Lectorium Rosicrucianum - gnózis, gnoszticizmus

!Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője II

12. A mozgó képek

Teljes könyvek az Iskola irodalmából > Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián alkémiai menyegzője II


A kis oltáron kívül a teremben itt-ott furcsa képek voltak, melyek mind mozogtak, mintha élnének, s olyan csudálatos dolgokat műveltek, hogy el sem tudom mesélni.

Amikor kimentünk, olyan furcsán hangzó ének csendült fel, hogy nem tudtam megállapítani, a leányoktól, vagy a képekből jött-e.

C.R.C. alkémiai menyegzője

12 A mozgó képek

Mindannak a megbeszélésénél, amit Rózsakereszt Keresztély láthatott a menyegzői teremben (ami a tobozmirigy- agyrész), még a következő kijelentésről sem elmélkedtünk:

„A kis oltáron kívül a teremben itt-ott furcsa képek is voltak, amelyek mind mozogtak mintha élnének, s oly csudálatos dolgokat műveltek, hogy el sem tudom mondani.”

Itt tudnunk kell, hogy a tobozmirigy külső oldalát szemcsés, homokszerű réteg borítja. A szemcsék oly kicsinyek, hogy a tobozmirigyen - mely maga sem nagyobb egy borsószemnél - bizonyára több száz van belőlük. A mirigy belseje pedig sárgán, vagy aranyosan fénylő anyagból áll, melynek szemcséi nagyobbak a külsőknél.

Egészen kis gyerekeknél ez a homok nem található, míg fiatal, viruló embereknél sok van belőle. A növekedés idején, a gyermekkor és a fiatalkor között a szemcsék szaporodnak bizonyos korig, majd lassan eltűnnek. Fiziológusok mindenféle kísérlettel kitalálták, hogy az ezoterikusoknak igazuk van, s ezeknek a homokszemcséknek a tobozmirigyrendszerben fontos szerepük van. Szoros kapcsolatban állnak ugyanis az ember gondolatműködéseivel, úgymint az emlékezettel és az intelligenciával is.

Mindenekelőtt az utóbbi években kutattak erősen ebben az irányban, s a szakirodalomból kétségtelenül minden érdekes megtudható. Ha a felületi szemcsékből kevés van vagy teljesen hiányzanak, akkor a gondolkodás komoly akadályokba ütközhet, vagy meg is szűnhet.

Ezek után megpróbáljuk megmagyarázni, hogy miről szól az alkémiai menyegző fenti szakasza, s mit mond az egyetemes tan minderről.

A tobozmirigy belső és külső, aranyosan csillogó szemcséit pici drágakövekhez hasonlíthatnánk, melyek csodálatra méltó képességekkel rendelkeznek.

Ha az agyban valami esemény, észlelés vagy tapasztalat folytán gondolati tevékenység keletkezik, akkor ezt felfogja a külső tobozmirigykristályok egyike, s befelé vetíti; de a felvett gondolatképet visszafelé is tükrözi különböző irányban. A tobozmirigyet így szinte számtalan szem borítja, melyek gondolatokat fognak fel, tartanak meg, és tükröznek, sugároznak is vissza. Ennek a kis szervnek így nagy hatásköre van.

A tobozmirigy belsejében lévő kristályok az ember örökölt és karmikus állapotával függnek össze. A tobozmirigyre tehát egyrészt a szülők és elődök, vagyis öröklött tényezők hatnak, másrészt a mikrokozmosz aurikus szférája és a karma tényezői is. Mindez meghatározza a tobozmirigy észlelő és felvevőszervi minőségét. Ez a minőség csaknem minden tanulónál világosan kétféle.

És ezen az alapon képződnek a külső oldal kristályai, melyek azon kívül az egyes agyrészekkel és a test egész chakra~ rendszerével is megegyeznek. A kristályok kisugárzása az egész rendszerben kölcsönhatásokat kelt, amellyel persze az idegéter is megegyezik.

A gyerek tobozmirigyében a karmikus és öröklött adottságokon kívül a Gnózis világosságára is megvan a kisebb-nagyobb érzékenység, sőt lehetséges, hogy ilyen kristályok a tobozmirigyben már a születésnél vannak. Érthető, hogy a szülők pozitív és helyes életmódja a születés előtti fázisban a gyereknek nagy előnyt jelenthet.

