Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 3

XVI. A gnosztikus világosságerők keringése

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Az egyiptomi ős-Gnózis 3


Mielőtt áthatolhatunk megbeszélésünk lényegéhez, még egyszer nyomatékkal meg kell állapítanunk, hogy az új életvitel problémája, melyet szabad volt Önök elé terjesztenünk, kizárólag azokra érvényes, akik lélek tekintetében megszülettek, és a tiszta szívből-élés segítségével létrehozták az új lélekerők és az ésszerű agytudat kapcsolatát, ezt a tudatot tehát ellenőrzésük alá vonták. Mert ilyen ellenőrzés nélkül még nem lehet asztrális tisztaságra törekedni, és a tanuló nem lesz képes kivonni magát a gonosz körzetéből, hogy a csakis jóhoz fordulhasson. A jelölt rendszerében először biztosítani kell a gnosztikus világosságerők keringését. Ez minden igazán gnosztikus fejlődés lényege, a gnosztikus fényerők áramlását, keringését biztosítani kell a rendszerben.

Az egész folyamatnak, amelyre most az Önök figyelmét tereljük, amelyet bemutatunk Önöknek, tíz nézete van.

Az első nézet a Boldognak mondásokkal szembesít minket. „Boldogok a szellemre vágyók”. Az alapot az igazán és komolyan a megszabadulásra vágyó életnek kell képeznie. Mihelyt belülről, bensőségesen kutató emberek vagyunk, ennek következtében azonnal asztrális működés keletkezik az ésszel való gondolkodás által. Lehetetlen valóban a Gnózisra vágyakozni anélkül, hogy ezzel a gondolatok ne foglalkoznának. Ha tehát igazán kereső vágyakozás él Önökben, akkor ennek következtében az észbeli működés asztrális hatásokat is okoz a rendszerükben. Ezek pedig mind kifelé, mind pedig befelé megmutatkoznak. Ha az emberi rendszer asztrális térségében egy új erőt gyújtanak meg, akkor látjuk, hogy egy sugár kifelé, egy pedig befelé világít. Szinte tüzes feszültségben egy világosságtér fejlődik ki a mikrokozmosz közepén, teljesen a tanuló vágyakozásának megfelelően, és ez a fénytér vonzza oda és hozza forgalomba a gnosztikus fényerőt.

Ha pedig a tanuló minden elkerülhetetlen ellenállás ellenére kitart a vágyakozása és törekvése mellett, akkor ez a felgyülemlett fényerő megérinti a tanuló szívszentélyét, behatol a szívszentélybe, és összekeveredik a vérével. Az így feltöltött vér aztán az agyon is átáramlik, és befolyásolja a főszentély különböző központjait, bizonyos nyugvó központokat is. Most az a fontos, az a kérdés, hogy az agyrendszer a különböző központjaival képes-e reagálni erre a beavatkozásra, a gnosztikus befolyásokra, amelyek a vérrel beleáramlanak. Ha igen, akkor a főszentélyben egy új ésszerű gondolkodás keletkezik, és világos, hogy az új gondolatműködés, az ésszerű agytudat új fejlődése befolyásolja az asztráltestet is.

Az asztráltest így tisztul. Az asztráltestet csak egy új gondolkodással tisztíthatják meg, mely a vérből született. Ekkor új asztrális erők szabadulnak fel, amelyek a négy tiszta éterre, a négy szent eledelre hasadnak. Ezek az éterek megérintik az élettestet, és az anyagtestnek minden olyan szervéhez és közegéhez (fluidumához) fordulnak, amely az életet és a cselekvést támogatja, és végül újra megnyilvánulnak a vérben.

Így keletkezik a keringés. A folyamat tehát a vérben kezdődött, majd megjelent a gondolkodásban, továbbá az asztráltestben, az étertestben, majd újra az anyagi burokban és a vérben. A Gnózis így az új lelkesülés alapján megkapta az ellenőrzés lehetőségét a tanuló egész rendszerében. Ha ez a tízszeres folyamat egy arra irányuló életvitel segítségével kialakult, akkor emellett az életvitel mellett minden kényszer nélkül ki lehet tartani. Ha a gnosztikus fényerők keringése megszületett a rendszerükben, akkor a gnosztikus életvitel fenntartása a legcsekélyebb fáradságba sem kerül. A régi kínai Gnózis az erőknek ezt a keringését visszafelé mozgásnak nevezte. Bizonyára hallottak már minket is erről beszélni.

Ha az új életvitel valóra vált, akkor a jelölt azt veszi észre, hogy rendszere ezt az életvitelt igényli. Ez olyan életvitel, mely a haláltermészet dialektikáját teljesen elutasítja és belemerül először is: egy megrendíthetetlen odaadásba, másodszor: egy abszolút alkotó összhangba, harmadszor: gyakorlati értelmességbe, intelligenciába, negyedszer: papi szolgálatba.

Ha erről az életvitelről elgondolkoznak, akkor felfedezik, hogy - szinte magától értetődően - elsősorban a lélekből indul ki. Csakis egy tökéletes lélekkel rendelkező ember tud így fellépni, ebbe belépni.

Másodsorban azonban ez az életvitel természetesen a főszentélyből indul ki. Az utóbbi években számos alkalommal volt szabad a szívszentélyre utalnunk, az új lelkiállapotra, melynek itt kell megszületnie, mint valami Betlehemben. Most azonban eljött az ideje, hogy figyelmüket mindenekelőtt az új születésre, arra a feltámadásra tereljük, amelyet a főszentélyben kell véghezvinni.

A tízszeres folyamat által ösztönzött ésszerű agytudat képezi tehát a Szent Szellem kitöltésének az alapját egy új folyamatban, amelyet alkémiai menyegzőnek, a Szellemmel, Istennel, magával az Atyával tartott menyegzőnek nevezhetünk. A jelölt ekkor megtette az első alapvető lépést a gondolkodás vallásának az irányába, vagy ahogyan a régiek mondták, a manicheizmushoz, amelyet a manasz, a gondolkodó szóból vezettek le.

Ez azt jelenti, hogy az ilyen ember - bár nem a világtól való - a világban áll a szent munka szolgálatában, hogy végül a Szellem uralma alatt elvégezze a nagy művet, bármit is követel ez őtőle. A Gnózis egyetlen célja az, hogy lelki megszületésük után elvezesse Önöket ehhez a győzelemhez.

Ennek a kapuja pedig a négy rózsa új életvitele, az a kapu, mely a manicheizmusra, atyánk-testvérünk Rózsakereszt Ke­resz­tély rejtélytemplomára nyílik.

Azt reméljük és azért imádkozunk, hogy mindannyian bemehessenek ezen a kapun.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,