Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője II

7. Rózsakereszt Keresztély új ruhái és aranygyapjú dísze

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője II


Miután a kútnál mind megmosdottunk, s egy tiszta arany serlegből ittunk is, a Leányt újra követnünk kellett a terembe, ahol új ruhákba öltöztünk; ezeket teljesen arany szálakból szőtték és pompás virágok díszítették. Ezen kívül mindegyikőnknek másik, drágakövekkel kirakott aranygyapjút adtak, melyből sokféle hatás sugárzott, mindegyikőnk saját hatóerejének megfelelően. Nehéz aranydarab is függött rajta, melynek egyik oldalán a Nap és a Hold volt egymással szemben, a másik oldalon pedig a következő mondás:

„A holdvilág olyan lesz mint a napfény, és a Nap fénye a mostaninál hétszerte világosabban ragyog.”

Eddigi ékszereinket dobozba rakták, s egy szolgára bízták. C.R.C. alkémiai menyegzője

7 Rózsakereszt Keresztély új ruhái és aranygyapjú dísze

Aki ivott az ősforrásból, minden dolog ősforrásából, akinek a rózsakereszt szerzetesei adtak inni, az élni fog. A jelölt megmosdik, megtisztul ebben az élő vízben, iszik ebből a nektárból, a szellem aranykelyhéből.

Belátható, hogy miért választják itt is az aranyat jelképnek. C.R.C. aranykehelyből iszik, csupa aranyszálból szőtt új ruhát kap, amelyet pompás virágok díszítenek. Azután másik aranygyapjút kap, amelyen drágakövek ékeskednek.

Ezen az aranygyapjún súlyos arany érem függ, egyik oldalán a Nappal, a másikon a Holddal, s a következő felirattal: „a holdvilág olyan lesz, mint a nap világossága, és a nap a mostaninál hétszerte világosabban ragyog”.

Minden díszt és ékességet, amit a jelöltek ezelőtt kaptak, levetnek és félretesznek. Azok már csak történelmi jelentőségűek. Az új felszereléssel mennek fel a jelöltek a királyi csigalépcsőn.

Először az aranytól ragyogó felszerelés jelentését szándékozzuk megmagyarázni, majd merészen megkíséreljük az új-hivatottal együtt megmászni a királyi csigalépcsőt.

Nézzük meg először a jelölt minőségét, aki belépett a negyedik napba!

A lélekrózsa, a mikrokozmosz központi szíve egészen feltárult.

Alkémia, az új, tiszta asztrál anyag, mely nem a haláltermészetből való és ebből nem magyarázható, elterjedt a lélegzőtérben, a jelölt légkörében.

A hét súly a helyére került, vagyis a Hétszellem elsődleges nézetei újonnan kivilágítják a hét agyüreget, tehát megint meggyújtották a hétkarú gyertyatartót.

A jelölt fel van szerelve, elkészült a menyegző kezdetére. Valóban csodás felszerelésével biztosan beléphet az ifjú gnosztikus Szerzet élő testének magas területére, az Arany Fejbe, a feltámadási térre. Felszerelése azonban még nem elég ahhoz, hogy felmehessen a királyi csigalépcsőn, vagyis az Arany Fő teljes értékű tagjaként valóban dolgozhasson ebben.

Ezért van szó az alkémiai menyegzőben teljesen új ruháról, az aranygyapjúdíszről. Ugye érthető, hogy itt a figyelmet néhány új nézetre és alakulásra terelik, amelynek a jelöltben még meg kell valósulniuk, életre kell kelniük? Ezt csak akkor lehet megérteni, ha az ember belátja, hogy a transzfigurálás nagy folyamatában három lényt kell összehozni, melyek - legalább is kezdetben - élesen megkülönböztetendők: a szellemet, a lelket, és a személyiségtestet.

A testet a természet szülte; szintén természetszülte szülőktől származik.

A lélek a felébredt mikrokozmoszból lett.

A szellem pedig kívülről jön, nem a haláltermészetből és nem a mikrokozmoszból származik. E háromnak kell egyesülnie.

A szellem és a lélek egyesülése nem lesz olyan nehéz. De ennek a kettőnek, akik éppen egyesültek, a személyiséggel, a négyszeres testtel való egyesülés a problémája, mert ez az egyesülés alkémiai szükségesség, de a négyszeres személyiség nem alkalmas minden további nélkül a belépésre, hogy az egység alakulását háromsággá egészíthesse ki.

A kezdő munka lezárult, az együttműködés kezd kialakulni. Mindhárman rokonszenvesek egymásnak. De ennek a folyamatnak még sokkal messzebre kell terjednie. Ezért kell a munka haladásának folyamán a jelöltnek újra meg újra új ruhát öltenie, s furcsának tűnő öltözködési ceremóniákon részt vennie. A ruha persze nem külső öltözék. Ha meg akarjuk érteni, hogy miféle ruhákról van szó, akkor alaposan meg kell gondolnunk, hogy alkémia, az új mikrokozmikus sugártér, erősen hat a negyedik nap jelöltjére.

