Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője I

3. C.R.C. tudatában van, hogy nem méltó

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője I
E szöveg láttán azt hittem, elájulok. A hajam égnek állt, egész testemet hideg verejték verte ki. Mert noha tudtam, hogy ez lesz a kilátásba helyezett menyegző, amit hét évvel ezelőtt látomás formájában jelentettek be nekem, amelyre oly soká és vágyakozva vártam, s amelyet végül bolygóim állásának szorgalmas méricskélésével megtaláltam, mégsem számítottam arra, hogy mindez ilyen nehéz és veszélyes kikötésekkel jár. Mert amíg azelőtt azt hittem, hogy csak meg kell jelennem a menyegzőn és szívesen látott vendég leszek, most az isteni kiválasztásra utaltak, amelyben magamat illetően sohasem voltam biztos. Így minél alaposabban vizsgálgattam magamat, annál inkább azt találtam, hogy a fejem a titkos dolgokkal kapcsolatban csak tudatlansággal és vaksággal van tele, s hogy még kézzelfogható és mindennapi dolgokat sem tudtam alapjában véve megérteni. Mennyivel kevésbé lennék én születésemnél fogva arra rendeltetve, hogy a természet titkait kikutassam és felmérjem, mivel a természet az én véleményem szerint bárhol találhatott volna erényesebb tanítványt, akire rábízhatta volna drága kincseit, ha ezek alá is vannak vetve az időnek és a múlandóságnak. Így azt is felfedeztem, hogy a testem, életmódom és a felebarátaimmal szemben tanúsított testvéri szeretet sem volt még egészen tiszta.

Úgy tűnt, hogy a test ösztöne is bennem rejlett még, mely tekintélyre és világi pompára irányult, nem pedig az embertárs jólétére. Mindig azt fontolgattam, hogyan

tehetnék szert haszonra, hogyan építtethetnék mutatós épületet, hogyan juthatnék hírnévhez, halhatatlansághoz a világban, s más ilyen testi dolgokban is a sikeren járt az eszem. Különösen a három templomról adott homályos közlés foglalkoztatott. Ezt a legnagyobb fejtörés árán sem tudtam megmagyarázni magamnak. Most sem érteném, ha csodás módon ki nem nyilatkoztatták volna. Mialatt így a remény és félelem között ingadoztam, magamat állandóan vizsgálva azonban csak gyengeséget és elégtelenséget találtam (úgyhogy semmiképpen sem tudtam magamon segíteni és az említett fenyegetés miatt nagyon meghökkentem), végül is a megszokott és legbiztosabb utat választottam, s mielőtt nyugovóra tértem volna, őszintén és forrón azért fohászkodtam, hogy jó angyalom jelenjen meg Isten határozatára, és segítsen ki bizonytalan helyzetemből, ahogyan ezt azelőtt már gyakrabban is tette. Ez most is, javamra és felebarátaim érdekében valóban megtörtént, mélyértelmű figyelmeztetés és értékes oktatás formájában.

C.R.C. alkémiai menyegzője

3 C.R.C. tudatában van, hogy nem méltó

Rózsakereszt Keresztély tehát levelet kapott. Mialatt lassan kezdi megérteni a helyzetet, a hideg verejték tör ki rajta. A meghívót felismeri. Már régen tudta, hogyan jön el hozzá: ha a Gnózisra vágyik, s szívét megnyitja neki! Most azonban, hogy eljött, először is megdöbbent.

Képzeljék magukat az ő helyébe: ismerik a meghívó mibenlétét, tudják, hogyan érkezik, s intelligenciájuk és a rejtélyiskolára való irányulásuk teljesen felismerteti Önökkel, hogy miről van szó. Mintegy testi látomás folytán teljesen tájékozottak. Ezt a látomást, jövőbepillantást a Szellemi Iskolában felidézték, szóval és kölcsönös kapcsolattal megelevenítették és a Szellemi Iskola erőtere fenntartja azt.

Meg vagyunk győződve arról, hogy ha Önöket is eltalálnák az új mágneses erők és így a Rend jelét sternumuk vérkövébe írnák, akkor Önök is rendkívül megdöbbennének.

Következményekről beszélni és filozofálni, vizionális pillantással vizsgálni egészen más, mint ha az embert személyesen szembesítik a dologgal, úgy, hogy nincs visszaút.

Látják, erről van szó: az ember a dolog előtt áll azzal a tudattal, hogy meg kell történnie, hogy választásról, visszafordulásról szó sem lehet. Mert nézzék meg még egyszer a meghívó iratot:

„Azt ajánlom, bárhogyan is, de vizsgáld meg magad alaposan. Ha nem fürdesz a tisztaságban valóban tisztára, akkor a menyegző határozottan megárt neked. Aki nem tudja lemosakodni a bűneit, azt ott hiányosnak találják majd.”

