Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh - A modern Rózsakereszt elemi filozófiája

XIX. Életvitel és nikotin, alkohol és más kábítószerek

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh - A modern Rózsakereszt elemi filozófiája


Az előző fejezetben részben megbeszéltük a Szellemi Iskola álláspontját a vegetarianizmussal kapcsolatban.

A hierofáns Szellemi Iskola tanulója vegetáriánus, mert az állati sejtek akadályozzák, sőt lehetetlenné teszik feladata teljesítését a régi természet folyamatszerű lebontását, elhalását, és az istentermészet felélesztését. A vegetarianizmus ezért alapvető feltétele a Rózsakereszt Iskolájába történő felvételnek.

Ismeretes, hogy szervezetünk, az egész emberi megnyilvánulás sejtekből áll, melyeknek különböző csoportjai vannak. Az egyfajta, ugyanolyan tulajdonságú sejtek csoportja egy szervet képez. Minden sejt egy kis világ, egy tökéletes mikrokozmosz. A sejteknek anyagcseréjük is van. Úgy táplálkoznak, hogy a sejtmagok erőket vonzanak magukhoz. Más értékek pedig elhagyják a sejtet, miután feladatukat betöltötték. Így a sejteknek is van haláluk, és teljesen kicserélődnek.

Ezek a csodás folyamatok az anyagi tudomány számára még csaknem felderítetlen titkok (mint például az agysejtek fenntartásának problémája), míg az ezoterikus tudomány számára világosak és érthetőek. Ez a tudomány pedig azt tanítja, hogy ha az állatok testének sejtjeivel táplálkozunk, akkor ezek - mivel állati sejtek - számunkra kivétel nélkül károsak.

Ez a károsodás három területen jelentkezhet: a szellem, az erkölcs és az anyag területén. Az ilyen élelem szellemi, lelki és anyagi fogyatékosságokat okoz. Így például a hal fogyasztása perverzitást, a lóhús indulatosságot okoz, míg a marhahús butaságot és hatalmas kötekedő kedvet, a disznóhús kegyetlenséget, durvaságot és brutalitást, az ürühús álnokságot, a szárnyas pedig idiotizmust vált ki. Az egyoldalúan, főként csak valamelyik húsfajtával táplálkozó népeken és embereken ez világosan megmutatkozik. Minden sejt egy erőmű, és csak az a szervezet tudja használni, amelyikhez tartozik. Így minden idegen sejt kárt okoz testünkben. Az anyagi, lelki és szellemi fogyatékosságokon kívül az állati eledel erős földhözkötöttséget is okoz.

Ahogyan az ember, bukása folyamán egyre mélyebbre süllyedt az anyagi életterületen, olyan mértékben igazította a táplálkozását mindenkori létállapotához. Néhány ezoterikus azt állítja, hogy ez a táplálékváltoztatás isteni vezetés alatt folyt le, de ez egyáltalán nincs így. Ahogyan az ember a bukását maga okozta, úgy választotta ki mindig élelmét is ennek megfelelően.

Ebben az összefüggésben hét fokozatot lehet megkülönböztetni:

1. a gyümölcsevést, a növényvilág termékeivel való táplálkozást:

2. magukkal a növényekkel való táplálkozást:

3. ehhez hozzájöttek az élő állatok termékei:

4. ehhez a megölt állatok húsa jött: majd

5. az alkohol, mely elködösíti a gondolkodási képességet: ezt követte

6. a nikotin, ami miatt elfajul az aurikus tér, az idegi és tudati élet elkábul: erre

7. a mesterségesen előállított eledelek és gyógyszerek következtek, melyek aztán az életéter elásványosításával zavarokat okoznak az étertestben.

Ebben a hét lépésben süllyedt az ember ennek a rétegnek, sztrátumnak az aljára. E hét fokozat után az egész testalak minden tekintetben megkötözött, elfajult, beteg és nyomorult lett, már csak az élelem és az élvezeti cikkek miatt is.

Ha ehhez még hozzávesszük lesüllyedésünk összes többi okát és figyelembe vesszük mindezeknek a tényezőknek az anyagi, erkölcsi és szellemi kölcsönhatásait, akkor tudjuk, hányadán állunk. Néhány ezoterikus azt a véleményt hangoztatta, hogy az ember már elért hanyatlása mélypontjára, s már felfelé fog menni. Mi pedig azt mondjuk: van még mélyebbre süllyedés más földrétegekbe. Hogy lehet-e felfelé vezető ösvényről beszélni, hogy van-e kiemelkedés ebből a sötétségből, az a személyes elhatározástól függ! A megkövesítő, elfajzást okozó eledelt például, melynek egész lényünk számára olyan életbevágó jelentősége van, nem veszik el tőlünk - magunknak kell személyes elhatározással lemondani róla.

