Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A modern Rózsakereszt elemi filozófiája

XVII. Hipnózis - mágnesezés - kézrátétel

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A modern Rózsakereszt elemi filozófiája


Miután a spiritizmus különböző szempontjait megtárgyaltuk, figyelmüket bizonyos erők néhány más alkalmazására kell irányítanunk, melyek szintén nagyon veszélyesek, és elvetendők.A hipnózis

Ez olyan folyamat, melyben egy erős akaratú ember a gyengébbet okkult módszerek alkalmazásával elködösült tudati (transz) állapotba helyezi. Ha ez sikerül, akkor az illető mindent megtesz, amit a hipnotizáló sugall neki. Az ilyen cselekmények teljesen a fekete mágia területéhez tartoznak, s erkölcsileg és testileg is fölöttébb veszélyesek.

A hipnotikus transz állapot két módon jöhet létre:

1. azzal, hogy a hipnotizáló az illető medullájára összpontosít:

2. úgynevezett hipnotikus pillantással, tehát a szemekre való összpontosítással.

Ha a hipnotikus uralkodást elég hosszú ideig végzik, akkor az áldozat teljesen a bűvölőtől függővé válik. Saját tudata már nem képes ellenőrizni a testét. Az ilyen ember nem él, hanem élnek vele. Telepatikus parancsait a hipnotizáló nagy távolságról is kiadhatja, amire az alanynak megfelelően reagálnia kell, s így mindenféle cselekedetre kényszerül. Az ilyen mágia természetesen nagyon súlyos bűn, és a karma törvénye súlyosan bünteti.

Ilyen kényszer hatása alatt súlyos bűntetteket is véghezvisznek: például gyilkosságot, lopást, szexuális túltengést, stb. A hipnotikus álomból ébredő áldozat nem tud semmit a történtekről - ahogyan ez sok médiumnál is így van. Csak a következményeket szenvedi el fizikailag.

A tanuló számára ismeretes, hogy a fejből tizenkét pár ideg, tizenkét pár agyideg indul ki. Minden szerven és más életfontosságú testműködésen teljesen ez a tizenkét pár ideg uralkodik.

A hipnotizáló koncentrálása miatt ez a huszonnégy idegáram teljesen megzavarodik. A saját tudat elveszti az uralmat fölöttük, s így az áldozat teljesen a hipnotizőrtől függ. Bizonyos pillanatban már alig tud a hipnotizőr nélkül élni. Ahogyan a morfinisták vagy kábítószeresek válnak szokásuk rabjává és nem tudnak szerük nélkül élni, úgy lesz roncs az áldozat is bűvölője nélkül. Ezt a kötődést az áldozat gyakran még szeretetnek, vagy szerelemnek is tartja.

A hipnotikus álomban lévő ember étertestének feje kettéhasad, s a két fél a durva-anyagi fej két oldalán lóg le a vállakra, vagy mint valami gallér tekeredik a nyak köré. A helyét a bűvölő éterteste veszi át. A hipnotikus állapot után ez csak részben áll helyre, s a test teljesen szétzilált, rendezetlen állapotban van.

Mivel a fej körüli éterek mindenekelőtt visszatükröző éterek, érthető, hogy egyetlen tapasztalat sem vésődhet be. Az áldozat így nem emlékszik, s nem tesz szert egyetlen tapasztalatra sem. Az ilyen ember számára az élet haszontalan. Rettenetes bűncselekmény ilyet tenni egy emberélettel.

Ugyanebből az okból az orvosi célra alkalmazott hipnózis is teljesen elutasítandó, ahogyan az a modern pszichológiában fordul elő. Nagyon veszélyes ez az orvos, meg a páciens számára is. Az orvos idővel olyan erős kapcsolatba kerül a pácienssel, hogy idővel a beteg már nem önmaga, hanem az orvos: úgy gondolkodik, él és beszél mint az orvosa, nem tud már nélküle meglenni, az orvos sugallatai szerint él, - míg az végül el nem engedi. Ekkorra esetleg kigyógyult valami viselkedési zavarból, más tekintetben azonban felbecsülhetetlen kárt szenvedett, mégpedig huszonnégy idegáramában. Mindig elvetendő, amikor hozzá nem értők dolgoznak okkult erőkkel. Itt az orvos is olyan erőkkel dolgozik, amelyeket nem ismer. Persze még rosszabb, ha a fekete mágus tudatosan és szándékosan használja hipnózisban lévő áldozatát önző céljaira.Mágnesezés

Majdnem ugyanezekből az okokból utasítjuk el a mágnesezést is, mely nem csak a pácienst és a mágnesezőt veszélyezteti, hanem az egész emberiséget is.

Ha valaki beteg, akkor ennek valódi oka mindig magánál a betegnél keresendő. A múlt vagy a jelen hibái megbosszulják magukat a testen, legyengítik, vagy érzékennyé teszik bizonyos veszélyekre.