Ilyen körülmények között vége az eszményiesítésnek: csakis előre mehetnek. Ha megállnak, vagy visszafordulnak, akkor mindenképpen nehézségek keletkeznek, testiek, vagy erkölcsi feszültségek. Amíg a Szellemi Iskola tanulója a megváltás ösvényét még eszményi elképzelésekbe burkolja és csak beszél róla, addig valójában azzal foglalkozik, hogy mindenféle megálmodozott és magaszőtte beavatási ruhákat próbálgasson, a tükörbe nézzen, s azt kérdezze magától: „Hogy áll ez nekem?”, a másiknak pedig, aki ugyanezt teszi, azt mondja, hogy „egyáltalán nem áll jól neked”!

Lássák be, hogy az ilyen sürgölődés csak elmélet.

Aki a jelet megkapta, azt felveszik egy folyamatba, amelyben az Én-nek egyszerű szerepe van: a teljes kiszolgáltatás, az endúra, az önmegtagadás, amit a Gnózis erejében kell megvalósítani. Pillanatnyi belső minőségével, tehát még minden meglévő hibája ellenére a jelöltet teljes mértékben beleállítják ebbe a folyamatba.

C.R.C. vigasztalan helyzetét tehát jól el tudjuk képzelni. Elolvasta a levelet. Miről mondhatja, hogy birtokában van?

Sternumában - ez igaz - megvan neki a Rend jele. Egyébként azonban a rejtett dolgokkal kapcsolatban nem talál magánál mást, mint nagy ellenállást és vakságot, s hogy kézenfekvő dolgokat sem ért meg rendesen, méghozzá olyanokat, amelyekkel naponta van dolga. Szinte semmirekellőnek érzi magát, s az a véleménye, hogy a menyegzőre helyette bárhol alkalmasabb jelölteket találhattak volna. Mert megtisztult-e már teljesen a teste, a viselkedése, a felebaráti szeretete? Feladta-e már minden világi törekvését és kívánságát? Különösen pedig a három templom ködös említése döbbenti meg. Ezt nem érti. Mert:

a templom az ima helye. Ezt a fogalmat ismeri.

A templom misztikus elmélyülés helye. Erről is tud.

A templom összejövetelek helye. Ezt is régen ismeri.

A templom, mint előadóterem. Világos.

De templom mint munkahely, amelyen munkásként kell áthaladnia? És a kimondott figyelmeztetés! Mit tartson minderről?

Az új fivér vagy nővér, az új testvér így félelem és remény között ingadozik. Rózsakereszt Keresztély határozottan belső szükségben van. Egyre vizsgáztatja magát, s nem talál mást, mint gyengeséget és képtelenséget. Tudatában van, hogy semmiképpen sem tud magán segíteni, s a csaknem fenyegető szavak megdöbbentik. Így ismert és megszokott módszeréhez menekül: mielőtt nyugalomra tér, elmélyülten és forrón imádkozik bizonytalanságában, hogy jó angyala jöjjön el Isten tanácsával, s oktassa ki őt: ami valóban megtörténik, mint már gyakran, hála Istennek.

C.R.C. az egyetlen helyes önátadáshoz menekül, amit az igazi tanulótól megkívánnak. Nem a művelten begyakorolt alázatosság ez, hanem kényre-kedvre kiszolgáltatja magát abban a reményben, hogy belülről megmutatják neki az utat.

Végül néhány megjegyzés a jó angyallal kapcsolatban. Ki ez, mi ez?

Ezt a témát itt nem részletezhetjük, mert ez egészen más területre vezetne. Elégedjünk meg azzal, hogy az angyal egy természeti lény, természeti erő, mely életterületünkön él. Egy fókusz, mágneses pont a hetedik aurikus gyűrűben. A jó angyal olyan erő, mely a tanuló és a hatodik mágneses gyűrű minden vezető fókuszának a kölcsönhatásából fejlődik ki.

Bármit teszünk dialektikus, vagy gnosztikus életünk keretén belül, az erőteret alkot körülöttünk. Így van egy jó angyalunk meg egy gonosz angyalunk, és életünk bizonyos pillanataiban ezek segítenek nekünk vagy hátráltatnak minket. Egy őszinte, égető felhívásunk tehát úgyszólván a lélek felkiáltása: „Nem tudom mit tegyek. Uram segíts!”

Erre pedig válasz jön a Gnózistól, a minket körülvevő jóságtérből. Így kap az illető benyomást a választandó irányról, útról, legtöbbször álom, vagy vizió formájában.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,