Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője II

8. A menyegzői teremhez vezető

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője II


Erre a Leány rangunk sorrendjében kivezetett minket. Az ajtó előtt már vártak a zenészek, vörös bársony öltözetben fehér paszománnyal. Ekkor kinyitottak egy ajtót, amelyet eddig még nem láttam nyitva. Ez a királyi csigalépcsőre nyílt. A Leány a zenészek kíséretében háromszázhatvanöt fokon vezetett fel minket. Minden tele volt itt drága és művészi tárgyakkal. Minél magasabbra jutottunk, annál nagyszerűbb lett a pompa, míg fel nem értünk egy szépen festett boltozatba, ahol a hatvan szűz várt ránk, mind ékes öltözékben. Amikor mind meghajoltak előttünk, s mi is tehetségünk szerint adóztunk nekik tisztelettel, a zenészeket leküldték a lépcsőn és az ajtókat bezárták.

Ekkor csengőt ráztak meg, s egy szép leány lépett elő, aki mindenkinek babérkoszorút nyújtott át. A mi Leányunknak azonban babérágat adtak. Eközben függönyt vontak félre, s megpillantottam a királyt és a királynőt, teljes pompájukban. Ha a tegnapi királynő nem figyelmeztetett volna oly barátságosan, akkor most elfeledkeznék magamról, s ezt a kimondhatatlan nagyszerűséget az egekhez hasonlítanám. Mert attól eltekintve, hogy a terem is csak úgy tündöklött az aranytól és drágakövektől, a királyné ruhája is oly szép volt és úgy ragyogott, hogy nem is tudtam ránézni. Bármit is tartottam azelőtt szépnek, mindez oly magasan volt afölött, mint az ég csillagai.

C.R.C. alkémiai menyegzője

8 A menyegzői teremhez vezető

királyi csigalépcső

Megbeszéltük, hogy mit jelentenek az új arany ruhák, melyeket C.R.C.-nek kellett a negyedik nap kezdetén felöltenie, s hogy mit értsünk az aranygyapjú dísze alatt. Felfedeztük, hogy mindez a kezdődő transzfiguráció jele és nézete, melynek folyamán a szív, a fej és az anyagi alak is világosan megváltozik.

Ilyen előkészületek után a jelölteket ajtóhoz vezetik, melyet C.R.C. még nem látott nyitva, s amely által megnyílik a királyi csigalépcsőhöz vezető út. A lépcsőnek 365 foka van. Ez az ajtó mindig megnyílik, ha a jelölt számára kialakulnak a feltételek, amelyeket merkúr-évnek nevezhetnénk.

A 365-ben ugyanis a merkúrszámot ismerjük fel, ami ebben az összefüggésben merkúrerőt, merkúrhatást, merkúrállapotot hoz létre. Merkúr, melyet joggal neveznek az Istenek hírnökének, az életben szükségessé teszi a megnyilvánult szellemsugárzásoknak a lélekkel való összekapcsolását, egyesítését, s ezzel a testben való megnyilvánítását.

Ha lélekerő és szellemerő párosul, akkor az ember lényében megnyílik valami, legalábbis ha ez a nyíltság a megbeszélt értelemben, valóban gnosztikus tanulóság miatt jött létre. Merkúr így mindig is a beavatás nagy jelképe volt:

a hold a lélek jele:

a nap a szellem jele:

a kereszt az anyag jele:

Az anyagon át vezető út ez, mint keresztút. A teljes önátadással az éntelenséghez vezető keresztút, a János-út: „Nem én, hanem a másik; néki növekednie kell, nékem pedig alább szállanom”.

Aki ezen az úton jár, az elnyeri a lelket, s ezzel a szellemet. Aki pedig ezen az ösvényen kapott valamit a lélekből, annak a szellemet is be kell fogadnia. Az vállalkozik a hét súly vizsgájára. Ezt a hét súlyt a helyére állítják. A fejben lévő hét tudatforrást megérinti az élő víz; s aki az ösvényen jár, annak innia kell ebből a vízből, tehát ebből kell élnie és hatnia. És azonnal megkezdődik a transzfiguráció; megkezdődik a merkúrfázis, melynek ezek szerint három nézete van: szellem, lélek és test.

Jobb lenne azt mondani, hogy lélek, szellem és test. Mert ebben a folyamatban a lélek halad elől. Ő a menyasszony, aki a vőlegényre vár. Ha pedig a lélek, a szellem és a test egymáshoz hajoltak, s a jelölt így az élő merkúrjelet képezi, akkor megnyílik a királyi csigalépcső bejárata is, mely közvetlen és kizárólagos kapcsolatot képez a fej és a szív között, aminél bizonyos pillanatban a szív-csakra képezi a nyitott ajtót.

Mielőtt folytatnánk, röviden utalnunk kell arra, hogy a normális, természetszülte állapotban az ember tudata a szívben is meg a fejben is székel, a tudat csillárja tehát a szívben is meg a fejben is ég. Ebben a természetállapotban azonban a tudat két nézete között hasadás van. Egységről szó sem lehet. A szív meggondolása legtöbbször egészen más, mint a fejé, s mivel a szív közvetlen kapcsolatban van az asztráltesttel, gyakrabban uralkodik a szív a fejen, mint fordítva. Így azt mondhatjuk, hogy amit a szív nem akar, az a fejbe nem juthat be.