Anyagtestünk pontos másolata az étertest. Ez a test, létünk állapotának megfelelően, azokat az erőket vonzza hozzánk, amelyek a durva-anyagi testünk fenntartásához szükségesek. Az étertest a bolygói éterre ható interkozmikus erőket, és bolygói étereket is képes átalakítani és az anyagtesthez juttatni. Testünk minden sejtjének megvan az éteri mása. Ha az éteri sejt egészséges, akkor az annak megfelelő anyagi sejtnek is egészségesnek kell lennie. Gondolataink, érzéseink, akaratunk és vágyaink állandóan befolyásolják az étertestünket is. Ha egy szerv beteg, akkor a vele megegyező éteri szerv is betegeskedik, betegesen rezeg.

A betegágyon a helyreállítás természetes kísérlete folyik. Ilyenkor az ember legtöbbször a legjobb oldaláról mutatkozik meg. A beteg ember gyakran kedves, barátságos. A fájdalom, vagy a félelem és a gyengeség bizonyos mértékű gondolati és erkölcsi tisztulással és egyensúllyal ajándékozza meg. A betegágy így lehetővé teszi az étertest normális, egészséges rezgésének helyreállítását. Ha a kísérlet sikerül, tehát ha az étertest összeszedi magát, akkor a fizikai helyreállás is csak idő kérdése, kivéve, ha a szervek túlságosan megsérültek, vagy az ember betegsége idején sem tudta megtagadni igazi természetét, vagy nem tudott igazán megnyugodni.

A lelkiismeretes orvos kitűnően befolyásolhatja a természetes működést helyreállító folyamatot olyan segédeszközzel, diétával és előírásokkal, melyek nem megtámadják, hanem támogatják az alapvető, természetes folyamatokat. Az embernek itt az intelligencia, a helyes tudás segíthet.

Ha azonban valaki, orvos, kuruzsló vagy laikus beleavatkozik a másik ember legmélyebb, alapvető életműködéseibe, amelyek a beteg létállapotával függenek össze, akkor az sohasem jó, akkor sem, ha ez nem bosszulja meg magát azonnal vagy szemmel láthatóan. A valódi szellemi gyógyító is sokat tehet a beteg érdekében, de ő nem fog vétkezni azzal, hogy a saját létállapotán kívül lévő vagy ezt túllépő alapvető életműködésekbe hatoljon be.

A mágnesező viszont ezt teszi! Saját éterrezgését vezeti a beteg testébe, anélkül hogy elsőkézből származó ismerete lenne az alapvető életműködéseket, illetve a betegség eredetét illetően. Ekkor a saját éterteste lép a páciens éterteste helyébe. Ezzel a helyzetet mind szellemileg, mind pedig testileg is erőlteti. A beteg idegáramait is gyakran megzavarja, ami a pácienssel nem kívánt kapcsolatot, kötést teremt. Átveszi betege karmáját, ami miatt előbb vagy utóbb sokat kell majd szenvednie.

A mágnesező gyógymód komoly veszélybe hozza

1. a mágnesezőt,

2. a beteget és

3. az egész emberiséget.

A mágnesezőt fenyegető veszélyek:

Gyógyítás közben a mágnesező a pácienstől beteg közeget (fluidumot) vesz el, és saját „egészségesét” adja oda. A beteg fluidum, mely éterekből áll, felhúzódik a mágnesező karjában, és egyesül az ő szervezete éter-anyagával. A mágnesező a beteg fluidumnak egy részét azzal próbálja eltávolítani, hogy „lerázza” magáról, vagy „leöblíti” folyó vízzel. Ez a lerázás azonban csak csekély mértékben sikerül. Ha a beteg fluidum a karban a könyök fölé ér, akkor már nem lehet ilyen egyszerűen eltávolítani, hanem szétárad a mágnesező egész testében. Természetes ellenálló-képességének most már normális módon kell felvennie a harcot a behatolt káros anyag ellen. Így a teste idővel áldozatul esik az állandó mérgezésnek, bármilyen életerős is. Kivétel nélkül minden mágnesező előbb vagy utóbb a foglalkozása áldozata lesz. Idegzavarok, rákszerű megbetegedések és tuberkulózis a leggyakoribb következmény.

A beteget fenyegető veszélyek:

Az ember elégedett lehetne a dolgok menetével, s a gyógyítót bizonyos mértékben még csodálhatná is áldozatkészsége miatt, ha nem lenne az a helyzet, hogy a mágnesező gyógymód a beteg számára is nagy veszélyek forrása. Mondtuk, hogy a pácienstől beteg közeget vesznek el. Beteg közeg sohasem fordul elő egymagában, hanem mindig úgynevezett egészséges éterekhez kapcsolódik, amelyek állandóan beáramlanak a légkörből, s amiket aztán a belső elválasztású szervek olyan rezgésekké alakítanak, melyek minden embernél mások és neki megfelelőek. A mágnesező által elvont fluidumok kapcsolatban vannak olyan étererőkkel, melyeknek még be kellene tölteniük természetes feladatukat a testben. A mágnesező folyamattal tehát a belső elválasztású szerveket erőltetik és túlterhelik.

