Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

1.3 Az új életvitel

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása


Ahogyan az előző fejezetekben mondtuk, az elmúlt időszakban új lehetőségeket tettek szabaddá, amelyekkel a mostani időszakban élni kell. Mindez ésszerű, mert bizonyos dolgok elvégzéséhez először is ismereteket kell elsajátítani, de a lehetőségeknek, tehát az alapanyagoknak is meg kell lenniük. Eddig a magyarázatokkal kapcsolatban semmi ellenvetést sem tehetünk. Azt is azonnal belátjuk, hogy alkalmas tudatnak is kell lennie, mely szinte hidat képez a felszabadult lehetőségek és a kivitelezés között. Ez újra bizonyítja, hogy a tudatállapot életállapot.

Továbbá két elektromágneses térről beszéltünk, a közönséges természet teréről és a Gnózis teréről. Beszéltünk a két szövetségről, azaz egyrészt a törvény alatti életről, ennek minden következményével, másrészt az isteni szeretetben való életről és a haragvilágból való kiszállás és az isteni szeretet világrendjébe való bemenetel szükségességéről.

Ha mindezt áttekintjük, felmerül a kérdés: Gyakorlatilag mi lehet a hasznunk ebből rövid idő alatt? A Szellemi Iskola azt mondja: Tudatállapot = életállapot. Ha Ön tudatában van az egészen új és nagyon kivételes lehetőségeknek, amelyek szabaddá váltak, akkor menjen ki az Ószövetség szolgai lakásából a kivonuló új Szerzet „szent csarnokaiba”.

Ez jól hangzik: de igaz-e? Nem lehet-e ez is valami elmélet, valami spekuláció, amellyel áltatjuk egymást? Mert vigyáznunk kell, nehogy azt mondjuk: „Nem is olyan rossz a törvény alatt élni, legalábbis nem kell olyan rossznak lennie. Gondoljuk csak meg jól, hogyan rontottunk egymásnak azelőtt mindenféle szablyákkal és lőfegyverekkel. Hagyjuk abba ezt, ne tegyük többé! Legyünk barátságosak egymáshoz, kössünk jó megegyezéseket, legyünk vidámak és éljünk boldogan egymással. Ez a Gnózis szándéka, ugye! Éljünk együtt új emberekként!” És egymásra mosolygunk, ha éppen alkalom nyílik rá, barátságosak vagyunk, egyetlen goromba szó sem esik közöttünk. Megállapítottuk, hogy veszekedés nélkül is együtt élhetünk.

Ilyesmit Ön is kétségtelenül hallott vagy olvasott már, esetleg sok fokozatban vagy hangnemben, mert a párbajozók talán csak a szavak vagy a kritika fegyverével viaskodtak. Az emberek a kritika tüskés szavaival is nagyon megsebezhetik egymást.

Amikor tehát a negyedik Gnózis, az új életvitel rendkívüli jelentőségéről beszélünk, akkor Önnek nem szabad ezen a címen valami olyan életvitelt kialakítania, mely csak újabb eszköz, mellyel megszokott életét folytathatja: ugyanis csak fegyver, mellyel a létért folytatott küzdelemben akarja megállni a helyét. Akkor az Ön változása nem belső változás, hanem csak átöltözött. Akkor becsapjuk egymást. A Szellemi Iskolában azonban semmi áron sem szabad azt akarnunk, hogy erre az útra térjen, mert ez így nem vezeti ki Önt a szolgai lakásból, hanem esetleg hosszú ideig fenntartott érdekközösségben, érdekeltségi egyensúlyban él és hal meg. Lássa be azonban, hogy ez nem megoldás, nem szabadít meg a születés és halál kerekétől, nem tudja megváltani a kiürült mikrokozmoszokat! Azért mondja egyik templomi énekünk joggal:

Új életmód azt jelenti:

tudatosan meggondolni.

Új életet kívánónak

újra kell kezdeni.

