Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Catharose de Petri: Az élő ige

15. A világosság hármas szövetsége

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Catharose de Petri: Az élő ige


A Szellemi Iskola belső törvényei a magerőn, és ennek az Arany Rózsakereszt hétszeres Szellemi Iskolája különböző nézeteiben kifejtett hatásain alapulnak. Jól meg kell érteni tehát, hogy egy gnosztikus Szellemi Iskola nem valamiféle személyes dolog.

A teljesen kifejlett Szellemi Iskola egy hétszeres élő testtel rendelkezik, mely eleven téglákból épült, azaz néhány ezer olyan lélekből, akik egész üdvösségüket az élő Krisztustól várják. Egy ilyen Szellemi Iskola az élő Krisztusé. A megváltás folyamata kizárólag az Ő asztrális erejében, az Ő megdicsőült vérében válhat valóra.

Emiatt az igaz szolgáló semmiképpen sem helyezi magát előtérbe, akármilyen tökéletesen és aktívan dolgozik is a Szellemi Iskola szolgálatában. A krisztusi kijelentésnek megfelelően az igaz szolgáló is azt mondja: „Semmim sem származik éntőlem. Ami vagyok és amit mondok, az mind a Gnózistól van, azt az Élet Szerzetétől kaptam, mely az Ifjú Gnosztikus Szerzet közvetítésével fáradozik értem.” Ahogyan egykor a Krisztus mondta: „Amim van és amit mondok, az az én mennyei Atyámtól való.” Krisztus kijelentésének ez a mély értelme, szolgái ezt tanítják és ezt bizonyítják életük példájával: „Uram, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem legyen meg a te akaratod”.

Ha az Egyetemes Gnosztikus Lánc szívéből a haláltermészet sötét földjébe magot vetnek el, akkor tudjuk, hogy ebben az életelvben az üdvösség egész megnyilvánulása benne rejlik. Ez az életelv tehát a kezdet, amelyet nem lehet letagadni.

Ugyanez a helyzet a lélekmegszabadító ösvénnyel, amelyen Önök járni akarnak. Mielőtt ezt az ösvényt elkezdenék, a Szellemi Iskola szívében már minden megvan, ami az ösvény gyakorlati megvalósításához fog vezetni.

Itt volt tehát Krisztus Szerzetlánca és a szellemi vezetőség két tagja, akik együtt a háromszöget képezik, amelynek csúcsáról a Krisztus-világosság, a megszenteltetett fény ragyog mindazok szolgálatára, akik vágynak rá.

Van Rijckenborgh úr és e sorok írója egykor egy akarattal elhatározták, hogy a megnyilvánult, szent Krisztus-vilá­gos­ság­ban szabaddá teszik az utat a Szellemi Iskola hetedik nézetéhez, a feltámadási térhez, hogy a velük haladó és az utánuk jövő minden testvérük felmenetele egykor tökéletessé váljon. Emiatt most is az érvényes, hogy engedelmesen végezni kell ezt a szent és egyetemes munkát.

Az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolája, amelynek Önök a tanulói, az Egyetemes Gnózis tizenkét testvérének a közösségében gyökerezik. Pontosabban: ez a közösség a huszadik század eleje óta létezik, és most is tizenkét tagból áll.

A Világosság Hármas Szövetsége a múlt század végén elhatározta egy világra szóló, egészen új mű kibontakoztatását, mégpedig olyan módon, ahogyan korábban nem volt lehetséges. Ennek a munkának az alapjait Európában akarták megvetni, hogy aztán innen kiterjedjen az egész világra.

Ha ez sikerül, akkor ennek a műnek tévedést kizáróan háromságosnak kell lennie.

A Világosság Hármas Szövetsége, mint tudják

a Szent Grál Szerzetéből,

a Katárok Szerzetéből

és a Rózsakeresztesek Szerzetéből áll.

Ez a három szerzet, együtt mint Egyetemes Szerzetlánc, valósítja meg minden időkben Isten és az ember szolgálatában Isten nagy tervét, amely:

az Isten-terv megismerése,

a vallásos tudatosulás

és a megvalósítás életművészete.

Századunk pirkadatán elhatározták, hogy vállalkoznak erre a teljesen új és háromságos munkára. Az Egyetemes Szerzetlánc legutóbbi aratásánál megszabadultak egyik tizenkét tagú körközösségét a következővel bízták meg: Csatlakozva a Katárok Szerzetének a dél-franciaországi Sabarthez tartományban mintegy hétszáz évvel ezelőtt kifejtett munkásságához, vegyék át azt az óriási feladatot, hogy a Világosság Hármas Szövetségének ezt a művét együtt fellépve végezzék el.

Erre a nagy vállalkozásra különböző templomszolgálatokon kitértünk, s itt nem részletezhetjük, de azt elmondhatjuk, hogy a nagy csoda megtörtént. A szent mű iránti nagy odaadás rózsája gyökeret vert a haláltermészet kopár sziklái között. És látjuk növekedni ezt az egyszeri építményt, a templom falát, mely az egyetlen szegletkőre, a Krisztusra lett alapozva. Ezen az egyetemes falon egyik téglaréteget a másik után helyezik el.

És Krisztus Egyetemes Szerzetláncának teljes támogatásával folytatódik ez a munka az idők mai fordulóján, hogy az élő szellemlélek megnyilvánulását aratási ünneppé tegyék, és a kereső lelkeket kimenekítsék a korszakok éjszakájából, hogy végleg beléphessenek Rózsakereszt Krisztián szent templomának ajtaján.Ó, hétszeres, szent tűz, lényem Neked adom,

a Gnózis Elohimjának e szent óráiban.

A felső terem fénylik, a távolba sugárzik.

A fényességed fensége mindenhol felragyog.
Galahád felhatol régi királysírból.

A Gnózis Szerzete így új tanúságot vall.

Dalaink zengnek, vágyva üdvnek bizonyságára

új szövetségről erőről, a nagy mű így készül.
A hívás messze cseng, országokban dereng:

ifjú csoporthoz jertek, ahol a zászló leng.

A Lánccal kapcsolatban, élő lélektudatban.

Győzelmi dal a hálaima, új hajnal hasadt ma!Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,