Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője I

2. A meghívó

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője I
E váratlan kaland után, én szerencsétlen, valóban nem tudtam, mit tegyek. Ezért térden állva könyörögtem teremtőmnek, hogy ne küldjön olyasmit, ami örök üdvösségemet veszélyeztetné, majd félelemtől reszketve odaléptem a levélhez. Nagy csodálkozásomra olyan nehéz volt, hogy ha színaranyból lett volna, akkor sem lehetett volna nehezebb. Alaposan megvizsgáltam, s azt láttam, hogy kis pecséttel zárták le. A pecsétbe vékony keresztet véstek, meg a feliratot: „In hoc signo † vinces” (Ennek jegyében győzni fogsz). Amikor megláttam, nagyon megnyugodtam, mert tudatában voltam, hogy a kereszt jele az ördögnek nemigen tetszene, s még kevésbé használná azt. A levélkét óvatosan kinyitottam tehát, s benne kék alapon arany betűkkel a következő verset találtam:

Annak van ma a nagy napja,

aki király nászát látja.

Ha te erre születtél,

Istentől örömre teremttettél,

menj fel a hegyre, barátom,

ahol három templom áll.

A csoda ott reád vár.

De azt ajánlom, valahogyan

vizsgáld magad alaposan.

Ha nem fürdenél tisztára,

a menyegző neked megártna:

aki még bűntől roskadozik,

az ott könnyűnek találtatik.

Sponsus et Sponsa (vőlegény és menyasszony)

C.R.C. alkémiai menyegzője

2 A meghívó

Az alkémiai menyegző első oldalának magyarázata után a másodiknak a megértése nem kerülhet nagy fáradságba. Tudjuk honnan ered a tapasztalat, melyet a szélnek, vagy viharnak neveznek.

Ez nagyon idegen, különös, új mágneses érintés, mely egy előkészítő - a rejtélyek templomának keresése miatt kialakuló - tisztulás után vált lehetővé. Lényünk ezzel annyira érzékennyé válik az érintésre, hogy érezzük azt. Ez a szív rózsájával történik. Az érintés csakis ezen a helyen lehetséges, amíg a főszentély, mágneses agyával, még teljesen a normális, dialektikus mágneses térre hangolódik.

A tudatos érintés olyan, mint valami kiáltás, felszólítás. Trombitaszóként harsan végig rajtunk. Sok szent könyv ad hírt ilyen hívásról. Olykor azt mondják, hogy Isten hangja a vihar, villámlás és mennydörgés közepette vagy más természeti hatalomból szólalt meg. Ez mindig ennek a különös mágneses érintésnek az ereje, melynél a jelölt a megrázkódtatás, sőt ziláltság érzését kapja, mert a rajta átáramló és benne megrezdülő sugárzások egyetlen szervéhez sem illenek. Érzi a dolgot, de egyetlen szervével sem képes reagálni rá.

Az ilyen váratlan kalandnál aztán nem tudja, hogy mit is tegyen. Így mindenki teljesen másképpen reagál.

Rózsakereszt Keresztély imahangulatba jön, s mintegy a Szerzetet hívja segítségül. Olyan kérelem, hívás, ima ez, melyre minden tanuló képes, s amelyet minden igazi tanuló valóban elvégezhet.

Így veszi kézbe Rózsakereszt Keresztély a levelet.

Az érintésnek nyoma marad. A jelölt ezután már nem az, aki azelőtt volt. Akit egyszer így szólítottak fel, az szinte pecsétet hord, jelet, azt megbélyegezték a szívszentélyben, melyet a szív tükrének neveznek, a sternumnak (mely „kisugárzót” jelent).

Akit így megjelöltek, az ettől kezdve nyitva áll, s továbbra is megérintheti az új mágneses tér. Megnyílt a Gnózis számára, a rózsabimbó feltört. Aki ebben az állapotban van, az már nem fordulhat vissza. A Szerzet megjelölte, s vérkövében viseli a Rend pecsétjét. Ezért találja Rózsakereszt Keresztély a levélen azt a pecsétet, melybe kereszt van vésve, a feliratot, hogy „ennek đ jegyében győzni fogsz”. Akit a Szerzetnek ezzel a jelével megpecsételtek, az megnyugodhat. Mert ez a Rend jele, s ez nem tagadható. Ez az a vérben és testben lévő jel, melyről a másik felismerhető.

Persze érthető, hogy ezzel a jellel, ennek đ jegyében győznek is. Mert a Rend jele nem külső megjelölés, hanem az érintés bizonyítéka, alap, melyre építeni lehet. Aki ezen az alapon építkezik, az végül nem csalatkozik: mert ami rossz és veszélyes, az e jel láttán menekül, s e jelet tiszteletben tartja. Ezért ismertető jel, ugyanakkor azonban a védő eszköz, amulett. Így azt is tudjuk már, honnan ered minden legenda és elbeszélés az amulettekről és varázserejű kövekről.