Mégis mindenkiben jelen van - a szülők és a karma miatt is - a fekete király. Ezzel a ténnyel mindőnknek számolnia kell. Ezért hívja fel az alkémiai menyegző a figyelmet erre a királyra. És megértettük, hogy az alkémiai menyegző sikerének minden elemét egyesítenünk kell a rendszerünkben; ez a feladatunk.

Azután kell megkezdődnie a nagy küzdelemnek. Csak akkor kezdődhet a nagy munka. És jelentőségteljes, hogy ezt lehetőleg fiatalon kezdjük. Ezért előjog egy gyerek számára, ha szülei mindezt belátják és eszerint cselekednek. Ebből a szempontból a szülői állapot nagy előjog, nagyszerű feladat és nagy hivatás.

Rendkívül fontos a gyermeket az ember egyetlen hivatásának helyes légkörébe bevezetni. Ha gyermekük tobozmirigyszemeit már korán a gnosztikus életmód mentális szférájának felvételére irányítják, akkor az belülről, mintegy magától értetődően megtanul az ösvényen járás felé tájékozódni. Akkor tobozmirigyének meglévő lehetőségeit hamarosan tevékenységre serkentik. Így később nem lesz nehéz mentálisan felfognia az ösvény követelményeit. Nem leckeként fogja ezt megtanulni, hanem magától értetődőnek tekinti. Mert a tobozmirigyszemek kristályképességeiből életerő és befolyás áramlik szét az egész lényben. Ez az erő a testet és a lelket is ugyanabba az irányba tereli.

Az is érthető azonban, hogy ezzel a csodás szerkezettel visszaélni is lehet, s a haláltermészet fenntartására irányuló mindenféle oktatási rendszerrel a tobozmirigyképességeket meg lehet zavarni. Ha pedig azoknál a gyerekeknél, akiket ilyen oktatási rendszerek károsítottak, a tobozmirigyet nem tudná mégis megértinteni valami az eredeti kundalínitűzből, akkor egyikőjük sem szabadulhatna meg a haláltermészet börtönétől. A szabadság végleges elnyeréséhez azonban még sokkal nagyobb küzdelemre van szükség.

Azokra a veszélyekre is rá szeretnénk mutatni, amelyek bizonyos gondolkodási módokra való nevelésben rejlenek. Sok ember gondolatélete egyrészt elképzelésekre, másrészt nem valami jó életmódra és negatívitásra irányul. Ha ebben kitartóak, akkor hamarosan gondolkodási kényszer alakul ki, s ennek befolyása oly erős lehet, hogy a már alig rejtegethető gondolatok rossz szokásokhoz vagy teljes tétlenséghez vezetnek.

Most már megértjük a szövegben említett különös képeket, melyek mozognak, mintha élnének, s különös dolgokat tesznek. Minden embernek megvan ez a képtára a tobozmirigyben, s gyakran hagyjuk magunkat becsapni általuk. Berozsdásodott, megmozdíthatatlan mentalitás mindig ebből magyarázható.

Csak ritkán van hasznunk belőlük; akkor ugyanis, ha gondolkodásunk fiatalkorunkban úgy alakult, hogy test és lélek önkéntelenül be tud lépni a megszabadulás nagy folyamatába. Ez a képtár azonban a legtöbb esetben olyan gondolatéletet, én-életet jelent, mely a testet és a lelket nem képes a megszabadító ösvény követésére ösztökélni, vagy teljes tétlenséghez vezeti.

Ezért játszódnak le a képtárban oly különös dolgok, hogy C.R.C. nem képes elmondani azokat.

Ezekkel a magyarázatokkal azt szerettük volna elérni, hogy Önök a jövőben erősen a főszentélynek erre a különös szerkezetére irányuljanak, melyről oly keveset tudunk, amelyre azonban a figyelmünket tulajdonképpen minden pillanatban irányítanunk kellene.

Legyenek tehát óvatosak!


Tanfolyam
Kereső

Írja be a keresendő szót, válassza ki, hol szeretne keresni, majd klikkeljen az OK gombra!

Jelképtár

© Lectorium Rosicrucianum

2528 Úny Pelikán Konferenciahely. Tel.: 06-33-489-110, Fax: 06-33-489-095, E-mail: info@lectorium.hu

webmester: admin@lectorium.hu, validálás: html, css,