Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 2

XXIV. Visszatérés az egységhez

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 2


A Corpus Hermeticum hetedik könyve a Jupiter-év hetedik havában közeledik az ifjú Gnózishoz. (E könyvbe felvett beszédeket 1957-ben, egy Jupiter-évben tartották.) Az ős-Gnózis filozófiája így bevonul az Iskolának még oly fiatal élő testébe. És talán ez érthető: kimondhatatlan következményekkel. Mert a bemutatott képnek - és a hetedik könyv is erről tanúskodik - az a különös tulajdonsága, hogy akik gondosan elmélyülnek benne, és állhatatosan a szívükkel vizsgálják, azokat hatalmába keríti, és felvonja magához, mint a mágnes a vasat.

Azt szeretnénk az olvasónak világosan megmutatni, hogy ha a fentieket a Gnózissal szemben nyílt szívvel fogadta, akkor ismét az egyetemes Gnózis üdvösségének műveivel került kapcsolatba, mely az erre következő reagálásától függően feltámadásra vagy bukásra fejti ki a hatásait. Az a cél, hogy Önt feloldozhatatlanul összekapcsolják a Gnózis nagy céljával.

Ha Ön valóban egy Tát, akkor jó lesz, ha ezekben a dolgokban bensőségesen és gondosan elmélyül, és a szív szemével figyel állhatatosan, mert a nagy műnek a szívben kell elkezdődnie. A szívben kell az ösvényre irányuló szeretetnek megelevenednie, ott kell a rózsabimbónak az ő szirmait kibontakoztatnia. Aki ehhez a kezdethez cselekedettel lát hozzá és kitart, azt kétségtelenül a mennybe vivő útra vezetik.

Ha ugyanis Ön valóban ebből az egyetlen kezdetből él, akkor azonnal bemegy az egységbe, mely maga Isten. Nagy titok ez, egy rejtély, melyet Hermész végül is meg akar értetni, és amelyre a következő fejezetekben még visszatérünk: ez az egység, Isten egységében való részesülés, annak minden következményével. Most ezt próbáljuk röviden vázolni.

Ehhez jól meg kell értenie, amiről a 26. szakasz szól: Az egység, az egy és oszthatatlan, minden dolog eredete és gyökere minden dologban jelen van.

Isten egysége az ő létezése, azaz megnyilvánulása az ő Hétszellemében. Az egység mindenhol jelenlévő. Nincs olyan hely a térben, ahol az egység ne lenne jelen. Ezért, aki a tökéletes lelkek díját akarja elnyerni, az kétségtelenül bemegy az egységbe, és részesül az egységben. Az egység, az egyesülés a Logosszal akkor az illetőnek olyan kezdet, mely nem ismer véget.

Érzi-e, hogy ez egy teljesen új kezdet, mely minden más kezdettől alapvetően megkülönböztetendő? Ön arra született, hogy hozzáfogjon ehhez a hatalmas kezdethez, mely az örökkévalóság. Ezért kapta a szükségrendi testiségét.

Az Ön természetszületése, a szükségrendalakja szintén a Hétszellemből magyarázható, ahogyan ezt többször is fejtegettük. Ha ez a természetalak elkészült, a személyiség a terv céljai alapján kialakult, akkor egy adott pillanatban az ebben a szük­ségrendalakban lévő embernek el kell kezdenie az Isten eredeti egységéhez való visszatérést.

Egész életének ez az alapja, ez az oka! Ön azért jött ide, hogy a helyes időpontban megragadja a kezdeményezést, és belépjen az őskezdethez való visszatérésének a gyakorlatába. Ha ezt nem teszi, és nem tér vissza ehhez a kezdethez, ha az egységnek már nem tud helyet adni magában, akkor belepusztul a saját gyengeségébe. A halál akkor a rossz döntés következménye.

Az egység, Isten egysége minden dolognak a kezdete. Ha Ön Isten egységének kegyelemhatása által eléggé megérett, és tudatosan visszamegy a kezdethez, akkor ennek a kezdetnek az Ön számára nem lesz vége többé. Ez a vég nélküli kezdet, az Ariadne-fonalnak ez a kezdete, melyet mindenki megragadhat. Ez a rózsakeresztesek klasszikus alkémiájának a kezdete.

Ez a transzfigurációban dicsőségről dicsőségre való továbbhaladást tanítja, mert Ön ekkor a tökéletlenségből bement az abszolút lét, az abszolút Egy tökéletességébe. Aki így, nincstelenként merül bele a Hétszellem egységébe, az megmenekül. Az ehhez vezető ösvényt megmutattuk. Ez a szeretet és a teljes áldozat. Aki e kettő által, és mindaz által, ami ezekben foglaltatik visszatér Isten egységébe, az bement az örökkévalóságba, és legyőzte a halált. Aki meg tudja érteni, értse meg.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,