Ha úgy ábrázolják, hogy C.R.C. levelet kapott, az ne zavarjon minket. Mert a szentírásban is sok hasonló kijelentés található, ahol Isten, a Gnózis, a „szívekbe írt”. Azt mondja Pál a 2. korinthusi levélben, hogy „ti a Krisztusnak levele vagytok”, és „a szívnek hústábláiró l” beszél, míg Péter a „szívnek rejtett emberéről” tanúskodik.

Ha aztán valaki tapasztalhatta az érintést, tehát megkapta a Rend jelét, akkor az a kérdés, hogy el tudja-e olvasni a levelet, megérti-e az érintés jelentését. Legtöbbször elég sok idő telik el, míg észrevesszük, hogy levelet kaptunk. De minél előbb vesszük észre, s minél előbb reagálunk rá helyesen, annál jobb. Akkor sok veszélyt is elkerülünk.

Rózsakereszt Keresztély azonnal behatol a levél értelmébe, s ezt a következő sorokban foglalja össze:

Ma van annak legfőbb napja,

aki királyi menyegzőt láthatna.

Ha te is erre születtél,

Istentől örömre teremttettél,

menj fel a hegyre, barátom,

ahol három templom áll.

Ott a csoda. Reád vár.

Emlékszünk, hogy a könyv címe „Rózsakereszt Keresztély Alkémiai Menyegzője”.

Itt transzfigurációs folyamatról, az egész lény újraalkotásáról van szó, a felmenetelről az eredeti életterületre, menyegzőről az eredeti életterülettel, a transzfigurálás által. Hogy ezt az ünnepet az ember elkezdhesse, ahhoz rátermettnek, arra születettnek, arra nemesedettnek kell lennie. Erre pedig a Rendnek a sternumban lévő jele, sternumban megjelenő jele születtet, jogosít. Ezzel szabaddá válik az út, rá lehet lépni az ösvényre és meg lehet mászni a hegyet, amelyen három templom áll.

A Rendnek három temploma van. A templom egy műhely, a szolgálat helye, ahol keményen dolgoznak.

Az első templom a hit temploma: a belátás és önátadás temploma.

A második templom a remény temploma: a megszenteltetés és átalakulás temploma. A harmadik templom a szeretet temploma: a teljesülés temploma.

Az első templomban a régi ember átengedi magát a Gnózisnak, Krisztus szentelő erőinek.

A második templomban az ember elmerül, elpusztul az endúráló élettel, mialatt előáll az új ember, a Másik, a halhatatlan ember.

A művet a harmadik templomban fejezik be, itt ünneplik a diadalt, a hazatérést.

Ezen a három templomon, ezen a három munkahelyen kell minden tanulónak átmennie.

Aki pedig megkapta a Rend jelét, annak el szabad kezdeni, az el tudja kezdeni ezt a nagy és nagyszerű munkát. De figyelmeztetik:

Azt ajánlom, valahogyan

vizsgáld magad alaposan.

Ha nem fürdenél tisztára,

a menyegző neked megártna.

Aki még bűntől roskadozik,

az ott könnyűnek találtatik.

A figyelmeztetés persze helyénvaló. Aki megkapta a Rend jelét, az kész bejárni az ösvényt, mert az ilyen ember megnyílt az új mágneses tér számára. Belemerülhet. Ha azonban két urat akarunk szolgálni, ha két ellentétes mágneses térből akarunk élni, akkor megmutatkozik, hogy ez az egész lényünk számára nagyon is felőrlő helyzet. Akkor az élet pokollá válik, és a test a vesződés helye lesz. Aki meg akarja valósítani C.R.C. menyegzőjét, ugyanakkor azonban a régi élethez ragaszkodik, az megállapíthatja, hogy ennek az eredménye nagyon a földhöz köti. De halogatni sem szabad, hogy „először még ezt vagy amazt...”. E két tér feszültségeit csak akkor lehet kibírni, ha az ember Keresztelő János, az előfutár útján jár, aki tétovázás nélkül reagálva azt mondja: „néki növekedni kell, nékem pedig alább szállanom”.

A nagyon logikus veszélyekre tehát, amelyek elől a meghívó óva int, a jelöltnek fel kell készülnie. A Rend egyetlen meghívottat sem erőltet. Mindenki a saját iramában haladhat, s normálisan betöltheti a kötelességeit. De a következetes kivitelezés és a cél szüntelen szem előtt tartása abszolút szükséges.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,