Tudatunk bizonyos erőkkel és lehetőségekkel rendelkezik. Ezek határozzák meg a fajtáját. Ezek az erők és lehetőségek egyesével vagy együtt nyilvánulnak meg az életünkben. Ezek alakítják az életünket, sőt a testünket is. Tudatunk állapotára minden sejtünk reagál. Minden megbetegedésünk is szorosan a tudatunkkal függ össze Ezt jól meg kell gondolnia: mert ne higgye, hogy valami tablettával, ivókúrával vagy bizonyos gyógymóddal meg lehetne gyógyítani Önt. A tudatból kell kiindulnia! Akkor a tabletták, cseppek, vagy kezelések esetleg segíthetnek. Ha azonban tudata nem változik, akkor testileg sem változhat meg.

Ha tehát új tudat válik valóra bennünk, akkor lehetetlen, hogy ez csakis valami más erkölcsi nézetet vagy viselkedést eredményezne. Inkább azt mondhatjuk, hogy ezenkívül az új tudat miatt egész személyiségünk, egész testi állapotunk megváltozik. Ezért beszélünk a Szellemi Iskolában transzfigurációról, átalakulásról. Nem csak életünk és viselkedésünk változik meg, hanem létformánk, testiségünk is kezd a mikrokozmosszal kapcsolatban megváltozni.

Tudjuk, hogy testünk reagál a légköri anyagra, s azt is megértjük, hogy egy teljesen megváltozott elektromágneses közegre egész lényünk reagálni fog. Minden attól függ, hogy Ön az előbbieket nem csak értelmes-erkölcsös alapon képes elfogadni, hanem tudatába jut-e.

Mert a Szellemi Iskolában sok mindenről beszélünk, amiről mindjárt azt mondhatja: „Persze, teljesen így van”, mert esze és érzése ezt mondja Önnek. Ez azonban nem elég! Az ösvényre és az új életre vonatkozó minden dolognak, melyet értelmesen-erkölcsösen elfogadunk, lényünkben tudatállapot, mágneses erő képében kell alakot öltenie. Csak akkor kezdhetünk abból élni, s életünkkel és életünkben megjelentetni. A tudatosulás mágneses belélegzés. Ha Ön így belép egy új mágneses állapotba, akkor ennek új életszakasz lesz a következménye. Mert a tudatállapot az életállapot meghatározója! A megnyilvánuló következmények ekkor a hét fáklyában, a főszentélyben található hét mágneses forrásban alakot öltenek.

Most azonban bizonyos probléma előtt állunk, ha azt mondja: „Igen, értelmesen-erkölcsösen el tudom fogadni. Értem, hogy miről van szó. Tudom, hogy helyes, amit az új életvitel megvalósításáról mondtak. Most azonban azt mondják, hogy a tudat a Szellemi Iskola szerint az agyrendszerrel új módon történő mágneses belélegzés, új lehetőségek és erők mágneses belélegzése. Ezt a pontot azonban még nem értem el”. Vagy például azt kérdezi tőlünk: „Elértem-e már ezt a pontot: mondja meg nekem kérem”. Vagyis megmutatkozik, hogy ebben a dologban még nem biztos. Vagy azt mondja: „Az új mágnesesség számára az én agyam még teljesen be van zárulva, holott kívánom, vágyom rá, reménykedek és hiszek”.

Vegyük úgy, hogy ez így van, tehát az új mágneses lélegzést még nem ismeri, még nem éli át, mialatt a szokásos értelmes-erkölcsös módon helyeselni tudja az utakat, amelyeket a Gnózis akar bejárni velünk, vagyis a Gnózis hibázhatatlanságát és igazságát értelmes-erkölcsös módon megérti.

Így felteheti a kérdést: „Az én értelmes-erkölcsös alapon történő megértésemet és helyeslésemet, s hogy az út helyes, amelyen az Iskola jár tanulóival, elfogadhatja-e az Iskola, mint munkaalapot, akkor is, ha én valójában csak mellette állok? A bennem lévő helyzet alapján részesülhetek-e a kiáradó új üzenet üdvösségében, vagy későn jöttem? Esetleg a hátramaradókhoz tartozom-e? Az új, a megszabadító, olyasmi-e, amiről számomra csak beszélnek ugyan, de bennem már nem tud erőt kifejteni?”

