Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása

4.2 A feljárat a karácsonyéjhez

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A Gnózis jelenlegi megnyilatkozása


A Rózsakeresztes Rend szellemi hagyatéka, a Fama Fraternitatis bizonyos N.N. testvérről beszél, aki el akart utazni, miután tanulóéveit sikeresen befejezte, s bensőségesen vágyott az ösvény szerinti megbízás betöltésére. Szerencsés körülmények miatt Fortuna kitűnően el is látta őt ehhez minden szükségessel. Mielőtt azonban elindult volna a bizonyos nagy útra, úgy érezte, hogy, mint szakértő kőműves, építményén néhány változtatást kell kieszközölnie annak megjavítása érdekében.

E megújító munka folyamán sárgaréz emléktáblát talál, amelybe különböző fontos nevek vannak bevésve. Amikor N.N. testvér ezt a táblát alkalmasabb helyre akarja vinni, és elveszi a helyéről, a vékony falnak egy darabja is kitöredezik, s így váratlanul és N.N. nagy örömére ajtó tűnik elő, mégpedig C.R.C. (Rózsakereszt Keresztély) sírboltjának ajtaja. Az ajtón nagy betűkkel ez áll:

Százhúsz év múlva megnyitnak.

Ebből azt látjuk, hogy ha a sírtemplom nem is ment feledésbe, de, mint birtok, teljesen elveszett. Körülötte és fölé is építkeztek, és a rózsakeresztet követni akaró testvérek még csak nem is sejthették, hogy milyen irányban kereshetnék. Mint gnosztikusan fogékonyak, akik a hívást meg tudták hallani és reagálni akartak, minden tekintetben készek voltak és erre irányultak. Egyébként azonban tudatlanok voltak, míg a nagy csoda meg nem történt életükben és meg nem találták atyjuk, Rózsakereszt Keresztély testvér szép, nemes és sértetlen testét teljes díszruhában egy sírtemplomban, mely oly jó és tökéletes volt, hogy a legmerészebb elképzelést is felülmúlta.

Ön esetleg megérti, hogy ez a csodás, régi, mesének hangzó történet valójában mindannyiónk modern tapasztalata. Lehetségesnek tartotta-e valaha is, hogy a régi testvérekhez hasonlóan Ön is beléphet Rózsakereszt Keresztély sírboltjába, mint a régiekkel egyforma csoport tagja?

Rózsakereszt Keresztély sírtemploma teljesen elkészített, hétszeres mágneses tér, új életterület. Aki belép ebbe az új térbe, az ott találja többek között Rózsakereszt Keresztély testvér testét, teljes díszben és sértetlen állapotban. Ez azt jelenti, hogy ebben a sírtemplomban, melybe beléphetünk, a legkisebb részletekig megtaláljuk az új ember prototípusát, mintapéldányát, amelyet ezen az új mágneses testen belül, a minden tanuló szívébe elvetett Jézus-magja alapján fel lehet és fel kell építeni. Világos, hogy minden tanuló, aki felvétetett a mágneses testbe, újra-született: megszületett Istentől, a Gnózistól az üdvösség új testében. Belőle és benne most valaminek meg kell halnia, mégpedig az egész, régi természetállapotnak, vagyis Jézusban, az Úrban alá kell hanyatlania, el kell pusztulnia, hogy ugyanakkor a Szent Szellemből az új ember szerint újjászülethessen. Micsoda páratlan előjog, hogy a legpompásabb karácsonyi ajándékot kaphatja, amit emberfia egyáltalán magáénak mondhat, hogy csoportkapcsolatban a modern Szellemi Iskolában a többiekkel együtt lehet az élő Krisztustestben és itt élhesse meg a megszabadulást!

Mondtuk, hogy a Gnózis alapvető érintése által a pozitívan reagálni akarókban egy erő szabadul fel. Ez az erő a Szent Szellem első kitöltése, kiárasztása, a Vigasztaló első megjelenése. Itt egy vérbirtokról, lélekkép

ességről van szó, amellyel névtelen szeretettel a halandó lelket megajándékozták, hogy véghezvihesse a lélek újjászületését. Ugyanarról a képességről van szó, amelyet az evangélium szerint Mária kapott ajándékba. Azt mondják, hogy beárnyékolta őt a Szent Szellem, hogy tőle megszülethessen a gyermek Jézus. Kapott egy erőt az élet megújítására, és amikor ez a születés valóra vált, földöntúli világosság jelent meg. Szinte áldásként szállt az éjszakai térségekre, ugyanakkor angyalok éneke csendült fel isteni szimfóniaként. Megmutatkozott az elsődleges képesség, az első istenajándék világossággal és hanggal.

Az üdv új testében a csoporthoz kapcsoltakat mind abba a helyzetbe hozzák, hogy megvalósítsák az újjászületés képességét, hogy az ő lelkükben is bizonyíthassa magát a földöntúli, megújító világosság. Ha helyes irányulással megyünk karácsonyéjünk elé, akkor a mi számunkra is megnyílik C.R.C. sírtemplomának ajtaja. Az ajtó fölött pedig felirat van:

„Százhúsz év múlva megnyitnak”. Ezt a következőképpen kell értenünk:

„Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében, harminc év után, harminc évi állhatatos küzdelem és munka után megnyitnak a Háromság erejében: harminc év után a küzdő új csoport beléphet a Gnózis élő mágneses testébe.”

A mi harminc évünk beteljesedett, az előkészület műve végbement. Most megkezdődik az örök karácsony ünnepe.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,