Ehhez az elhatározáshoz viszont megfelelő érettségre van szükség. Erre senkit sem lehet rábeszélni. Akik azonban így határoznak, azok ezt elsősorban emlékezésük ösztönzésére teszik, amit a hierarchia megtisztított és vezet. Ezt az elhatározást pedig egy lehetőleg mindenre kiterjedő életvitellel alapozzák meg, aminél semmiről sem szabad megfeledkezni. A jelöltnek tehát, aki a megszabaduláshoz vezető ösvényen jár, mindenekelőtt meg kell szabadítania magát minden kábítószertől, amivel megszünteti hanyatlása ötödik, hatodik és hetedik lépését.

Az alkohol elködösíti a gondolkodást, ez általánosan ismeretes. A legkisebb adag is erős hatással van a tobozmirigyre és az agyalapi mirigyre. Az alkohol kiveri az emberből a pozitív tudatot, s megnyitja mindenféle negatív erő és befolyás számára.

A nikotin az egész lélegzőrendszert, ezenkívül a szívszentélyt, a vért, a nemi szerveket és az idegrendszert is elkorcsosítja. A dohány Marsfű, egy Mars-növény. Ez a Mars-kábítószer befolyásolja a vérben a vasat és a vörös színanyagot, a nemi szerveket, a motorikus idegeket, a bal agyféltekét, az izommozgást, a vágytestet, a hátgerinc motorikus szakaszát és a végbelet. A nikotin izgat, robbanékonnyá, féktelenné és erőszakossá tesz. Ezek a Mars-kábítószer betegségokozó tulajdonságai. A nikotinnal való élésnek és visszaélésnek vérszegénység, fokozott nemi ösztön, idegzavarok, gyermekbénulás, gerincbetegségek, aranyér és más hatásokkal együtt reuma a következménye. Amit az alkohol csak részben és időnként tesz, azt a nikotin szüntelenül teszi: egész lényünket a földi erőktől és a földhözkötött szellemektől teszi függővé. A „tékozló fiút” elégedetté teszi a „moslékjánál”.

A többi kábítószernek - néhány sajátos tulajdonságon kívül - ugyanaz a hatása, mint az alkoholnak és a nikotinnak.

A mesterséges anyagok az élelmiszerekben és gyógyszerekben az étertest elembertelenedését okozzák. Az étertest ezáltal elveszíti személyes rezgését, s fokozatosan a bolygói éterhez válik hasonlóvá. Az ember így mintegy ásványszerűvé válik és ez az emberi megkristályosodás és elanyagosodás legrosszabb állapota. Így zárul a bilincs.

Az a jelölt viszont, aki megszabadította magát hanyatlása ötödik, hatodik és hetedik fázisától, most elbúcsúzik a negyedik fázistól is, a húseledeltől, a halott állatokból készült termékektől. Ha sikerül átlábalni ezen a fázison, akkor ezt elemi alapfeltételnek tekintheti ahhoz, hogy elérhesse a tanulóság nagy célját. Táplálkozási szokásainak további fejlődése folyamán pedig nagyon elővigyázatos lesz, és nem esik túlzásokba.

Táplálékunk általában gyümölcsből, zöldségből, más ehető növényből, néhány fűszerből és élő, növényevő állatok termékeiből álljon. Az étrendet egyénileg kell összeállítani, és szabályokat csak a legnagyobb elővigyázattal lehet felállítani. Ebben a tekintetben semmit sem szabad egymásra erőltetnünk, mert az egyiknek talán több fehérjére, cukorra, zsiradékra vagy ásványi sóra van szüksége, mint a másiknak.

Ezeket a dolgokat eddig csak a Szellemi Iskola szempontjából és a tanulók érdekében vizsgáltuk. Más szempontok is vannak, így a nagyon fontos etikai megfontolások is, melyeket nem szabad lebecsülni. Úgy véljük, hogy a vegetarianizmus a háború és egyéb erőszak elkerülésének sokkal hatékonyabb eszköze, mint bármilyen egyezmény, megállapodás és népszövetség, mint minden lehetséges államférfiúi ügyeskedés. Mert tény, hogy csaknem minden etikus vegetáriánus emberszerető, s hogy az ilyen ember magától értetődően minden erőszakot ellenez. A humánus ember minden körülmények között békés ember.

