Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 2

XXVII. Add el mindenedet, és kövess engem

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 2


További fejtegetéseinknél abból a tényből indulunk ki, hogy az Élő Test megszabadító, hétszeres mágneses térrel rendelkezik, mely élesen megkülönböztetendő a közönséges természet mágneses terétől. Ez a hétszeres mágneses tér alulról keletkezett. A modern Szellemi Iskola átment a megbeszélt három rejtélyen, és az Élő Test most bevonult a negyedik rejtélybe, a szellem megnyilvánulásának rejtélyébe.

Az Iskola tehát elérte pünkösdi fázisát. Ahogyan most képezzük a rózsakereszt szerzetét és egy katárszerzetet, úgy akarjuk és tudjuk jelenleg teljesen létrehozni a szent Grál szerzetét, életre kelteni és vallani a szellem megnyilvánulásának e szerzetét, s most elsősorban azt kell megállapítanunk, hogyan kerülhetünk kapcsolatba az Élő Testtel és hétszeres sugárterének gazdagságával. A kérdés az, hogyan részesülhetünk ebben.

Ha most ezen az alapvető ponton elgondolkozunk, akkor hamar felfedezzük, hogy sokunk életvitelében a javítások és változtatások egész sorának kell végbemennie. Ezek között pedig több elvi, alapvető pont is található. Nagyon sok tanuló legalább is Tát helyzetében van, vagyis az igazi világosságot keresi. Sokan rendelkeznek több-kevesebb lélekminőséggel, és kétségtelenül az Iskola tanulójának érzik magukat. Mi mást követelhetne még az Iskola tőlük? Részt vesznek a konferenciákon, látogatják a templomszolgálatokat, ha csak valamelyest is lehetséges, valamilyen formában részt vesznek a munkában is. Anyagi áldozatokat hoznak, figyelembe veszik a tanulóság követelményeit, és ezt az Iskolába való belépésük pillanatától kezdve teszik. Követelhet-e az Iskola ennél is többet tőlük?

Áldott, tehetséges emberek a gazdag ifjúhoz hasonlóan. Az Úr Jézus miért volt mégis látszólag olyan kérlelhetetlen ezzel a gazdag ifjúval szemben? Miért mondta, hogy „add el mindenedet és kövess engem”?

Az Úr Jézus ezt az embert arra hívta meg, hogy az akkori idők Élő Testének valóban élő sejtje legyen, és a gazdag ifjú éppen ezt nem akarta. Be akart ugyan lépni az Élő Testbe, de úgy, ahogyan volt! Minden pompás minőségével, de néhány fenntartással! Hogy fenntartásai mik voltak, azt nem említik, de a tény már elegendő.

Képzeljék el, hogy az Élő Test egy részének fenntartásai lennének más sejtekkel vagy az egésszel szemben. Érzik-e ennek a következményét, hogy egy ilyen testnek meg kell betegednie, és arra az útra kell kerülnie, amelyet ezzel nyitott meg magának? Ha az Ön testében valamelyik szerv sejtjei beszüntetik a működést, vagy a működésnek egy fontos részét, akkor Ön, ugye, megbetegszik? És ennek a vége, ha nem talál megoldást, bizonyára a halál lesz.

Azt mondhatjuk, hogy felvétettek ugyan az Iskola testébe, de egyáltalán nem mindannyian e test valóban élő sejtjeiként. Ha mindannyiójukat minden további nélkül élő sejteknek vennénk fel, akkor az Iskola hirtelen meghalna, mert az Élő Testtel szemben különböző okokból sok tanuló van tele kifogásokkal és fenntartásokkal. Ez gyakran nem szándékos és tudatos, de a tényen ez nem változtat.

Persze nem akarunk mélyebbre hatolni az indítékokba, amik ezeket a kifogásokat és fenntartásokat okozzák, hanem vizsgálatunk keretében megállapítjuk ezt a tényt, és kijelentjük, hogy akik a tanulóságukat nem hajlandók feltétel nélkül vallani, azok semmiképpen sem lehetnek az ifjú Gnózis élő testének élő sejtjei. Önmagukat zárják ki egyébként oly kiváló minőségeikkel együtt.

Egy gnosztikus szerzet élő testében való részvétel megköveteli azt az állapotot, amikor éljük és kimondjuk, hogy „uram, itt vagyok”, ahogyan ez minden gnosztikus közösségben megvolt a sötét ókortól napjainkig; az első keresztény gyülekezetekben is. Tagságukat a résztvevők semmiféle feltételhez nem köthették. És pontosan a huszadik század művelt embere, mindenekelőtt a nyugati van tele különböző kifogásokkal és fenntartásokkal. Mindenekelőtt biztos akar lenni, biztonságot követel! De minek??

