Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: A boldognak-mondások misztériuma

VI. Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a Földet.

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: A boldognak-mondások misztériuma


A két pillér megépítése után az ezt követő Boldognak-mon­dá­sok azokkal a módszerekkel foglalkoznak, amelyekkel a munkát most folytatni kell a győzelem elérése érdekében.

Úgy véljük, hasznos lesz itt megismételni, hogy a Hegyi beszédet és a Boldognak-mondásokat elsősorban azoknak szánták, akik a háromszoros regeneráció ösvényét kívánják járni, és akik már ténylegesen és pozitívan rá is léptek az ösvényre.Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a Földet.Ez a kijelentés, mely a Hegyen hangzott el, a Zsoltárok könyvéből vett idézet (37, 10-11), amely ezt mondja: „Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.”

Mi a szelídség? Ezt a szót az előzőek fényében kell értelmeznünk. A szelídség az abszolút bátorság, amely nem erőszakos, és nem is tud az lenni, mégpedig a tanuló belső állapotából fakadóan. A Birodalommal való kapcsolat az első oszlop, a mű véghezviteléhez szükséges erő pedig a második. Ezt a kettős isteni kegyelmet kell most megalapoznunk a természetben a szelídséggel. A győzelmet szelídséggel kell elnyernünk.

A bátorság, ahogy ebben a természetben értik, mindig erőltető, mert többnyire ösztön, indulat a mozgató rugója. Aki ily módon bátor, az olyan, mint egy betörő. Ennek a természetnek a bátorsága mindig sebeket üt, rombol és pusztít. A Jézus Krisztus szellemrendjéből eredő bátorság azonban egy új akarati egyensúly eredménye. Aki szelíd, az nem epekedik káprázatos és hirtelen siker után, tudván, hogy az ilyen siker csillogása hamar megfakul. Aki szelíd, az nem csügged el, ha munkája eredménye késlekedik, vagy ha munkaterületét sátáni erők ostromolják, mivel mindezek mögött céljának végső megvalósulását látja soha le nem nyugvó napként ragyogni. Ezért aztán kitart nyugodt, megingathatatlan bátorsággal, mert aki az ösvényen jár, az követi célját anélkül, hogy aggódna a kezdeti eredmények miatt.

A megújult szellemből született bátorság mindig személytelen, mentes mindenféle kritizálástól, és sohasem vesztegeti idejét mellékes dolgokra. Ha azt mondják neki: „Úristen, micsoda homály van a te munkaterületeden”, akkor a szelíd azt fogja válaszolni: „Igazad van, már nem is lehetne sötétebb”, de még határozottabban fog a céljára irányulni. Nem csügged el, mivel minden probléma mögött ott látja a végső győzelmet. Örökölni fogja a Földet. Nem érdekli, hogy jó vagy rossz hírét keltik-e, sem az, hogy mit gondolnak róla és munkájáról, hogy sírnak vagy nevetnek-e rajta, hogy miként reagálnak a tevékenységére, vagy mit kezdenek azzal, és mit csinálnak belőle. Ő a Föld örököse! Az örökkévalóság nevében csendesen világító lángként áll az időben, és Krisztus vigasza az olaj, mely lankadatlan szabályossággal kiárad rá.

Hát akkor a szelíd nem lenne több holmi negatív misztikusnál, akinek egyedüli vágya, hogy a jelenben ragyogjon, miközben a jövőről álmodozik? Nem, mert a szellem értelmében szelíd egészen másfajta alkat. Amikor az ősi ellenség megtámadja munkaterületét, minden erőfeszítését a karikatúra szintjére alacsonyítva és konkolyt szórva a tiszta vetésbe, akkor a szelíd harcmodora és stratégiája alapvetően eltér azokétól, akik csupán a természet bátorságára támaszkodhatnak. Aki szelíd, az személytelen, tehát nem ront rá az ellenségre, és fölötte áll az időnek is. A gonosz álnoksága és sugallatai csak megkettőzik az energiáját. A természet diszharmóniájával a világosság isteni birodalmának harmóniáját állítja szembe. A mű lerombolására az ellenség ősidőktől fogva azt a technikát alkalmazza, hogy minden lehetséges módon elveti a nyugtalanítás csíráit, amelyekből és amelyek által aztán felállíthatja a befolyásolás hídfőállásait. Régi és jól bevált módszer, hogy a zavarkeltés legkülönfélébb eszközeivel és ügynökök beépítésével rombolják le az ellenfél művét. Amikor ez történik, akkor az emberek többsége hajlamos rá, hogy egy ilyen fertőzési gócot az ellenszenv bevetésével próbáljon orvosolni - és éppen ez az 'együtt­működés' remélt tényezője. Ám ha a szelíd a szeretet tüzével veszi körül támadóit - nem neheztelve és személyeskedve, hanem együttérzéssel és személytelenül, miközben nagy nyugalommal folytatja a szolgálat munkáját -, akkor a fertőzés előbb-utóbb kénytelen eltűnni, mint napsütésben a hó.

Ez az, amire a 37. zsoltár 10. verse utal (a Biblia sokkal régebbi kiadásaiban 'Vau' jelzés alatt találunk erre a részre): „Egy kevés idő még, és nincs gonosz; nézed a helyét, és nincsen ott.” A héber 'Vau' betű azt jelenti, hogy van egy erő, amely elválasztja a búzát a konkolytól, az erényt a bűntől; hogy létezik a világosságot kísérő isteni törvény, amely lényénél fogva és személytelen módon szétválasztja a gonoszt és igaztalant az erénytől és az igaztól.

Ha az igazság harcba bocsátkozna az igazságtalansággal, akkor összekötné magát a gonosszal; a tanulóban ekkor kapocs keletkezne őközötte és e természet között, ami végül visszahúzná a munkájától, és elveszne az idő forgatagában. De így, mi árthatna neki? Gyertyaként égve az Egyetemes Templomban, a nem reagálni elve alapján él, és látja, hogy a szeretet kardjától ellenségei meghátrálnak. „Nézed a helyét, és nincsen ott.” Az ellenség beszünteti ezt a kísérletét is, hogy később újra próbálkozzon más formában, csak azért, hogy ismét vereséget szenvedjen.

A szelídek, akik Jézus Krisztus szellemrendjéből születtek, örökölni fogják a Földet, és gyönyörködni fognak a béke bőségében. Barátaim, legyen bátorságuk szelídnek lenni! Vívják meg csatájukat a személytelen szeretet lángra lobbant tüzével! Soha ne erőltessenek semmit; ne legyenek agresszívek! Hagyják a győzelem csodáját a szelídség által beteljesedni!

Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a Földet.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,