Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

2.3 A tanuló rendeltetése: megszenteltetés

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása„Ezért tehát felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelen.

Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek a tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert meg van írva: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok”.

Mint akik újjászülettetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek igéje által, mely él és megmarad örökké, vessetek le minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, magatoknak is élő kövekként épülvén egységben lelki házzá, szent papsággá.”

Ezzel a kijelentéssel szembesítjük Önt, mert mindazt tükrözik, amit az előző fejezetekben beszéltünk meg. Világosan megmutatják, mire képes egy tanuló okosan erkölcsös tudatában. Teljes mértékben képes értelme derekát felövezni a Gnózis szempontjából.

Értik ezt a jelképes beszédet? Keleten fel kell hajtani a hosszú ruhát, hogy ne zavarjon munka közben. Mivel pedig a Szellemi Iskola a sugárerejével először az észhez fordul, Péter levele azt akarja tudatni, hogy ez az érintés közvetlenül új munkára akarja Önt képessé tenni.

Ön tudja, hogy az ész megérintése Önben erkölcsi megrendülést okoz. Most tanácsot adnak ebben a tekintetben, melyet meg kell szívlelnie. Az erkölcsi megrendülés folyamatában az ember gyakran annyira meghatódik és oly ideges, annyira megragadja a dolog, hogy a világosságérintéssel nem lehet határozott eredményeket elérni. A könnyek özöne, mély bűntudat, egy csomó elhatározás tolakodik és vetekedik elsőbbségért. A meghatódottság nemsokára elmúlik, s a mindennapi életnek újra annyi részletére kell figyelmet fordítani, hogy az első érintés nem terem gyümölcsöt, valamiféle aratásról szó sem lehet. A misztikus meghatódottság a sternumot nem teszi fogékonnyá a második érintésre, az áldás elmarad!

Ezért mondják tehát: Övezze fel értelme derekát! Legyen intelligensen kész a cselekvésre. Ha pedig megtörténik az ész megérintése és Ön ennek teljesen megnyitja magát, akkor józanul uralkodjon az erkölcsi megrendülésen, vagyis ne hagyja magát érzelmesen elragadtatni, mert így elveszíti az önuralmát. Hagyja azonban nagy nyugalommal és megértéssel a folyamatot dolgozni Önben, örömmel azt remélvén, hogy most a Gnózis nagyszerű kegyelemáramlatát be lehet lélegezni a sternumon keresztül: mert ez az útravaló, a harmat, amit a szív rózsája szomjasan keres.

Most már ismeri a folyamatot. Az első érintéstől kezdve egyre több tárul fel ebből a folyamatból egyre világosabban látja maga előtt az ösvényt: egyre inkább ritkul Önben a tudatlanság, aminek következtében nyugodtan és józanul megkülönböztethet mindent, ami ebből a természetből való, s megfontolhatja, hogy mennyiben részesülhet abban, anélkül, hogy árthatna Önnek a megszenteltetés folyamatában, amelynek önkéntesen vetette alá magát.

A megszenteltetés (a latin szana = egészség), a szentelés egész-ségessé válást jelent. Ön erre rendeltetett. A Szellemi Iskola célja az Ön lényének „egésszé”, egész-ségessé-tétele. Magától értetődik tehát, hogy a tanuló, észben és erkölcsben képessé téve, szentelt életet fog folytatni. Ön szentelt életet folytathat, ha szüntelenül tanulóságára irányul, mert egy romolhatatlan erő van Önben, az élő és maradandó ige magja.

Ezért nem csak kívánatos, hanem szükséges is, hogy ragyogó, új életvitel áradjon Önről: mert ez lehetséges. Minden gonoszság, minden csalás, képmutatás, irigység és rágalmazás Önben is a múlté legyen. Itt az erős énközpontúság öt pozitív kifejezésének, jelenségének az elmúlásáról van szó, amelyek öt negatív reagálást képeznek az Ön pozitív tanulóságára. Világosan meg kell értenie, hogy mire rendeltetett és lett képessé téve, s hogy Önben saját magában mi veszélyezteti a megszenteltetés lehetőségeit.

Teljesen elő van készítve arra, hogy élő építőkő lehessen: és csakis élő építőkövek formájában lehet Önt használni a nagy, egyetemes templomban, az új életállapot szent papságában.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,