Kétségtelenül sokan tesznek fel maguknak időnként ilyen kérdéseket. Erre azt mondhatjuk, hogy a megbeszélt értelmes-erkölcsös megértést valóban el lehet fogadni munkaalapnak, ha belátja, hogy ez az alap még teljesen alkalmatlan arra, hogy a tudatos állapotot valóban új értelemben élő állapottá alakítsa. Mert az új elektromágneses erőknek a mágneses agyrendszeren keresztül be kell áramolniuk a főszentély hét forrásába, hogy ez a hétszeres gyertyatartó hét lángjával az elektromágneses anyagban kezdjen égni. Erről van szó! Az Ön gyertyatartója még nem ég az új világossággal, tehát a megbeszéltek alapján Önben alapvető megváltozásnak kell végbemennie. A Szellemi Iskola az új korszak kezdetén ezzel a feltétellel fogadhatja el Önt társnak. A szívben ez bizalmat, reményt kelt, ez bátorítja Önt.

De ezen az alapon felhívják, hogy a lehető legrövidebb időn belül két dolgot kezdjen el teljes erővel, mert ezt Önnek kell kialakítania:

1. teljesen az új helyzetre hangolt hívő állapotot:

2. teljesen az új helyzetre hangolt életvitelt.

Jól be kell látnia ezt a háromszögviszonyt. Ön új mágneses lélegzésre vágyik, de agyrendszere még zárva van: emiatt életmódja nem felel meg az új lehetőségeknek. Nyíltságot kell tehát kialakítania hittel és élettel, közvetlen, pozitív, mágikus élettel. Ön nem folytat eléggé mágikus életet. Sokkal, sokkal mágikusabban is beavatkozhatna a saját életébe. Ha hisz a Szellemi Iskola céljában, akkor cselekedjen intelligensen, következetesen, semmitől sem félvén, ebből a hívő állapotból kiindulva. Térjen rá a negyedik Gnózis, az új életvitel Gnózisa gyakorlatára. Ha ezt teszi, akkor mindenképpen győzni fog. Ez teszi lehetővé, hogy részesüljön az új korszakban.

Az olvasó felteheti a kérdést, hogy ez nem megint valami szólam-e, amellyel az embert egy időre megnyugtatják.

Vizsgáljuk meg ezt. Gondoljanak a hegyi beszéd kezdetére a szentírásban. A zarándokok megmásszák a szellem hegyét. Mi is ilyen zarándokok vagyunk: mi is megpróbálunk közeledni az üdvösség hegyormaihoz. Az első pedig, amit hallunk: „Boldogok akik tudják, hogy szellemben szegények, emiatt tehát a szellemre vágynak: mert övék a mennyeknek országa.”

Ha Ön valóban hisz a Szellemi Iskola magas céljában, ha egész szívével kijelentheti, hogy vágyik rá, remél és hisz, ha szívszentélyéből a vágy kiáltása tör elő, mint valami mágneses idézés, nap mint nap szüntelenül világítván, akkor rendelkezésére áll az üdv, a tökéletes gnosztikus bőség: akkor az egyetemes élet egész lehetőségét Ön elé tárják, felajánlják Önnek. Ha valóban a szellemre vágyik, és teljes szegénységét maradéktalanul megérti, akkor minden ingyen jön el Önhöz. Akkor teljesen megkapja örökségét, az isteni kegyelem bősége, a Mozdulatlan Birodalom kegyelme siet Ön elé. Akkor a Szent Szellem birodalma körülveszi Önt, Önnél és Önben van. A Gnózis bemegy a szív rózsájába. Ez lesz az első mágikus eredmény: a Gnózis öröksége, az isteni tűz az Ön saját rezgésállapotára lesz hangolva.

