Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 1

XI. Pimander jótette

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 1


Közeledünk Hermész Triszmegisztosz első könyvének, a Pimandernek a végéhez. E nagy hatású és szent iratra vetett, lényeget kutató pillantásunk révén betekintést nyertünk az igazi ember mibenlétébe, és megismerkedtünk jellegével. Arra is rádöbbentünk, hogy ő a természetalakban mintegy börtönben sínylődik. Ez a könyv leplezett formában az emberiség egész történetét elbeszéli, és megmutatja a megszabadulás útját - a Hermészi ember, a lélekember kialakulását, aki megtalálta Pi­manderét. Végül pedig egy gnosztikus Szellemi Iskola keletkezésének folyamatát szemlélhettük, mely a lélekszületettek csoportjának a tevékenysége folytán növekszik, és az egész világra kiterjedő élő testet képez.

Az első könyv vége aztán visszavezet Hermészhez, aki - mint C.R.C., mint Rózsakereszt Keresztély - a megszabadult ember prototípusa azaz mintája, akinek még megvan a természetalakja. Minden dolog Atyjával és az emberiséggel szembeni feladatát betöltötte, és most is ezen dolgozik, szakadatlanul törekedve és küzdve. Amikor pedig megállapítja, hogy a Gnózis birodalma learatandó mezőként terül el az országokon, akkor hála és egyre megújuló, mértéktelen energia tölti el. „Beleírta magába Pimander jótettét”, mondja a 72. szakasz. Feltölti magát a Szellem múlhatatlan és mérhetetlen erejével.

Ebben pompás nagyszerűség rejlik, melynek nagy gyakorlati jelentősége lehet. Az első könyv - a Pimander - olyasmi, mint egyetlen nap leírása, mely természetesen az estével végződik. A Gnózis szolgálatában minden dolog ritmikusan, szinte hullámokban megy végbe, megannyi kezdettel, tetőponttal és véggel. Ha egy hullám tovavonult, akkor szünet következik, belélegzés, amely után újabb hullám emelkedik.

A 72. szakaszban tömören mutatnak rá egy ilyen belélegzés folyamatára és ennek következményeire. Aki a szolgálat mezején áll, annak itt értékes útmutatókat adnak. Ha ezeket megszívlelik, akkor ennek - az érintett munkatársaknál - kétségtelenül jótékony hatásai lesznek.

Aki a Szellemi Iskola szolgálatában dolgozik, az gnosztikus értelemben lélegez ki. A megkapott világosságot kisugározza, és most feltöltheti magát „Pimander jótettével”. Ez a belélegzés, ez az úgynevezett nyugalom vagy szünet tehát éppannyira erős tevékenység. Gnosztikus erők felvétele ez, ami az elvégzendő munkához szükséges, s amely a munkástól, a jelölttől egészen más beállítottságot, más testi állapotot követel meg, mint ezek kisugárzása. A Gnózist szolgáló munkásnak ezért nem szabad elhanyagolnia nyugalmi időszakait, mert ez nagy tévedés lenne. Ha ugyanis a szüneteket nem tartja be, akkor bizonyos pillanatban azt fogja megállapítani, hogy gnosztikus értelemben erőtlen, és az eredmények elmaradnak. A Gnózis szolgálatában álló testnek, vagyis az igazi János-ember testének nem csak a világosság-kisugárzás, hanem az erőfelvétel folyamatára is reagálnia kell.

Ha a Gnózis szolgája nyugalomra térés előtt - a munka miatt, amit szabad volt elvégeznie - hálával telten feltöltheti magát Pimander jótettével, vagyis világosságerővel, akkor a test alvása a lélek ébersége lesz, a szemek behunyása az igazi látás, a hallgatás a jóval való terhesség, s az ige kihordása az üdv gyümölcsöző tetteivé válik.

Ez valóban nagyszerű téma, érdemes közelebbről megvizsgálni és átgondolni! A gyakorlati tanulóság „nappali” oldalának már nagyon sok részletét ismerjük, erről szüntelenül beszélünk és írunk. Mit tudnak azonban a tanulóság „éjszakai” oldaláról? Mit tesznek ezalatt az olyan komoly tanulók, akiknek szabad volt a lelket megszületésre ösztönözni? Lehet-e erről mondani valamit, anélkül, hogy az ismert álomélet találgatásaihoz folyamodnánk? Amiket ezzel kapcsolatban közlünk, annak természetesen semmi köze az okkultizmushoz. Nem afelől kíváncsiskodunk, vajon mi történik az elalvóval, amikor személyisége elhasad, s egyik fele az ágyon fekszik, vagy hogy mit tesz a másik fele, hanem témánkat kizárólag az újonnan született lélekállapot szempontjából, tehát Pimander 72. szakasza alapján folytatjuk.

A Szellemi Iskola tanulóinak meg kell érteniük mindezt, hogy a munka az élet éjszakai felében is rendre haladhasson. Aki a Gnózist akarja követni, annak tudnia kell, hogy mit kapott Hermész a Lelkületétől - a Szellemlélektől -, hogy egyszer ő is mondhassa:

Mindez eljött hozzám, mert Pimandertől, lelkületemtől, a magától létező lénytől megkaptam a kezdetek igéjét. Így hát most eltölt az igazság isteni lélegzete, s ezért egész lelkemmel és teljes erőmmel a hála himnuszával fordulok Istenhez, az Atyához:

Szent az Isten, az egyetemesség Atyja,

Szent az Isten, aki akaratát a saját erőivel végrehajtja.

Szent az Isten, akit az övéi megismernek mert Ő ezt akarja.

Szent vagy, aki az Igével mindent létrehoztál,

Szent vagy, akinek képe minden természet lett,

Szent vagy, akit nem a természet alkotott.

Szent vagy, minden hatalomnál hatalmasabb.

Szent vagy, mindennél remekebb.

Szent vagy, minden dicsértetésen felül.

Fogadd el a tiszta áldozatot, melyet az Ige keltett a lelkemben és a szívemben, mert ezek Hozzád fordulnak, ó Kimondhatatlan, ó Megnevezhetetlen, akinek a Nevét csak a csend képes hangoztatni.

Hallgass meg, mert arra kérlek, hogy soha se legyek elválasztva a Gnózistól, az igazi ismerettől, mely belső lényem tulajdonsága.

Hajolj le hozzám, és tölts el a Te erőddel: ezzel a kegyelemmel a világosságot elviszem emberi nemem minden tagjának, aki tudatlanságban él, a testvéreimnek, a Te fiaidnak. Igen, hiszem és a véremmel tanúskodom: az élethez és a világossághoz megyek.

Dicsértessél, ó Atya, alkotásod, az ember Veled akarja szentté tenni, amihez megadtál neki minden hatalmat.Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,