Igen, sok tanuló ugyancsak nagyon óvatos az Iskolával szemben, anélkül, hogy ennek esetleg tudatában lenne. A fontos azonban, hogy belülről kijelenthesse: „Uram, itt vagyok”, és erre az ezt bizonyító cselekedetnek kell következnie. Arról van szó, hogy az Iskolát és ennek munkáját úgy szolgáljuk, mintha ez a saját testünk lenne. Alapjában véve a szó szoros értelmében ez is a helyzet, mert aki az Iskola Élő Testébe olvad, mintha ez a saját teste lenne, az azonnal tapasztalhatja az Élő Test Hétszellemének kegyelmét. Ezért is kellett erre rávilágítanunk, mert amíg valaki bármilyen okból feltételeket szab, az ezzel kizárja magát az Egyetemes Hétszellem kegyelméből.

Vannak közöttünk olyanok, akiknek különböző kételyeik vannak például a csoportegységet és ennek megvalósítását illetően, és a zavaruk ebből fakad. Ha ők képesek lesznek teljesen az Élő Test egészének szentelni magukat, és minden fenntartásuktól megszabadulnak, akkor minden kételyük és zavaruk folyamatosan megszűnik. Mert a testhez fűzött minden élő sejt az egésznek az életerejét fokozza, ami viszont mindent kiűz, ami nem tartozik a csoporthoz.

A gnosztikus csoportegység nem azt jelenti, hogy mindent el kell fogadni, ami egy tanulógyülekezetben történik, hanem azt jelenti, hogy az ember személyesen, teljes odaadással és minden ezzel kapcsolatos következménnyel az Élő Testhez tartozónak vallja magát. Akkor az, ami csoportosan egy lehet, valóban összeköttetik, és a Test minden sejtje erejének az összegét képezi, ami azt is jelenti, hogy ha például pillanatnyilag az Iskolában a Corpus Hermeticumnak kétszáz valóban élő tagja lenne, akkor a kétszáz képességének az összege gyakorlatilag a csoport minden egyes tagjának rendelkezésére állna.

Az Élő Testnek minden valóban élő sejtje aktuálisan kapcsolatba lép az Iskola mágneses terével. Ez nem dogma, hanem egy mágikus kulcs. A mágneses tér hétszeres sugárzás, hétszeres áramlat, amelynek Ön ekkor a kellős közepébe kerül. És ez a hétszeres áramlat Önt így mindenképpen a célhoz, az egyetlen lényeges célhoz vezeti. Aki ezzel a folyóval egyszer kapcsolatba került, és ezen utazik, az gondoskodik arról, hogy élethajója ne fusson zátonyra, s így, egy ilyen folyam biztonságos közepén kétségtelenül eléri a célját.

Ezeket kellett elmondanunk Önöknek. Sokáig részletezhetjük a lélek születését, s hogy ennek hogyan kell létrejönnie, hogyan kapja ajándékba Pimandert minden újjászületett lélek a verseny díjaként. A nagy cél eléréséhez, tanulói életének lényeges előbbre lendítéséhez, határozott eredmények eléréséhez azonban még több minden kell. Ehhez az élő, sziporkázó tettnek kell bekövetkeznie. Fecsegéssel, hallgatódzással és fontolgatással nem haladunk, az élő, teljesítő tett a fontos. Ha pedig erre a tettre készek vagyunk, akkor az Élő Test Hétszelleme közel kerül hozzánk, eltölt és célhoz vezet minket.

Ezért ismételjük: élete igazi felgyorsításához, a határozott, igazi eredményekhez teljes önátadásra van szükség, arra, hogy fenntartások nélkül szálljon fel az Égi Hajó fedélzetére, most, hogy az árvizek, a dialektika erői újra azért nyüzsögnek, hogy minden teremtettet a pusztulásba kergessenek.

Ez nem bolondozás és nem vakbuzgóság! A gnosztikus szerzetek mindig is az idők fordulópontjain jönnek el. Összehívják azokat, akik hallgatnak rájuk, és azt mondják nekik:

„Itt az idő. Ha hajlandók elfogadni a következményeket, akkor az üdvösség készen áll az Önök számára. Lépjenek kapcsolatba vele, és jöjjenek velünk a megszabadító életbe.” Akkor viszont nem lehet egyik lábbal a haláltermészetben, a másikkal az égi hajón, az élő testben állni. Ez teljesen lehetetlen.

Arra kérjük tehát Önöket, hogy a lehető leggyorsabban döntsenek. Azt kérjük, hogy élő sejtekként adják magukat az Élő Testnek, amely akkor az Önök teste is. Tegyenek meg mindent, ami szükséges, és kerüljék a kerülendőt, hogy az üdvösség egyetlen teste elvégezze a feladatát, amelyre Istenért hivatott.

Ha készek erre, akkor egy új életállapot napjára ébrednek. Minden készen van, hogy átélhessék ezt a napkeltét.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,