Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: A boldognak-mondások misztériuma

VIII. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: A boldognak-mondások misztériuma


A Szent Hegyről felénk hangzó Boldognak-mondások nagy vigaszt jelentenek mindazok számára, akik képesek megérteni őket.

Tévútra vezetne, ha e szavakhoz a dialektika fogalmaival közelednénk, mert a mi természetrendünk igazságossága, amint Önök is tudják, országok, népek, fajok, szokások és erkölcsök szerint is eltérő, és nagy szerepet játszik a kor is, amelyben élünk.

Az emberi igazságszolgáltatás folyton változik. Isten gyermekeit minden időben e törvények alapján üldözték, törték kerékbe, kövezték meg vagy küldték máglyára. A törvényre hivatkozva gyilkoltatta meg annak idején Szervét Mihályt Kálvin is, aki egyébként Isten küldöttének tekintette magát.

Az emberi törvénykezés korszakunkban - és mit is jelent néhány ezredév az árja kor nagy történetében - milliónyi nőt pusztított el kegyetlenül a boszorkányperek során.

Ne időzzünk azonban tovább az emberi jogszolgáltatás e sötét lapjainál, hanem vizsgáljuk csak meg az általános emberi igazságérzetet és jogfelfogást, s a vele járó jogi praktikákat, ahogyan azok a nagy tömegekben és képviselőikben élnek! Igencsak tetten érhetjük a jól ismert dialektikus szeszélyességet és ellentmondásosságot, és biztosak lehetünk benne, hogy ez a fajta igazság utáni éhség sohasem elégíthető ki. Isten óvjon ettől bennünket!

A Boldognak-mondásokban a Gnózis igazságosságáról, az Isteni igazságról, az isten-emberi Birodalomnak, az élő lelkeknek az igazságáról van szó. Ebben a rendben isteni tökéletesség uralkodik, itt minden csodás és nagyszerű. Mindenki egyformán részesül a kegyelemben, a dicsőségben, valamint az isteni adományok, az isteni gondolat erejében. Megszámlálhatatlanul sokan keresték ezt a rendet, s a keresésből számtalan gondolat, költemény, dal született.

Mindezek mögött mérhetetlen vágyakozás és határtalan szenvedés húzódik meg, mert sokan közülük Isten igazságossága utáni szomjukat kezdetben a dialektika világában próbálták meg csillapítani, de aztán kezükben csak vágyaik cserépdarabjait szorongathatták.

Az isteni igazságnak számtalan nézete van. Mindnyájan érezzük, hogy a szeretetnek, az örömnek, a boldogságnak és a harmóniának is benne kell foglaltatnia. De ó, mennyi csalódást hozott már ez az 'éhség az igazságra' azok számára, akik nekifogtak keresni azt! Hány, de hány szívet tiportak meg, és hogyan csaptak át a dolgok mindig az ellentétükbe! Ezért végül sokan komolyan kételkedni kezdtek a Boldognak-mondások igazságában. Szomjúhozásuk nem volt talán őszinte, vagy nem éhezték igazán az igazságot? És vajon 'megelégíttettek-e' akár egyszer is?

És mégis, ha van a Bibliának abszolút és minden átdolgozás ellenére igaz szava, akkor ez minden bizonnyal az. Ezt a gnosztikus Szellemi Iskola tanulója teljesen megérti. A dialektika világa azonban az isteni igazságot nem fogadja be. Az isteni igazság nem ölthet formát ebben az anyagban, mert a világosság atomi szerkezete és mozgató ereje alapvetően különbözik a dialektikus természet igazságától.

Azok a kísérletek tehát, amelyek arra irányulnak, hogy az isteni igazságot a vízszintes síkon, megszokott életterületünkön horgonyozzák le, mindig is sikertelenek maradnak. Ezért már az ilyen próbálkozások is kerülendők, hiszen az isteni igazság nem ebből a természetrendből való.

A gnosztikus Szellemi Iskola komoly tanulója így kezdettől fogva magához az isteni Rendhez folyamodik. Erre meg is van a lehetősége, mert ő egy gnosztikus élő test részét képezi. Ez lehetővé teszi, hogy a megszabadulás ösvényére lépjen, és haladjon rajta. Mint tékozló fiú, lépéseit az Atyai Ház felé irányítja. Tetterő és a hit ereje tölti el, egész éhségétől és szomjúságától hajtva e nagy cél elérésére törekszik. És ekkor az Atya - amint a példázatból tudjuk - messziről elébe jön.

Alig kelt útra, az ifjú Gnosztikus Szerzetben megnyilvánul a gnosztikus bőség. A csoport minden tagját gazdagon megvendégelik. Ez a titok, a Boldognak-mondások hatodik misztériuma:

Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.

Bárcsak megszámlálhatatlanul sokan megvalósítanák önmagukban ezt a misztériumot! Ez minden valóban éhezőnek és szomjazónak megadatott: értük nyilvánult meg e sötét világban a hétszeres gnosztikus test.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,