Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Catharose de Petri: Az élő ige

3. A Hétszellem három alapsugara

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Catharose de Petri: Az élő ige


A kígyótűz gyökérrendszere, a plexus sacralis vagy a dialektika fényerőrendszerével, a jó és rossz ismeretének fájával, vagy pedig az egyetemes Hétszellem fényerőrendszerével, az élet fájával van összeköttetésben.

Ezek a fényáramok, az egyik vagy a másik összetételben, ősanyagot vezetnek bele a rendszerünkbe. Az ősanyag építőanyag, kozmikus gyökérönállóság, eredeti anyag. Gyökérhálózatával a háromszoros kígyótűz felszívja ezeket az építőanyagokat, felviszi a főszentélybe, és megtölti velük a hét agyüreget.

Ebből a hét elemi építőanyagból él az ember, ezek határozzák meg egész létállapotát. Ezek szabják meg a különböző személyiségtestek halmazállapotát és minőségét. Nem mindegy tehát, hogy kígyótüzén keresztül az ember az ősanyag milyen állapotaival van kapcsolatban.

Amikor azt mondjuk, „Isten világosság”, akkor arról van szó, hogy a Logosz az ő fénye által építőanyagokat küld nekünk, amelyekkel kivitelezhetjük mindenség-megnyilvá­nu­lá­si tervét.

Van hét különböző isteni fényáramlat és hét őselem, amelyekből az embernek élnie kell. Ezt a hét őselemet nevezték a régiek a hét harmóniának. A gnosztikus rejtélyek jelöltjének erre a hétre kell tudnia teljesen reagálni. Agyüregeiben, életállapota hét éléskamrájában ezeknek meg kell lenniük.

A háromszoros kígyótűz-rendszerrel rendelkező igazi ember e háromszoros életfán keresztül háromszoros pránát vesz fel, mely a három magasabb agyüregben összpontosul, s annyira alapvető, hogy az egész lényt megnyitja a négy másik életáram számára.

A dialektikus emberbe, akinél a plexus sacralis két sym­pa­ticus-vezetéke nincsen összekapcsolva, a fenti módon csak egyetlen alapáramlat hatolhat be. Ennek következtében a három magasabb agyüreget azonos „életlevegő” tölti meg. Az olvasó át tudja érezni, hogy egy ilyen alapvető szervezet zavara esetén az illető nemcsak abnormális lesz, hanem fejlődése semmilyen tekintetben sem tud az eredeti tervnek megfelelni.

A három magasabb agyüreget megtöltő három alapvető „életlevegőnek” együtt kell működnie, hogy egy eredeti emberré válásról beszélhessünk. Ezt a hármat a rejtélyeken kívül csak a három számmal, eggyel, öttel és héttel, avagy a háromsággal, Atyával, Fiúval és Szent Szellemmel jelölhetjük.

Az egyedül az első sugárra reagálni tudó dialektikus embercsoportot egy kiirthatatlan ösztön hajtja a vallásos élet felé. A kizárólag az ötödik sugárra reagáló emberek folyton az értelem erőinek a fokozására törekednek. A hetedik sugárra hangolódott csoport pedig szakadatlanul valamilyen tevékenységbe merül.

Hogyan lehetséges az, hogy egy ilyen megzavarodott szervezetben felmerül a meggyalázottságból való felgyógyulás, a születés és halál kerekétől való megváltás vágya?

Ez a vágy mindig is valahogyan az ember szívéből száll fel. Ugyanis a szív szoros kapcsolatban áll a három felsőbb agyüreggel. Ezenkívül a szív a szellemi ember székhelye - közli az Egyetemes Tan. Tudjuk, hogy ez így van. Tudunk az ősatom létezéséről, a visszatükröző atomról, a szívben rejlő rózsabimbóról.

Emiatt aztán egy adott pillanatban idegen hangot hall a szívéből mindenki, akit Nemezis, az őserő csapásai eléggé megpuhítottak. Ez a szfinx hangja, aki a sivatag homokjában csaknem teljesen elsüllyedt már, s most megváltásért esedezik.

