágikus színe…„Isten világosság” - mondják, a nap fényét pedig ennek látható jeleként tapasztalják az emberek. A fényt magát azonban nem láthatjuk, míg ki nem bontakozik a szivárvány színeinek színképében.

Egy magas megfigyelő pontból, például repülőgépről vagy egy hegy csúcsáról akár egy körénk rajzolódó teljes körnek is láthatjuk a ködfelhők tükrözte optikai hatását, persze csak ha hátulról világít meg bennünket a nap.

Ha árnyképünket észleljük e színes aura közepén a ködben, talán arra a gondolatra jutunk, hogy az „Isteni”, akár egy híd vagy tér, szintén olyasmire utal, amely mindig körülvesz minket.

Egy hegygerincen vándorolsz vagy mászol, talán a ködben tévelyegve, és ha később a napos oldalon hirtelen feloszlik a köd, megjelenik a ködös oldalon a rejtélyes alak a színes gyűrűtől övezve. Veled marad a jelenség, lépten-nyomon elkísér, míg fel nem száll a köd és újra világosan látható nem lesz az út.

Ez a jelenség, amely szinte őrként szegődött mellénk, valamire utalt. (Ennek a halo-jelenségnek egy régi elnevezése a „glória”).Örök SzövetségEnnek a prizmatikus hatásnak a megfigyelőt könnyen csodálatba ejtő másik formáját akkor éli meg az ember, ha víz mellett vagy vízen tartózkodik, és egy szivárvány egyik vége a közelben éri a vizet. Az ív akkor nem tűnik laposnak, hanem kereknek, és cső vagy oszlop módjára áll a vízen. Alacsonyan álló napkorong esetén pedig a spektrál színek csaknem függőleges oszlopát láthatjuk:

Úgy tetszik, hogy egy titokzatos, földöntúli fényoszlop érinti meg a Földet!Bizony figyelemre méltó dolog ez: egy szivárvány nem fizikai valóság, hanem a színekre fogékony emberi szemnek megmutatkozó optikai hatás. Egy szivárványhoz nem lehet például ténylegesen közeledni. És jóllehet nem alkot fizikai valóságot, mégis nagy és örvendetes hatást fejt ki az emberi kedélyre. Ennek már sok író és költő adott kifejezést.

A szivárvány a legősibb idők óta a remény jele.

A Teremtés könyvének 9. fejezetében a 14. 16. és17. versben a következő szavak állnak: És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben (...)Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről Isten között és minden testből való élő állat között, mely a földön van (…)És monda Isten Noénak: Ez ama szövetségnek jele, melyet szerzettem én közöttem és minden test között, mely a földön van.
Bár szemeink felveszik magát a fényt, de tudatosan nem észlelik. A fény csak az esőcseppben történő prizmatikus törés által, vagy egy tárgyról való visszatükröződése által válik felismerhetővé az agy számára.

A fénynek nyilvánvalóan szüksége van valamire, hogy felismerhetővé tegye magát számunkra, olyasvalamire, amin visszatükröződhet. Az úgynevezett szilárdabb anyagon tud visszatükröződni. Ezáltal tudatossá válik bennünk úgy az anyag, mint a fény - ám mi magunk is, hiszen mi is ezekből az aspektusokból állunk.

Ha azonban a gnosztikusok azt mondják, hogy „Isten világosság”, akkor ezen nem az általunk ismert napfényt értik. Nem is a mi tudatfényünk az, amire ők irányulnak. Az isteni fény teljesen más rezgésminőségű, amely teljesen más, mint a mi tudatunk. Ez az isteni fény nem lel bennünk közvetlen visszatükröződésre, mert egyszerűen semmi sincs, ami visszatükrözze, és ezért nem is észleljük.Az Arché titkaÁm, ha nem vagyunk képesek észlelni az isteni fényt, akkor hogyan értsük Noé történetét, akinek Isten felismerhetővé teszi ezt az isteni jelet? Noé, az Arché - az „oltalmazott hely”, vagy a Misztériumiskola - építője, amely, miután hét hónapig - vagy hét szakaszon át - utazott, megérkezik Ararát szent hegyére, az isteni területre.

Látjuk, hogy az Arché pontosan addig van úton, amíg a galamb - ez maga az isteni szellem - tudtára nem adja, hogy az új élet szilárd talaja eléretett.

Ez a Noé-ember az, aki a reá bízott lelkek egy csoportjának megmentésére és oltalmazására épített Archéban visszatükrözi az isteni fényt. Ő az, aki tükrözi a szivárványt, mert áthaladt a magasztos csenden.

A fény, amelyet Noé visszatükröz, a hétszeresen felépített megújító élet. És míg az Arché épül, a fehér fény folyamatszerűen hét segítő sugárra, az építmény hét mágikus színére hasad. Ez a spektrális elhasadás a transzfiguráció folyamatában lévő hét fok elé állít bennünket. Így építi meg Noé az Archéját, az őt megérintő fény iránytűjével pedig hét hónapon át utazik a biztos célig.

Amikor az Archét alkotó csoport transzfigurációjának folyamatában a láthatatlan fény hét láthatóvá váló színre hasad, tehát gyakorlatilag az újjászületés folyamatában, akkor ez már nem olyan színeket jelent, melyeket érzékelhetnénk, hanem egy teljesen máshogyan ható spektrumot.Az új égboltA mikrokozmikus szívben történő zsenge első érintésének a különös élénk pírja a személyiség szívén át a vérlénybe ömlik, és összekapcsolódik vele. Erre aztán egy új könnyedség narancssárgájával új öröm járja át a lényt, és isteni lélegzet kezd áramlani az idegrendszeren át. Ha ez az új prána beágyazódik a lényünkbe, akkor az emberben megjelenik egy sugárzó sárga, egy új tudat színe. Új gondolkodási képesség keletkezik, mely a szellemből eredő egyre közvetlenebb inspirációt vált valóra.

A növekedő új állapotba való elmélyülő belátás alapján álló új hit zöld színe, és az egyre inkább megtapasztalt kegyelem erős reményt hoz: az élet láthatárán egyre világosabban megpillantott távlat kékjét. Ezzel a kék az érzékszerveink új működését is jelenti.

És az egész Arché, a csoport, egy indigóból álló erőtérben sugárzik, a szellem-lélek keletkezésnek ebben a csodálatos menetében egy dinamikus energia által vezettetve, melynek során földöntúli ibolyakék éterértékek bizonyítják a megszabadulás valóságát.Ez a hétszeres fénymisztérium a megszabadulás misztériuma, és mialatt végbemegy az Arché-építés hét szakasza, az Isten és ember között kötött örökkön világló szövetség élő jeleként az emberben és a csoportban új égbolt feszül.

Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,