Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Catharose de Petri: Az élő ige

8. A kígyók fiainak birodalma

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Catharose de Petri: Az élő ige


Az Arany Rózsakereszt Iskolája a lélekmegvalósítás lényegét annyira közel hozza a tanulóhoz, mint korábban soha. Az ifjú gnosztikus Szerzet Szellemi Iskolájának csoportja fejlődésének egy új lépése előtt áll. Ez a lépés teljesen új, földöntúli helyzetekhez viszi, amelyek azonban mégis nagyon valóságosak lesznek. Olyan állapotok és helyzetek, amelyeket a Biblia a távoli múltba vagy a ködös jövőbe helyez, a tanuló számára eleven valósággá, élő jelenné válnak.

Az ószövetségben sokan a „felhő alatt” éltek. Ez egy külön asztrális tér. Az újszövetségben aztán - mondják - az emberfia újra eljön a felhőkön vagy a felhőben. Pál pedig közli tanítványaival: „Egykor felvétetünk a felhőbe” - azaz a gnosztikus asztrális térségbe.

Most pedig ugyanezeket a témákat megbeszéljük a Szellemi Iskola tanulóival is, Önöket ugyanazon feladatokkal szembesítjük. A múlt is meg a jövő is bekövetkezett, és a tanuló tudja, miféle felhőn trónol az emberfia: az új gnosztikus életterület asztrális nézetéről van szó. Azt is tudja, hogy ezt a felhőt megtapasztalhatja és észlelheti.

A megnyilvánulás csordultig telt edényéből, amelyet ismételten Önök elé állítanak, kiragadunk egy dolgot, mert szükségét érezzük a részletezésének. A lélektest gyarapodásáról és megjelenéséről van szó.

A Merkúr-elemnek a főszentélyben való összpontosítása és hatása által megjelenő új lélektudat egyidejűleg az új lélektest fejének a megszületését is kieszközli. Csakis ezzel a lélektesttel képesek Önök aztán a felhőben, a gnosztikus asztrális térben tartózkodni. A szíven és a májkapun át belélegzett gnosztikus áramlatokkal létrejött kapcsolat miatt sok új és tiszta lélekminőség is termelődik és összpontosul a negyedik agyüregben.

Ha a Merkúr-erő elegendő mennyiségben felszabadul, és előkészíti a főszentélyt, akkor a felgyülemlett lélekminőséget mint életlélegzetet fel lehet használni az új életállapot alapjául. A lélektest feje kialakul. Koncentrikusan fekszik a dialektikus fejben, de ezen túl ér, mint valami sugárkoszorú. Ez a sugárkoszorú, ez a láng-ékesség a pünkösdi tűz. A tűzfejet világító tér veszi körül, mely sugarakat lövell lefelé, mint egy üstökös csóvája, s egy tüzes kígyó benyomását kelti, amelyik szüntelenül mozog, és napfényként ragyog. Most már bizonyára megértik a „kígyók fia” kifejezést és a kígyóimádat eredetét is.

A Bibliában Mózes IV. könyvének régi, lefátyolozott elbeszélésében található az a részlet, amely leírja, hogy a pusztából az Ígéret Földjére, egy feladat elvégzésére érkezett zarándokok helytelenül viselkednek az ország lakóinak bizonyos csoportjával szemben. A történet értelme a következő:

Ha a tanuló útnak indul feladata elvégzésére, s bizonyos elkerülhetetlen nehézségekkel kell megküzdenie, akkor mun­kakedve ebben a kényes pillanatban megcsappanhat, és irányulása elterelődik. Ennek következtében helytelen lélekminőséget termel, ami gátolja a Kígyók Fia Birodalmában való részesülésének folyamatát. Ez a folyamat annyira megrekedhet, hogy a test megbetegszik, és az illető meghal.

Azt mondja az Írás (4 Móz 21:6): Az Úr tüzes kígyókat küldött a nép közé, melyek megmarták őket, és sokan meghaltak. A többieknek gyógymód gyanánt „rézkígyó” felállítását ajánlják, s ha valakit a hamis kígyó mart meg, annak fel kellett néznie a rézkígyóra, s így életben maradt.

Talán értik ezt a közleményt. A rézkígyó a lélektest igazi, újszülött elvének a jelképe; ez az elv az odaadó tanuló igaz életéből keletkezik. Aki magában hordozza ezt az elvet, az nem engedheti meg magának a régi életmódhoz való visszatérést, mert Isten akkor megbünteti. Ezért kell neki újra meg újra a rézkígyót néznie. Más szóval: mindennapi szolgálatban az ösvényre kell irányulnia, hogy az elkezdett folyamatot befejezhesse.

Találtassunk mindannyian a kígyók fiainak, és részesüljünk az erőben, amellyel tántoríthatatlanul az ösvényen maradunk!


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,