Aki istenfélő jámborsággal követi ezt a hangot azon az úton, amelyet évek óta mutatnak Önöknek, az képesnek fog bizonyulni a háromszoros kígyótűz helyreállítására. És ettől a pillanattól kezdve lehet megtölteni a három agyüreget a Hétszellem három alapsugarával.

Ennek csodás következményei lesznek. Például a hatodik agyüregben található a sokat emlegetett tobozmirigy. Ha a tobozmirigy hozzájuthat isteni táplálékához, akkor a tanuló életében nagy dolog történik.

Ezt jó lesz valamelyest részletezni. A tobozmirigy az emberi rendszerben többek között egy atomgenerátor szerepét tölti be. Ezzel azt akarjuk mondani, hogy a személyiség felépítéséhez alapul szolgáló atom jellegét, szerkezetét és lényegét a tobozmirigy határozza meg. Az emberi test atomjainak van bizonyos minősége, egy adott megkristályosodási tényező jellemző rájuk. Mindezt a tobozmirigy szabályozza. A tobozmirigy atomokat sugároz ki nagy, megfiatalító erővel.

Ha a háromszoros kígyótűz helyrejött, és a Hétszellem három alapsugara megtöltheti sugárzásaival a magasabb agyüregeket, akkor ez a tobozmirigyet is teljesen új működésre készteti. Ez érthető is. Az atomgenerátor új, más atomokat készít, és ezeket árasztja szét az egész lényben. Erre csakis a transzfiguráció következhet.

A Rózsakereszt Szerzetének szellemi hagyatéka szerint meg kell gyújtani a hatodik mécsest. Ez a hatodik agyüreg, amelyben a tobozmirigy fekszik. Rózsakeresztesként a hatodik mécsest meggyújtani a transzfiguráció megkezdését jelenti.

Egy napilapban érdekes cikket írt dr. August Stern a természet építőköveiről. Többek között kifejti: „A természet építőkövei mindenen uralkodó szerepet játszanak az agyunkban [...]. Kár, hogy az ember tudatával foglalkozó tudósok oly csekély ismerettel rendelkeznek az atomfizika terén. Nem ártana visszaülniük egy időre az iskolapadba, hogy az agyunkban lejátszódó gondolkodási folyamatok természetrajzát alaposabban megértsék.”Összefoglalva, szeretnénk világossá tenni: Mivel a tanulók közössége és csapata az ifjú Gnózis gyújtópontját képezi, biztosak lehetnek abban, hogy Önök tükrözik a mindenhol jelenlévő szellemi fényt. Egyre sürgetőbben szólítgatják Önöket, erővel sarkallják Önöket egy új alkotás létrehozására, egy új teremtmény megalkotására, gnosztikus-mágikus értelemben vett tudatos lélekéletvitel segítségével. Ez a szív új működésével kezdődik az anyagtestben, és a régi asztrális élet utolsó, pislákoló szikráinak a kialvásával végződik az asztráltestben.

Egyre sürgetőbben ösztönzik Önöket, hogy saját asztráltestüket szabadítsák meg a haláltermészet asztrális életterületétől. Önöket Isten nevében előkészítik az elektromos tűzéterben, az ötödik éterben történő szellemlélek-bevonulásra. Ez az ötödik éter a Szent Szellem által szabadul fel, s ebben tud a felébredt szellemlélek lélegezni, élni és munkálkodni.

Gnosztikus irányulásuk és a beáramló sugárzásokra és erőkre való fogékonyságuk miatt a fölöttébb megelevenítő impulzusok szálljanak fel a szívükből! Kapják meg ezeket az impulzusokat új lélegzetként a Szent Szellemtől, és legyenek ezek jellegük és rezgésük szerint a szellemlélek-fény feltámadási térségére hangolva!

A külső ember belsővé változása fejeződjön be hamarosan!


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,