Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

3.3 Una Szankta

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása


Esetleg ismerik Buddha régi legendáját. Az emberiséget megajándékozta bölcsességtanával, s ezzel egy új, szellemi felébredést kezdeményezett. Amikor munkáját befejezte, és az éjszaka lakóhelyeit már elhagyta, azt kellett látnia, hogy milliós követő sereg alakult ki ugyan, de éppen fellépésének következtében rettenetes és öldöklő harc keletkezett a brahmanizmus és a buddhizmus hívei között. A brahmanok, régtől fogva a védák és upanisádok őrzői, vagyis éppoly isteni bölcsesség birtokosai, megharagudtak és minden eszközzel harcoltak a terjedő buddhizmus ellen. Buddha tanítványai és követői semmiben sem maradtak a brahmanok adósai, s így bánat gyötörte a Magasztos szívét. Neki, aki az emberiséget akarta szolgálni, aki mérhetetlen szeretettel mindenkit meg akart menteni, azt kellett látnia, hogy az ő nevében emberek harcoltak egymás ellen. Elhatározta tehát, hogy visszatér. Visszajött ide, a haláltermészet árnyvilágába, ezerkétszáz évvel Buddha személyében lévő halála után. Most azonban Shankaraként, a magasztosként jött.

Shankara tanító nevét is feljegyezte a történelem. Nem legendáról van tehát szó, hanem valóságról. Shankara minden isteni bölcsesség szintézisét, összefüggését tanította. Bebizonyította, hogy a védák, az upanisádok és Buddha tanai egyenlők, s kivétel nélkül ugyanazokra a célokra törekednek. Megmutatta minden bölcsességtan egyetemességét. Amikor ezt a feladatot betöltötte Shankara, aki Buddha volt, rejtélyes módon eltűnt. Erre a legendára gondoltunk az Una Szanktával, az Una Misztikával kapcsolatban, mely újra megnyilvánult a Szellemi Iskola mágneses testében: mert a modern Szellemi Iskoláról nem mondható, hogy szektás, különc irányt követ. Semmi esetre sem. Ez az Iskola, ez a mágneses test egy igazi Shankara-Iskola, amelyben minden egyetemes bölcsesség szintézise, összefoglalása kerül napvilágra.

Ahogyan Shankara jött a követőivel Buddha után, úgy jött a Gnózis Jézus jelensége után, hogy a világtörténelem bölcsességtanait összefoglalja, és egyetlen pompás egységben nyilvánítsa ki. A taoizmus, a brahmanizmus, a buddhizmus és a kereszténység lényegében, mint megszabadító tan, a megszabadulás útja, egy a Gnózisban. Ezért emelkedik ki a rózsakereszt az évszázados metafizikai csatározásból, és minden idők Shankaráját szolgálja.

Így, elcsendesülve és minden felindulás nyugtalanságából kiemelkedve meg lehet találni azt az életvitelt, amelyre a hegyi beszéd céloz.

A küzdelemnek, melyet meg kell vívnunk, nem szabad minket egymással szembeállítania, pártokra és csoportokra osztania, nem szabad elválasztania minket rokonszenvekkel és ellenszenvekkel, ítéléssel és elítéléssel, kritikával és becsmérléssel, mert aki még ezeknek a haszontalan csataterén viaskodik, az a fegyvert, a kardot nem képes a saját alantas énje ellen emelni, a haláltermészet ellen, mely körülvesz minket, a világ ellen és a gonoszság bűne ellen. És csakis erre az utóbbi harcra vonatkozóan jelentette ki Jézus, az Úr: „Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre, hanem hogy fegyvert”.

Ha az ember valóban azzal foglalkozik, hogy a kardot a saját lelkébe döfje, akkor nincs ideje és kedve sem másoknak a megsértéséhez és kritikus megfigyeléséhez. Ha pedig Ön így foglalkozik önmagával, látja ziláltságát, saját szükségét és hiányosságát, akkor fogja el Önt a nagy szánalom és irgalom érzése másokkal szemben, akiknek még ezután ugyanúgy meg kell tanulniuk a kard kezelését. Csak akkor keletkezik Önben a képesség, amellyel másoknak csendes biztatással és együttérzéssel, saját tapasztalatából született tisztulás folytán segíthet.

Akkor valósítja meg tettekkel a Krisztusigét: „Jertek hozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket”. A Szellemi Iskola akkor menedék lesz az igazán elfáradtaknak, akik itt az Ön nagy szeretetével és áldozatkészségével találkoznak.

Így lesz Ön az örök Shankara szolgája, aki nem elválasztani és megsemmisíteni jött, hanem egyesíteni az Una Szankta egységében.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,