Felmerül a kérdés: Ez az új tudatállapot? Nem, ez még nem az a tudati állapot, amit az új korszakban követelnek meg Öntől. Az a helyzet, hogy Ön vágyik, hisz, remél, a Szerzet pedig szinte azt mondja: Tessék, itt van. A mennyek birodalmának teljes boldogságát állítják az Ön rendelkezésére, ha szegénységét, vágyakozását megérti és átéli. De ... ezt így még nem tudja használatba venni: ebben az időpontban még nincs haszna belőle. A tökéletességet így már nagyon sokszor átnyújtották Önnek, csak még nem tudja használatba venni, mert a haláltermészetből származó személyisége, testisége még teljesen hozzáférhetetlen. Ötszörös lélekközege még nem alkalmas a Szent Szellem-sugárzás elviselésére, hordozására. Ötszörös lelkét tehát elő kell készíteni, rá kell hangolni a Gnózis befogadására. Ezt pedig Önnek kell elvégeznie! Ezért kell az új életvitel, vagyis egy intelligens, új cselekvési mód, melyet be kell iktatnia az életébe, napról napra, óráról órára és percről percre. Ezt értették a régi misztikusok a „hitből-élés” alatt.

A Szellemi Iskola minden igazi tanulója hisz és vágyakozik: e vágy miatt gyakran egész lénye sóhajtozik: sokszor kimondhatatlan szükségben van: ha azonban valóban, igazán kívánja, akkor EZ már itt is van! EZ nagyon közel van Önhöz, Önnek csak meg kell nyitnia a lényét, hogy EZT befogadhassa, hagyja belépni. Ha hisz, akkor ebből a hitből kell élnie: új életvitelben. Önmagát kell megragadnia, fenntartás és kikötések nélkül, önsajnálat és alkudozás nélkül, hívő vágyakozásának megfelelően következetes cselekvéssel. Ez végül megnyitja az Ön egész lelkét, egész testiségét a Szent Szellem kitöltése számára.

Figyelje csak meg az egész világirodalomban, hogy aki hívőnek, vallásosnak nevezi magát, az mind a Szent Szellemre vágyik. Egy egész új teológia alapul ezen, az úgynevezett svájci teológia. „Újra nyitva kell állnunk a Szent Szellem számára”, mondják. Természetesen! A Szent Szellem számára azonban csak akkor lehet megnyílni, ezt a nyíltságot csak akkor lehet elérni, ha az ember következetesen az ötszörös Gnózisból él! Reméljük, hogy ezt világosan belátja az olvasó, és felismeri, hogy ez teljes mértékben a tanuló pillanatnyi lehetőségeinek keretein belül fekszik. Ha valóban az ötszörös egyetemes Gnózisból él, akkor egész lelkét megnyitja a Szent Szellem kitöltése számára. Semmi sem akadályozza Önt abban, hogy ezt még ma elkezdje. Ha erre hajlandó és meg is teszi, akkor új tudati állapota nemsokára valóra válik és az új elektromágneses közeggel aztán tovább mehet egy új életállapotba. Akkor megmutatkozik, hogy a meglévő munkaalap Önben teljesen elegendő a nyíltság kialakításához, amellyel bemehet az új, kivonuló Szerzet üdvösségébe. Így teljesen bebizonyosodik: tudatállapot = életállapot!

Az új életállapot megrendíthetetlen alapját tehát kétszeres mágikus élettel érhetjük el hitben és új életvitelben, melyet olyan következetesen, visszavonhatatlanul és kérlelhetetlenül vitelezünk ki, hogy lehetetlen legyen megváltoztatni.

A hitben és az új életvitelben ragyog az egész ötszörös egyetemes Gnózis. Erről az ötszörös üdv-útról beszélnek már évmilliók óta a transzfigurisztikusan dolgozók.

Belátás, üdvrevágyás és önmagunk átadása képezi az új, megszabadító hitet: ennek pedig az új életvitel a logikus következménye. Ennek a négynek a segítségével vétetünk fel az új fajba, megyünk vele az ő útjain és részesülünk a megnyilvánulásaiban.

Aki ezen az úton jár, az győzni fog.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,