Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője I

12. Aki magát felmagasztalja, megaláztatik Az igazságügy temploma (II)

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője I


12 Az igazságügy temploma (II)

Láttuk, hogy C.R.C.-t nagyon meglepte a látvány, amikor belépett a beavatás templomába: mert sok olyan volt már ott, aki szerinte egyáltalán nem méltó erre, s ezt a viselkedésével is bizonyította.

Kézenfekvő a kérdés, hogyan lehetséges ez? Hogyan hatolhat be valaki a beavatás templomába, aki belső minősége szerint egyáltalán nem érett erre? Ezt meg fogjuk érteni, ha valamelyest sikerül C.R.C. alkémiai menyegzőjének mélységeit felmérni.

Tudják, hogy a hét kozmikus terület, vagy szint, áthatja egymást. Bizonyos tekintetben egyetlen egészet képeznek, egyetlen világmindenséget, egyetlen templomot, Isten egyetlen házát. Továbbá olyan pontok vagy területek is vannak ebben a nagy, isteni otthonban, amelyek az egyes kozmikus szintek átmeneti területét képezik. A szintek itt egymásba folynak. Van olyan rész is, ahol például a hetedik kozmikus területnek teljesen vége van, tehát már teljesen a hatodik kozmikus terület fajtája, rezgése és sugárbősége uralkodik.

A templom, ahová az alkémiai menyegző második napja vezet, egy átmeneti terület. Ezért lehet bejárati kapuról vagy épületről is beszélni, mely mögött viszont még két másik templom is van, ahogyan a menyegzői meghívó is kijelenti: ez három templomról beszél.

Az ifjú Gnózis hétszeres élő testét olyan asztrál tér veszi körül, amelynek a legmagasabb része háromszoros, vagyis három templomból áll.

Az első templom az igazságügy temploma, az átmeneti terület, ahol meg kell mutatkoznia, hogy a jelölt rendelkezik-e elegendő lélekminőséggel, hogy egy abszolút lélekközösség követelményeinek megfelelhessen.

A második templom maga az abszolút lélekközösség temploma.

A harmadik templom pedig az Istenközösség temploma, a szellemszületés temploma.

Meg kell azonban gondolniuk, hogy nem beszélhetünk az ifjú Gnózis elkülönült lélekközösségéről, mert különbségek és elválasztottságok dialektikus fogalmak, dialektikus állapotok. A lélekközösség mindenkit magában foglal, aki a lélek szerint újjászületett. Az egész Egyetemes Lánc egy sereg, melyet senki meg nem számlálhat: amelybe minden szerzet és csoport bemegy, ha megtalálja és bejárja az egyetlen utat. Érthető tehát, hogy C.R.C. - és mi is, ha ezen az úton járunk - az első templomban, a megítélésnek ebben a terében, a hetedik és a hatodik kozmikus terület közötti zónában mindenkivel találkozik, aki valamilyen formában, valamilyen csoportban vagy iskolában valami új életállapotra törekszik. Ezek mind összejönnek ezen a területen.

Most már C.R.C. csalódását és levertségét is megértjük. Ebből ered tépelődése, hogy „ezért törtem magamat?” Valóban: ez az asztrál terület nem kellemes tartózkodási hely. Ha kezdetben abszolút nyugalomra vágyunk, a megszabadult élet mély csendjére, akkor a fáradságos út után végül megérkezve, mily csalódást kelt a megállapítás, hogy akik a legelőrehaladottabbnak tartják magukat, de egyáltalán nem azok, ott is a legnagyobb fecsegők, s a legelső helyekre tolakodnak.

Látják, hogyan mutatkozik meg itt is az univerzális szabadság törvénye?

Ön törekszik, Ön azt hiszi, hogy birtokolja az igazságot: azt gondolja, hogy az igazságot saját magában pozitív értékekké tette. Akkor ezt az első templomban be lehet, be kell bizonyítania!

Felismeri, hogyan mutatkozik meg ebben az univerzális kegyelem törvénye is?

Ön törekszik, a fejedelmi út erőt adott Önnek küzdelméhez, meg akarta tudni az igazságot, most pedig úgy véli, hogy semmit sem ért el, azokkal ellentétben, akik azt gondolják, hogy nagyon jól csinálták. Nos, létállapota alapján asztrális vizsgára viszik, s itt állapota dönti el, hogy bemehet-e az alkémiai menyegző harmadik napjába. Aki valóban ki akar szállni a haláltermészetből, azt mind beviszik erre az asztrál vizsgára, illetve ez magához vonzza őt, mint a mágnes a vasat. És - mint mondtuk - ez az asztrál vizsga az igazságügy temploma.

A harmadik nap tehát ezzel az égető ítélettel kezdődik az első templomban, a „bejáratban”.

Tudják, hogyan hozzák meg ezt az ítéletet, s hogyan hajtják végre. Minden jelöltnek a mérlegre kell lépnie, s hét súlynak kell megfelelnie. Nem nehéz kitalálni, hogy a súlyok mit jelképeznek. Ezek a Hétszellem sugarai, a hét sugár, amelyeknek a jelöltnek meg kell felelnie.

Aki erre a hét sugárra nem képes pozitívan reagálni, azt a saját, természetszülte állapota szerint visszautasítják a haláltermészetbe. Aki ki akar térni a dialektika elől, ki akar menni innen, de az ehhez szükséges tulajdonságokkal még nem rendelkezik, azt újra meg újra visszavetik a dialektikába. Ez nem büntetés, hanem törvény. Ha tehát mint tanulók, bármilyen kegyetlennek is tartjuk a természet korlátozó szorítását, ezt fáradságnak és bosszúságnak tapasztaljuk, mégsem mehetünk át olyan egyszerűen a bejárati templomon, az asztrális kritériumon, mert az asztrál tűz lángjai megakadályozzák ezt.

Most nézzék meg saját, jelenlegi helyzetüket.

Az egész emberiség számára a harmadik nap reggele virradt meg, abban az értelemben, hogy a Hétszellem sugarai nagy iramban erősödnek, s az egész emberiséget a mérlegre állítják. Aki törekszik, aki valamilyen formában vallásosnak vagy „megérkezettnek” véli magát, azt az alvás óráiban megvizsgálja az új asztrál tér, tehát valamennyit a templom kapujához vezetik. Másrészt viszont a hét sugár erői a társadalom mindennapi életében olyan helyzeteket keltenek, amelyek félreismerhetetlenül ítélet végrehajtásai.

Ugye érzi az olvasó, hogy ha meg akar menekülni a világon már láthatóan közelgő lemúr hanyatlástól, akkor tanulóságának komolyan neki kell látnia, hogy átmehessen a kapun a kiemelkedés folyamata, vagyis az alkémiai menyegző folytatásához?

Mert ha Önök, férfiak és nők, a Gnózisvilágosságot akarják szolgálni, akkor birtokában kell lenniük az új élet ismeretének és erejének, tehát valóban papi embereknek kell lenniük.

Öltsék fel tehát tanulóságuk igazi szerzetesi csuháját, mint C.R.C., s töltsék be velünk együtt az Új Gnosztikus Birodalom nagy feladatát. Mert ezt a birodalmat azért alapították, hogy mindenkit felkarolhasson, mindannak segíthessen, aki mind a hét súly nehézségét kiállja.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,