Mi sokszor nem értünk egyet a humanizmussal, de nem ezen a területen. A humanizmus dialektikus, az is marad, és ezért nem képes megszabadítani. El kell azonban ismerni, hogy a humanizmus fontos lépés lehet a tudatosan megszabadulást kereső ember életében. Csak akkor lesz végzetes, ha megállunk ezen a fokon.

Az etikai vegetarianizmus azt tanítja, hogy az igaz ember nem öl meg lélekkel rendelkező élőlényt, legfeljebb önvédelemből. Tekintettel arra, hogy a Szellemi Iskola tanulója szintén nagyon nagyra becsül minden életet, ő is etikai vegetáriánus, de a belátásai miatt sokkal józanabb.

Az etikai vegetáriánus joggal sajnálja a szenvedő állatot, s irtózik az embernek az állattal szemben tanúsított kegyetlenségétől. A vágóhidak és az élveboncolás állandó szörnyűségei, valamint a vadászat perverz „szórakozása” a legnagyobb ellenszenvvel tölti el. Számára érthetetlen, hogy a nők jó érzéssel burkolják magukat prémjeikbe, anélkül, hogy egy cseppet is nyugtalanítaná őket az a tény, hogy külön az ő kedvükért legyilkolt állatok bőrébe csavarják magukat.

Etikus meggondolásokon kívül megvan az okkult oka is, hogy ne viseljünk tollakat és prémeket. Az ember és az állat szőrzete mágneses teret képez, pozitív és negatív, kisugárzó és vonzó képességgel. Ha a szőrme szakszerűen van elkészítve, akkor megtartja tulajdonságait az állat halála után is.

Ha valaki állati bőrt, szőrmét ölt magára, akkor elkerülhetetlenül kiteszi magát az állati sugártér befolyásának.

A humánus embernek és az etikus vegetáriánusnak azonban jól meg kell értenie, hogy életmódja, bármilyen kívánatos fokozat is az abszolút megszentelt élethez vezető útján, mégis csak a hangsúly áthelyezése, s ezért a beállítottságát ki kell tágítania és el kell mélyítenie. Mert éppúgy a halál-okozás bűnét követjük el, ha növényeket őrlünk fel és semmisítünk meg! Tagadhatatlan tény, hogy a növény nagyon is reagál a fájdalomingerre, habár az állatnál kevesebb lélekkel rendelkezik. Meg kell tanulnunk megérteni, hogy a dialektikában az egyik birodalom a többi kárára él. Rudolf Steiner mondta egyszer: „Ha lélegzem, meghal a levegő”. És igaza van. Mindennek ahhoz a belátáshoz kell elvezetnie, hogy a diszharmónia világában élünk, és feladatunk, az ebből a diszharmóniából kivezető út, a magasabb élethez vezető feljárat intelligens és következetes keresése.

Végül van az úgynevezett hasznossági vegetarianizmus is. Ez az irányzat azt vallja, hogy a vegetarianizmus révén nagyon egészségesek maradunk. Ez azonban nem igaz. Gyógymódként ugyan a vegetarianizmusnak lehetnek nagyon fontos szempontjai, de a gyógyulás - mint minden más gyógymódnál is - csak átmeneti, ha az ember megmarad a bűneinél. A vegetarianizmus legfeljebb lelassíthatja a kóros folyamatokat. A hasznossági elvet valló vegetáriánusok csak a természet szerinti egészséget keresik.

Mi pedig azt mondjuk: Mit segít ez nekünk? Nekünk ki kell törnünk ebből a természetrendből!

Táplálékunkat jelenleg gyümölcsökből, zöldségekből, növényi zsiradékokból, gabonatermékekből és fűszerekből kell összeállítanunk, továbbá tejből, tejtermékekből és tojásból.

Az ásvány-, növény- és állatvilágnak ezek a közvetlen termékei táplálnak minket és fenntartják testünk rugalmasságát, dinamikusságát.

Ezután a tárgyilagos felsorolás után semmiképpen sem szabad elfelejtenünk, hogy az ösvényen haladó tanuló számára - mint mondtuk - a vegetarianizmus szellemi okai az elsődlegesek.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,