Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője I

13. A tökéletes szám áramlata

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője I
13 A tökéletes szám áramlata

Amikor 1958-ban Calwban a Christian Rosenkreuz-Otthont avattuk fel és adtuk át rendeltetésének, felvetettük a kérdést: szükség van-e ilyen konferenciahelyre?

Egyáltalán: szükség van-e az Arany Rózsakereszt Iskolájára? Nincs-e már a világ tele iskolákkal, konferenciahelyekkel, munkahelyekkel és mindenféle törekvő csoportokkal és mozgalmakkal?

Elintézhetjük-e ezt a kérdést a felelettel: persze a többi mozgalom és csoport nem jó, csak a miénk?

Nem, ezerszer nem! Európában, Amerikában, Ázsiában az intézmények ezrei léteznek, melyek jók, nagyon jók. Sok száz éve állnak fenn az egész dialektikus területen görcsösen kivitelezett, jóravaló irányzatok, melyek olyan erősen törekednek a jóra, hogy ez ellen még megjegyzéseket sem lehet, nem szabad tennünk. Azt gondolták, hogy a világ minden ezoterikus, humánus vagy vallási törekvése csak fekete vagy negatív? Erről szó sem lehet!

Ha tehát valaki az Ön figyelmét a sok jóhiszemű szellemi áramlatra tereli, amelynek alapja és célja emberszeretet és emberszolgálat, akkor nem mondhatja: a miénknél nem lehet jobb!

Ha átgondolja a modern rózsakereszt Iskolájának munkáját, akkor kimondottan fel kell tennie magának a kérdést: Hogyan bátorkodunk e sok iskola és mozgalom mellett még egy iskolát alapítani? Ezzel nem növeljük-e a törekvő élet szétforgácsolódását? Miért merészelünk mi is megszólalni egy ekkora kórusban? Megvan-e ehhez a Nagyok beleegyezése és együttműködése, s honnan kapjuk ezt?

Hogy mindehhez jogunk van, azt megmagyarázzuk!

Ha pedig ezt megtettük, akkor Önnek kell eldöntenie, hogy velünk van-e már ennek a jogosságnak az ösvényén, vagy sem. Mert a következő magyarázatot csak akkor érti meg valóban, ha fellépésünk jogosultságát belső szempontból kipuhatolta.

Világunkon benyomást keltő, széles alapon kivitelezett jóságtörekvés figyelhető meg. Ennek fenntartására és megújítására a legnagyobb erőfeszítéseket teszik. Ezek szükségesek is, mert világunkon, az ellentétek páros világában minden az ellenkezőjére fordul.

A paradicsomi mítosz ezt úgy ábrázolja, hogy az ádámi ember megtanult a jó és gonosz tudásának fájáról enni. Ennek a fának nem kétféle gyümölcse volt, jó és gonosz, hanem csak egyetlen, de állandó minőség nélkül, tehát a jó, mely szakadatlanul tevékenykedve gonosz lesz, majd a gonoszból megint jó, stb. Ezért mondja a hermészi filozófia, hogy a világon a jó csak a gonosz legkisebb része. Jézus is erről beszél, amikor azt mondja, hogy itt „senki sem jó, egyetlen egy sem”.

Nos, ebben a természettudományos tényben találja meg az Arany Rózsakereszt Iskolája létjogosultságát és alapját. Az igazán jó, a csakis jó kizárólag Istenben, és az Istenből jövő Hétszellemben létezik.

Ha sikerül ezzel a Szellemmel kapcsolatba kerülni, ebből a Szellemből élni és létezni, akkor vagyunk valóban és kizárólag a Rózsa és a kereszt Iskolája.

Időnként, a világtörténelem kritikus átmeneti időszakaiban megjelenik egy iskola, mely lényege és hivatása miatt a világ jóságtörekvései közepette teljesen egyedülálló. Azok az időszakok ezek, amikor a természetes körülmények alkalmasak arra, hogy a csakis jó áttörjön azokban az emberekben, akik megnyitják magukat neki, akik ezért jelennek meg.

Ezért nem csatlakozunk a jók hadseregéhez, s éppoly kevéssé állunk fölöttük. Mi teljesen kívül állunk!!!

Mint az Arany Rózsakereszt közössége egy gnosztikus birodalmat alapítottunk, megvalósítottunk egy gnosztikus élő testet, egy élő bevató szervezetet mindenki számára, aki jönni akar. A Szent Szellem mindenkire eljön, mindenkinek megnyilatkozik, mindenkiben felszabadul, aki a beavatási folyamatok feltételeit betölti.

Miféle feltételekről van szó?

Egy hétszeres törvényről van szó, a Szent Hétszellem törvényéről, akivel nem lehet alkudozni.

Hogy megismertessük Önnel a Szent Hétszellem törvényét, a megszabadító életbe való belépés törvényét, azért beszélünk C.R.C. alkémiai menyegzőjének harmadik napjáról, C.R.C.-jéről, aki mindegyikőnk mintapéldánya, akinek, mint Isten igazi fiának, újra életre kell kelnie bennünk.

Ezek után még érthetőbb, hogy aki áthatolt a beavatás templomáig, C.R.C. bejárati templomjáig, azt a mérlegre állítják. A hét súly vizsgáját minden jelöltnek le kell tennie, mielőtt a nagy változás, az életre-transzmutálás ösvényén tovább mehetne.

Ezt kellett megmondanunk Önöknek az alkémiai menyegző harmadik napjának bevezetőjeként. Nyomatékosan ismételjük: az alkémiai menyegzőt nem azért beszéljük meg, hogy a jelentését magyarázzuk, hanem hogy az alkémiai menyegző Önökben végbemehessen!

Megértés, belátás a Gnózisban tudatot jelent, ugyanakkor azonban a szívvel való szoros kapcsolatot is. Tudják, hogy az embereknek csaknem végeláthatatlan sora próbál áthatolni a beavatás templomához, s mindnek megvan a saját oka erre. A legtöbbnél sok, sőt nagyon sok jóságot találhatunk. Hogy azonban az embert a Gnózis beavatótemplomában ne találják hiányosnak, túl „könnyűnek”, ahhoz meg kell felelnie a tökéletes számnak, a hétnek, a Hétszellem számának, Isten számának.

Ezt tudniuk kell, ezt alaposan meg kell gondolniuk, ha a megváltás ösvényének jelöltjei akarnak lenni.

Erre viszont a lehető legrövidebb időn belül el kell készülniük. Mivel a Vízöntő-korszak megkezdődött, teljes erővel kiömlik ránk, eláraszt minket a gnosztikus bőség kegyelemáramlata: a tökéletes szám árama.

Felkészültek-e erre a próbára?

Az Iskola beavatási szertartása a jelöltet a mérleg serpenyőjével szembesíti, amellyen a jelöltnek, tanulói mibenléte miatt, helyet kell foglalnia. Ennek a tanulóságnak csak akkor van értelme, ha a földi jóság viszonylagosságát belátja, s emiatt megragadja az egyetlen szükségest, a tökéletes számot, hogy a mérésnél ne találtasson hiányosnak.

A szent munka, melyet az Atya kezdettől fogva elrendelt, mindenkit hív, aki valóban megváltásra vágyik.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,