Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Catharose de Petri: Az élő ige

6. A Szellemi Iskola megbízatása

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Catharose de Petri: Az élő ige

Kétségtelenül hallották már a kijelentést: Nagyobb dolgokat is fogtok cselekedni, mint amiket az Úr Jézus tett, vagy: Közeledjetek a Gnózis kapuihoz félénkség nélkül.

Miért mondják ezeket ismételten Önöknek oly szeretettel? Mert a fenti kijelentésekre csak-is úgy adhatnak méltó választ, ha egyre jobban , tökéletesebben és teljes odaadással járják az ösvényt. Óvakodjanak attól, hogy saját nehézségeiket és feszültségeiket, gyakran oly nehéz küzdelmüket a közösségben próbálják levezetni.

Bizonyára hálásan tapasztalták már a gnosztikus mágneses tér erejét, annál is inkább, mert felismerik e terjedő sugártér világra szóló jelentőségét. Új szellemi évben vagyunk. Egy új idő kezd megnyilatkozni. Az eredeti isteni rendnek egy alkotó összefoglalásával a Krisztus-sugárzás újra összeköttetésbe akar lépni az emberrel. Ez a három dimenziótól független isteni szellem a lélekembert a legmagasabb isteni értelemben vett élethez vezeti.

A Szellemi Iskola megbízást kapott arra, hogy az idő világában berendezze az Ifjú Gnosztikus Szerzet misztérium-iskoláját. Számolnunk kell azonban azzal, hogy itt minden munka ideiglenes jellegű. Ennek tudatában kell lenniük. A Gnózis szolgái jönnek, majd elmennek, hogy egy adott időpontban ismét visszatérjenek. Ennek a munkának van tehát kezdete, és téridőrendi szempontból van mindig vége is.

Mert lesz idő, mondja a Timótheushoz írt 2. levél (4:3-4), hogy az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök. És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.

Ha viszont a Szellemi Iskola komoly tanulóiként beilleszkednek az elevenen lüktető sugártérbe, akkor együtt rezegnek vele, és ennek be- és kilélegzési folyamatát megelevenítő és frissítő hatásúnak tapasztalják egész rendszerükben, a szellem, a lélek és a test viszonylataiban is. Ebben a lélektani pillanatban aztán teljesen más munkának szentelik majd
Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,