Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 2

XVIII. Az új, megszabadító lehetőségek

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 2
Mert az a jó, aki mindent ad és semmit sem vesz el. Bizony: Isten mindent ad és semmit sem vesz. Ezért Isten a Jó, és a Jó az Isten. Isten másik neve Atya, mert mindennek a teremtője, mivel a teremtés az atya jellemzője.


„Ó, szent Hétszellem, mi, akik az ifjú Gnózisban vagyunk kapcsolatban, és felemelkedtünk a megújulás Golgotájáig, egész lényünkkel közeledünk Hozzád, és alázattal hajlunk meg a Te tökéletességed előtt.”

Így kell a jelöltnek közelednie az újra megnyilvánult rejtélyhez. Reméljük és azért imádkozunk, hogy nagyon sokan tudatába jussanak az új, megszabadító lehetőségeknek, amelyekkel a kereső emberiséget megajándékozták; hogy az ifjú Gnózis munkájának célját megértsék: az erre éretteket meg kell nyitnia a pirkadó új nap világossága számára. Legbensőségesebben esedezünk, hogy Önök mostantól kezdve minden ellenmozgást elbocsássanak és idejében felismerjenek, ha közeledik Önökhöz.

A kezdet emberiségének egységét összetörték, és az eltúlzott egyéniesedésben meglátjuk a számtalan cserepet, a törmeléket. Ezek az egyének térben mozognak, és egy erő mozgatja őket. A tér és az erő azonban szintén egyéniesedett. Ha Ön is ilyen, akkor szintén ott áll a többiek között, Énként, kőkemény, hozzáférhetetlen, egyéniesedett lényként, mindenkitől elválasztva. Akkor Ön magányos lett, és több tekintetben is fogoly. Minden magányost és foglyot saját térségében a saját erői mozgatnak. Önök ekkor teljesen és tökéletesen mozgalomnak mondhatók, de mozgalmuk az ellentermészettől való. Egymás mellett élnek, de egyáltalán nem értik egymást. Nem jönnek ki egymással, és nem is tudják elviselni egymást; erre mindaddig képtelenek, míg keresni nem kezdik és meg nem találják a Gnózist.

A Gnózis a született Aszklépiosz, a gyógyító, a szeretet ura. A Gnózis felkeres minket magányos rabságunkban, és ismerteti velünk az utat. Aki be akarja járni ezt az utat, annak ki kell törnie az ellenmozgás poklából, és az utolsó halállal, a Gnózisnak, a szeretet urának való önátadással fel kell ébresztenie az új lélekállapotot.

Az ember ugyanebben a pillanatban belép az új rejtélybe, amelyről engedelmükkel beszéltünk: ez a Szent Szellem rejtélye, az isteni alakulás rejtélye, a Fiú megjelentetésének a rejtélye.

Ez a rejtély az ifjú Gnózisban feltárult számunkra: ez az az alakulás, amelyben mindent Önnek ajándékoznak, ami a megbeszélt értelemben jó, és amelyben Öntől többé semmit sem vesznek el. Ebben az alakulásban a mindenség Atyja a Fia képében önmagát hozza létre bennünk.

Az egyetlen örök üdvösség feltárult Önök előtt; jöjjenek, közeledjenek a fenségéhez, és ebben a csodálatos életben emelkedjenek ki minden földi testvérharcból!


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,