Ismételten kijelentettük, hogy ez az új asztrál tér egészen más fajtájú és rezgésű, mint a természetszülte személyiség asztrális része. Világosságereje sokkal hatalmasabb és magasabb rezgésű, s nagyon erős hatást gyakorol az egész személyiségre.

Azt is mondtuk, hogy a hét súlyt elhelyezték a hét agyüregben, szóval: a tüzes elixír, mely most tölti meg a hét agyüreget, szintén teljesen más valami, mint azelőtt. A sokkal magasabb világosságerő-hatás miatt a természetszülte személyiségben új szomjúság keletkezett. A jelöltnek abszolút szüksége van az élő víz forrására. Erről belső szükség miatt nem mondhat már le.

Felfedezzük, hogy a természetszülte test ebben az állapotban és az új mentális hatások befolyása miatt valójában szellemsugárzásokat szív fel és ezekkel tölti fel magát. A személyiségnek egészen más lesz a rezgése, s asztrál tere ezzel megváltozik. Az alkémia új éterekre oszlik; új, más éterek szabadulnak fel. Az égből manna kezd hullni. A szent eledelek szabadulnak fel: erősen vibráló visszatükröző éter, erősen világító és sugárzó fényéter, és a két új, dinamikusan támadó alacsony éter. Így látjuk az új ruhát, melyben C.R.C. jelenik meg. Az aranyszálakból szőtt, virágokkal díszített ruha az új éteröltözet, mely az új asztrál ruha után jelenik meg. Különösen a megújulásnak ez az éterruhája az arany menyegzői ruha. Ez annak a bizonyítéka, hogy a transzfiguráció erősen folyamatban van. A vágytest, vagyis a természetszülte asztráltest, és a természetszülte élettest vagy étertest is oszlásnak indult, s kezd megváltozni.

Mindennek egy másik bizonyítéka az aranygyapjú dísze. Ezt az ékességet a jelölt mellén, a sternum környékén képzeljék el, ahol arany nyakláncon függ.

A figyelmet itt valóban a mellcsontra, a sternumra terelik. Sternum kisugárzót jelent. Gondoljanak a sternum sok misztikus ábrázolására, amelyen arany sugarak áradnak onnan. A folyamatban lévő alakulásban a sternum sugárzása és hatása érezhetően megváltozik. Mintha drágakövekkel lenne kirakva, mégpedig héttel.

Miért héttel? Mert az új éterruha kialakulása után mindenekelőtt a szívszentélyt éri támadás, mely emiatt szerkezetileg teljesen megnyílik. Talán ismeretes, hogy a szív atomjai más természetűek, mint a test többi atomja, mert a mikrokozmosz központi szíve, az ősatom, a szív atomjait az ember születésétől kezdve másképpen képzi ki és tartja életben.

Továbbá a szívszentély szoros kapcsolatban van a főszentéllyel. Ha tehát a szellem behatol a hét agyüregbe, akkor a szívbe is eljut. Ahogyan a lélekerő miatt a szíven keresztül a főszentély nyílt meg, úgy kezd most a szív másképpen dolgozni a főszentély besugárzásai miatt. Bensőséges kapcsolat alakul tehát ki

a mikrokozmosz központi szíve, a fehér rózsa,

és a test szíve, a piros rózsa,

meg a főszentély szíve, az arany rózsa között.

Valóra vált az aranygyapjú, ragyogó drágaköveivel.

Még az aranyérméről kell beszélnünk, amelyen a nap és a hold jele van, meg a kijelentés: „a holdvilág oly fényes lesz, mint a nap, s a nap a mostaninál hétszerte fényesebben ragyog”.

Ebben a folyamatban persze a szellem vezet, ez a hangadó tényező. A hermészi ősforrásból eredő beszédekben mindenkor a nap és az arany volt a szellem jelképe, míg ezüsttel és holddal a lelket jelképezték. Az aranygyapjú ékessége így azt jelenti, hogy a sternumban szellem és lélek, nap és hold testileg egyesült.

Akinek a szíve így emelkedett Istenbe, így van kapcsolatban Istennel, az testileg tapasztalja a szellem, lélek és test helyreállított egységét a test szívében.

A transzfigurációt, az igazi alkémiai menyegzőt tehát először a szívben ünneplik. A lélek ragyog, mint a Nap, mint Pimander, s a beereszkedett szellem egyre dicsőségesebben terjed.

Aki valóban az aranygyapjú lovagja, abban a szív teljesen újjászületett.

A jövőnek ez a lehetősége minket is vigasztaljon.


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,