Mivel a természetben-születettség állapotában a szív asztrál tényezője, a lélektényező játsza a főszerepet, a tudat csillárja a fejben, mely a hét agyüregben lévő asztrál közegből áll, csak az ismert észfeladatot látja el, ami miatt az agysejtek egészen a természetszülte állapotra hangolódnak, s annyira megkövesednek, hogy már semmiféle változás sem alakulhat ki bennük, akkor sem, ha az embert a fájdalom, az aggály és a nyomor görnyeszti. Mert az ész és az észtekintélyek nem látnak más utat! Így bandukol a természetszülte ember természetlélek formájában az útján, míg el nem jön a vég.

Az alkémiai menyegző negyedik napjának kezdetén persze egészen más állapotok uralkodnak. Valódi merkúrmegnyilvánulásról azelőtt szó sem lehetett, mert a természetszülte ember főszentélyét, mint templomot, a szív, vagyis a vágytermészet teljesen megszentségtelenítette. Az ész pedig teljesen önérvényesítésre és a létért folytatott küzdelemre irányul. Amikor tehát a hermészi filozófia a természetszülte embert állatembernek, vagyis csak lélekkel ellátott lénynek nevezi, akkor ez teljesen valós.

Az alkémiai menyegzőben leírt állapotban azonban a szív a vérbűnét a fejjel szemben önátadással, minden vágy teljes odaadásával maradéktalanul lerótta.

A szív, hét sugarával, megnyitotta a mikrokozmosz központi szívét. A lélek állapota megújult, új asztrál felhő terjed el a lélegzőtérben, s a fej hét lámpáját megérintheti a szellem. A véráldozat feltörte a felfelé vezető ajtót.

Új ajtó nyílt tehát, ami miatt egyensúly keletkezhet a szív és a fej, a lélek és a szellem között. Ami a fejben van, az most a szívben is van; ami a szívben van, az a legmagasabb szentélyben is ott van. Ennek a bizonyítéka az aranygyapjú.

Az alkémia pedig lehetővé teszi, hogy a jelölt felmenjen az új úton, a kígyótűzön át fokról fokra. És a Szűz, a Leány, alkémia vezet felfelé, míg felérnek egy gazdagon kifestett boltozatba, ahol hatvan leány vár, mind pompás öltözékben.

Az olvasó esetleg hallotta vagy olvasta már, hogy a tobozmirigyet, a legmagasabb csillárt hatvan szirmú rózsának vagy lótuszvirágnak is mondják. Így már értjük a szöveget. Ezután a jelölt találkozását írják le a királlyal és királynővel, szembesítését tudata minden nézetével és erejével.

A lélek helyet foglalt az Istenrend által kijelölt helyén, a legmagasabb szentélyben, a király, a szellem mellett.

A léleknek ez a nagy győzelme a jelölt számára mérvadó jelentőségű. A lélek kiszállt a szívből, hogy a Hétszellem szellemsugárzásait beengedje a hét agyüregbe. Ha lélek és a szellem így egyesült, akkor az élet és az állapot ellenőrzése egyetlen kézben nyugszik, vége az annyi fájdalmat okozó hasadtságnak.

Ezért tör ki C.R.C. lelkesedésben: „ha a tegnapi királynő nem figyelmeztetett volna olyan barátságosan, akkor most elfeledkeznék magamról, s ezt mennyeknek nevezném. Mert attól eltekintve, hogy a terem is csak úgy tündöklött a drágakövektől és az aranytól, a királynő ruhája is oly ragyogó volt, hogy ránézni sem tudtam”.

Néhány megbeszélt részletet végül még egyszer meg kell világítanunk, hogy ezek a valószínűleg nagyon elvont dolgok valamelyest határozottabb körvonalakat kapjanak.

Először a királyi menyegzői teremhez vezető csigalépcső: ez összeköttetést teremt a szív-csakra és a felső csakra között, amely a tobozmiriggyel egyezik. Ha a lélek megszületett, és a csillárok egyenletesen égnek és egyesültek, akkor szó szerint és testileg éteri fénykapcsolat fejlődik ki a szív és a fej között, minden anatómiai alap nélkül. Ez a kapcsolat visszatükröző éterből áll, mely mentális (gondolkozással összefüggő), és fényéterből, mely érzékszervi. Mindkettő világosan csavarvonalas mozgást végez, s ezért beszélnek csigalépcsőről.

Aztán vessünk még egyelőre távlati pillantást a menyegzői teremre, vagyis a tobozmirigy-agyrészbe, a lélekkel egyesült legmagasabb szellemjelenség székhelyére. A tobozmirigy-agyrészbe belevetítődik a mikrokozmikus égbolt, de most már az élő lélekállapot világának égboltja is. Mivel pedig ez a lehetőség a lélek feltámadásából, a mikrokozmosz központi szívéből született, érthető, hogy a királynő oly elragadtató, vakító benyomást tesz C.R.C.-re. „Azelőtt bármit is tartottam szépnek, ez oly magasan volt afölött, mint az ég csillagai”.

Valóban! Ezt világosan látjuk.

Sőt, azt is tudjuk, hogy ez valójában csak a kezdet!


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,