Ezenkívül a mágnesezőről a betegre ruházott étererők annyira egyéni színezetűek és személyes rezgésűek, hogy a belső elválasztású szervek munkáját nem tudják megkönnyíteni, sőt, nagy zavart okoznak. Emiatt a beteg fájdalom- és panaszmentes időszakai egyre rövidülnek, ami szintén a beteg és a mágnesező rendkívül nemkívánatos kapcsolatához vezet. Ebben a kapcsolatban a két étertest kezd hasonlóvá válni, gyakran erősen érzékelhető következményekkel.

A beteget az a tény is veszélyezteti, hogy a mágnesezők szobái, amelyekben a betegeket kezelik, a járvány és betegség áruházai. Egyszerű ezoterikus vizsgálat azonnal világosan kimutatja, hogy a betegektől elvont és lerázott éterek a szoba padlóját vastag, ólomszürke, felhőszerű, gusztustalan rétegként borítják. Ebben az „iszapban”, mely gyakran térdig is ér, számtalan rendkívül káros éteri életcsíra élősködik - és ezekben kezelik a beteget. Esetleg kigyógyítják az egyik bajból, hogy végül másikat vigyen haza „ajándékba”, olyat, amire szervezete különösen érzékeny. Ha később megbetegszik, ki merné azt állítani, hogy a mágneses kezelés áldozata lett! Ugyanez lehet a következmény, ha a mágnesező a beteget a beteg lakásán kezeli.

Nagy gyakorlattal rendelkező mágnesezők éterteste úgy néz ki, mintha nagyon piszkos lenne. Hogy az emberek ilyen étereket hajlandók felvenni magukba, az a közönségnek az alapvető ezoterikus dolgokkal szemben tanúsított nagyfokú tudatlanságával magyarázható.

A közveszélyesség:

Szükség esetén még ezt a sajnálatos helyzetet is el lehetne fogadni, mert minden embernek joga van segítséget elfogadni, vagy tönkretetetni magát, ha nem az lenne a helyzet, hogy ezek a praktikák a népegészséget is károsítják. Az elvett éterek lerázása, mint mondtuk, a mágnesezők szobájában vagy a nyitott ablaknál, vagy folyó vízbe, vagy néha tűzbe történik, azzal a helytelen elgondolással, hogy a tűz megsemmisíti az éteratomokat. Éterszervezetek és éterformák a tűzben csak felszabadulnak, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy ártalmatlanokká váltak.

A mágnesezők szobáit meg lehet tisztítani. Ezt az teszi lehetővé, hogy az elvett éterek többnyire nehezebbek a levegőnél. De hová kerülnek ezek, ha eltávolítják őket a szobából? Az utcára! Hová kerülnek az éterek, melyeket folyó vízzel öblítenek le? A szennyvízcsatornába, s így a nyilvános vizekbe. Az éterek, amelyeket a tűzbe dobnak, részben mellé esnek, s így megváltozva vagy változatlanul kerülnek az ... utcára!

Meg kell tehát állapítanunk, hogy az éterikus szenny, amit így adnak át a köznek, komolyan veszélyezteti a mit sem sejtő tömeget. Ez a veszély azért félelmetes, mert következményeit senki sem tudja ellenőrizni, s megbetegedés esetén nem lehet megtalálni a közvetlen okot. Ezért emel szót a Rózsakereszt a mágneses gyógymód ellen, s az iskolás orvostudomány legügyetlenebb formáját is feltétlenül előnyben részesíti a mágnesező kalanddal szemben. A Rózsakereszt Iskolája az okkultizmus minden formáját elutasítja, s az olvasó a fentiekben találja meg annak az okát, hogy a Szellemi Iskola miért nem fogadja el tanulónak a mágnesezőt.A kézrátétel

A mágnesező gyógymódot gyakran hasonlítják ahhoz a kézrátételhez, amiről a keresztény szentírásban van szó. Ez az összehasonlítás teljesen téves!

A mágnesezéshez arra van szükség, hogy a mágnesező és áldozata élettestének fókusza egymásba hatoljon. Ez csak az anyagtesttől néhány centiméternyi távolságban lehetséges. Mihelyt azonban, mint a kézrátételnél, a két anyagtest érintkezik egymással, éterkeveredés keletkezik ugyan, de éterfelvétel nem. A hatás, amit kézfogáskor érzünk, nem az éteri területen van.

A kézrátételkor spinális (gerincvelői) szellemtűz áramlik a kezelendő testébe. Ha ez személyes önkénnyel történik saját, egyéni, természetes spinális tűzzel, akkor ez semmi javulást nem okoz: ellenkezőleg, a cselekedet bűnös, és a kézrátevő önmagát károsítja.

Ha a helyzet szabályos, akkor a spinális szellemtűzrendszert a Szent Szellem veszi használatba. A Szent Szellem azonban nem gyógyít, hanem megerősíti a szellemi központot és a beteg testének természetes gyógyerőit. Akiket lényük minősége nemesít a Szent Szellem segítségének elnyerésére, azok így azonnal meggyógyíthatók: ugyanígy a gyerekek is, ártatlanságuk miatt.

Az igazi kézrátétel módszereit a közéletben sem tanítani, sem intellektuálisan tanulmányozni nem lehet. Ez a belső Iskola dolga. Ebbe pedig mindenki beléphet, aki alkalmas és méltó erre.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,