Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 2

XXXVI. A kilencedik könyv: Az igazán létezőből semmi sem vész el, de a változást tévesen megsemmisülésnek és halálnak nevezik

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 2


1. HERMÉSZ: Most pedig, fiam, a lelket és a testet illetően beszéljük meg, miben áll a lélek halhatatlansága, valamint az az erő, amely a testet összetartja, majd mentesíti.

2. Mert ezeknek a dolgoknak semmi közük a halálhoz. A halál és a halandóság szót a halhatatlanság fogalmából vezették le: esetleg a fantázia segítségével vagy a szótagok megváltoztatásával, s most halandóságról beszélnek.

3. A halál ugyanis megsemmisítés; de ami a világon van, abból semmi sem semmisül meg. Mivel pedig a világ a második Isten, és így halhatatlan lény, kizárt dolog, hogy ennek a halhatatlan lénynek csak egy része is veszendőbe mehetne. Minden világon lévő a világ része, mindenekelőtt az ember, az értelmes lény.

4. Mindenek előtt és mindenek fölött Isten áll, az Örök, a teremtetlen, mindennek a teremtője. A másodikat, a világot a saját ábrázolására alkotta, tartja fenn, élteti, és halhatatlansággal ajándékozta meg, mivel a világ örök Atyából keletkezett, és mint halhatatlan lény, örök élettel rendelkezik.

5. Az örök életet pedig jól meg kell különböztetni attól, ami örökké van! Az Örök Létező ugyanis nem valami más lényből keletkezett. Ha mégis keletkezett volna, akkor saját magából lett volna. De soha sem lett, hanem magát keletkezteti szüntelen alakulásban. A mindenség tehát örökké élő az Örökből, míg az Atya önmagától örök. A világ emiatt örökké élő az Atya révén.

6. Mindazon anyagból, amit erre rendelt, az Atya kialakította a világ testét: gömbalakkal ajándékozta meg, meghatározta a tulajdonságokat, melyeknek díszíteniük kell, és - mivel az anyag isteni volt - örök anyagsággal ajándékozta meg.

7. Továbbá miután az Atya a fajták tulajdonságait belesugározta a gömbbe, bezárta azt, mint valami barlangot, mivel alkotását minden tulajdonsággal akarta ékesíteni.

8. A világ egész testét körülvette halhatatlansággal, hogy az anyag - ha a test összetartó-erejétől meg akarna szabadulni - nehogy visszatérjen az ő sajátos káoszához.

9. Amikor ugyanis az anyag még nem lett testté összeállítva, rendezetlen volt, fiam. Valamelyest még most is erről tanúskodik fokozódó- és csökkenő-képességével, amelyet az emberek halálnak neveznek.

10. Ez a rendezetlenség, ez a visszatérés a káoszhoz csak földi teremtményeknél mutatkozik. A mennyei lények teste megtartja az egyetlen rendet, amellyel őket az Atya kezdetben megajándékozta, és ez a rend felbonthatatlanul megmarad mindegyikőjüknek a tökéletességhez való visszatérésével.

11. A földi testek visszatérése korábbi állapotukhoz az összetartó-erő megszüntetése által történik, mely aztán visszatér a felbonthatatlan, vagyis halhatatlan testekhez. Így megszűnik ugyan az érzékek tudata, de a test nem semmisül meg.

12. A harmadik élő lény az ember, aki a világ ábrázolására teremtetett, és az Atya akarata szerint a többi földi állattal ellentétben értelemmel rendelkezik. Az ember nemcsak a második Istenséggel van bensőséges kapcsolatban, hanem belső szemlélődéssel az első Isten lényéhez is közeledik. Érzékszerveivel a második Istent testinek észleli, míg belátása segítségével az első Istent testetlennek, szellemnek, a jónak ismeri fel.

13. TÁT: Ez az élő lény tehát nem semmisül meg?

14. HERMÉSZ: Ujjongjál, fiam, és értsd meg: mi az Isten, mi a világ, mi egy halhatatlan lény, és mi egy feloszlatásnak alárendelt lény. Lásd be, hogy az Istenből született világ Istenben van; a világból született ember a világban van; és hogy Isten, a mindenség eredete mindeneket magában foglal és megtart.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,